Bardziej przyjazne przepisy o podatku akcyzowym

Bardziej przyjazne przepisy o podatku akcyzowym

Na takie zmiany przedsiębiorcy czekali od lat. Od 1 stycznia 2016r. w życie wchodzą przepisy ułatwiające funkcjonowanie przedsiębiorców działających w branżach objętych podatkiem akcyzowym.

Nowelizacja ma wdrożyć do polskiego prawodawstwa fakultatywne preferencje podatkowe wskazane w tzw. Dyrektywie Energetycznej (Dyrektywa Rady 2003/96/WE). Jak zapowiadają politycy nowe przepisy pozwolą na obniżenie kosztów w sektorach energochłonnych.

Wśród najistotniejszych zmian znajdują się ułatwienia dotyczące przemieszczeń i transakcji wyrobów akcyzowych. M.in poszerzono listę przypadków, w których dopuszczalne jest przemieszczenie na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych znakami akcyzy pomiędzy składami podatkowymi. Doprecyzowano też kwestię możliwości magazynowania w składzie podatkowym, w jednym pomieszczeniu wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy razem z innymi wyrobami.

Spore zmiany objęły również obszar sporządzania dokumentacji niektórych procedur związanych z akcyzą. Ustawodawca umożliwił zastąpienie większości ewidencji akcyzowych dokumentacją prowadzoną na podstawie przepisów prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości, jeżeli będą zawierały wszystkie dane wymagane dla danej ewidencji. Ponadto został uchylony obowiązek sporządzania informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (druk INF). Nabywca towarów objętych podatkiem akcyzowym będzie mógł żądać od sprzedawcy umieszczenia na fakturze lub oświadczeniu kwoty akcyzy zawartej w cenie kupowanych wyrobów.

Uruchomiony zostanie szereg preferencji dla przedsiębiorców działających w branżach związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi. Do najważniejszych należy wprowadzenie całkowitego zwolnienia z podatku akcyzowego zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej oraz w procesach: elektrolitycznych, metalurgicznych oraz mineralogicznych. Zakładom energochłonnym wielu branż umożliwiono zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej, przy czym wysokość przysługującego zwrotu będzie uzależniona od wysokości wskaźnika energochłonności.

Chociaż zmiany były długo oczekiwane przez zainteresowanych przedsiębiorców, trzeba przyznać, że nie wszystkie przepisy zostały wprowadzone w celu uproszczenia życia gospodarczego. Do tych bardziej restrykcyjnych należą zapisy dotyczące obrotu wyrobami petrochemicznymi przeznaczonymi do celów innych niż opałowe lub napędowe, takich jak np. benzen, toluen czy benzyna lakiernicza. Przedsiębiorstwa wykorzystując takie wyroby będą zobowiązane do rejestracji, a obrót tymi wyrobami będzie odbywał się na podstawie dokumentów dostawy.

Z innych zmian warto wspomnieć o rozszerzeniu możliwości stosowania procedury celnej uproszczonej w procedurze wywozu alkoholu etylowego zawartego w kosmetykach, perfumach, wodach toaletowych, olejkach eterycznych oraz mieszaninach substancji zapachowych oraz o zmianach w przepisach dotyczących opodatkowania strat olejów smarowych i wyrobów akcyzowych dla których zastosowanie ma zerowa stawka akcyzy z uwagi na przeznaczenie.

Previous Gminy centralizują rozliczenia VAT
Next Zwrot za materiały budowlane – kogo dotyczy i na jakich zasadach

Może to Ci się spodoba

Akcyza 0 Comments

Które wyroby tytoniowe podlegają akcyzie?

W 2015 roku ustawodawca poszerzył zakres opodatkowania akcyzą wyrobów tytoniowych, m.in. w zakresie opodatkowania papierosów skręcanych przez maszyny udostępniane w punktach obsługi detalicznej, czy też sprzedaży tzw. „cygar imprezowych”. Zarówno

Zakres opodatkowania 0 Comments

VAT a wartość aportu

Wyznaczenie wartości świadczenia niepieniężnego wnoszonego do kapitału zakładowego spółki to czynność, która może nastręczyć pewnych problemów, szczególnie gdy świadczenie to będzie stanowiło podstawę opodatkowania VAT. Kwestią dyskusyjną jest uznawanie wartości

Wyłudzenia poważnym problemem dla sektora publicznego

Sektor publiczny, szczególnie w obszarze podatków, zdrowia i ubezpieczeń społecznych, jest narażony na szereg nadużyć. Głównym obszarem jest luka VAT-owska, którą obecnie szacuje się na 14 proc. Standardowe metody przeciwdziałania nadużyciom nie przynoszą

1 Comment

  1. prad
    17 grudnia, 20:22 Reply
    Oby tylko te przepisy były korzystne dla wszystkich, a nie tylko dla podatników dostających nasze podatki.

Zostaw odpowiedź