Amortyzacja budynków przeznaczonych pod wynajem – spółki

Amortyzacja budynków przeznaczonych pod wynajem – spółki

Prowadząc działalność gospodarczą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynajmują budynki, ale czy jest to możliwe, aby były amortyzowane budynki, które nie są wynajmowane przez spółkę?

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych mówi o kosztach uzyskania przychodów, którymi są odpisy z tytułu użycia wartości niematerialnych i prawnych oraz i środków trwałych nazwanymi odpisami amortyzacyjnymi.

Współwłasności lub bezpośrednie własności przedsiębiorstwa wytworzone lub zakupione we własnym zakresie i zdatne do użytku podlegające amortyzacji to:

– urządzenia, maszyny oraz środki transportu,

– lokale będące odrębną własnością oraz budynki i budowle,

– inne przedmioty wykorzystywane przez podatnika do prowadzenia działalności gospodarczej i używane przez niego dłużej niż rok lub oddane do użytku na podstawie umowy dzierżawy, najmu albo określonej umowy.

Amortyzacji nie podlegają elementy majątku, które przestały być używane z powodu zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawą prawną są regulacje prawne dotyczące swobody działalności gospodarczej lub zaprzestania jej prowadzenia, przy czym składniki były w niej używane. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy działalność jest prowadzona nadal a składniki nie są w niej wykorzystywane.

Spółka nadal prowadzi działalność gospodarczą a jej pytanie odnosi się do sytuacji, w której niektóre budynki przeznaczone pod wynajem są wynajmowane, ale posiadane przez nią niektóre z budynków wynajmowane nie są. Pomimo tego faktu, jeśli spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się wynajmem budynków może zamortyzować wszystkie posiadane przez nią budynki jako środki trwałe, również te, które nie są przedmiotem wynajmu. Dokonywane przez spółkę odpisy amortyzacyjne stanowią jej koszty uzyskania przychodów.

Joanna Walerowicz
www.gazetapodatkowa.net

Previous Podatek od opłat eksploatacyjnych w wynajmowanym lokalu
Next Rzeczy używane bez VAT

Może to Ci się spodoba

Amortyzacja 0 Comments

Na czym polega amortyzacja dygresywna?

Wyboru o sposobie amortyzacji dokonuje się na początku i później nie można nic zmienić. Warto dlatego zastanowić się nad trafnym wyborem, aby w przyszłości go nie żałować. Jednym z rozwiązań

Amortyzacja 0 Comments

Co nie podlega amortyzacji?

Amortyzacja jest bardzo często stosowana przez przedsiębiorstwa. Jednakże nie można zapominać, że są przypadki, w których amortyzacji zastosować nie można. Jakie to sytuacje? Przede wszystkim są to ogólnie pojęte wartość

Amortyzacja 0 Comments

Jak podwyższyć stawkę amortyzacyjną?

Podatnicy mają możliwość podwyższenia stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych ujętych w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Prawo owe dotyczy budynków używanych w warunkach pogorszonych lub ogólnie złych. Za określone warunki uważa się

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!