Akcyza

Akcyza 0 Comments

Browary warzą coraz więcej piwa i ważą coraz więcej dla gospodarki

Sektor piwowarski jest istotnym ogniwem polskiej gospodarki. W kraju działa ponad 200 browarów, które reprezentują światowy poziom technologiczny. 90 proc. wykorzystywanych surowców pochodzi od lokalnych dostawców. Polskie piwo jest znane

Akcyza 0 Comments

Nadpłacona przez sprzedawców oleju opałowego akcyza do odzyskania

8 sierpnia 2016 r. został opublikowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. C-418/14 (Dz. Urz. UE C:2016:287 z dnia 8 sierpnia 2016

Bardziej przyjazne przepisy o podatku akcyzowym

Na takie zmiany przedsiębiorcy czekali od lat. Od 1 stycznia 2016r. w życie wchodzą przepisy ułatwiające funkcjonowanie przedsiębiorców działających w branżach objętych podatkiem akcyzowym. Nowelizacja ma wdrożyć do polskiego prawodawstwa

Akcyza 0 Comments

Akcyza – za złomowanie sprowadzanych aut osobowych

Przedsiębiorca, który chce sprowadzać samochody osobowe z Unii Europejskiej w celu ich złomowania musi opłacić akcyzę – takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 2 lipca

Akcyza 0 Comments

Które wyroby tytoniowe podlegają akcyzie?

W 2015 roku ustawodawca poszerzył zakres opodatkowania akcyzą wyrobów tytoniowych, m.in. w zakresie opodatkowania papierosów skręcanych przez maszyny udostępniane w punktach obsługi detalicznej, czy też sprzedaży tzw. „cygar imprezowych”. Zarówno

Handel alkoholem bez akcyzy opodatkowany CIT

Prowadzenie działalności zarobkowej w sposób zorganizowany i ciągły jest działalnością gospodarczą podlegającą przepisom prawa podatkowego, nawet jeśli działalność ta polega na sprzedaży alkoholu i papierosów bez akcyzy. Mężczyzna, który wraz

Czy podatek akcyzowy jest obowiązkowy?

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Rzeczpospolita musiała wnieść zmiany w przepisach o podatku akcyzowym po zakończeniu okresu przejściowego. W związku z tym 1 listopada poprzedniego roku w życie weszły nowe, zmienione

Akcyza 0 Comments

Jak zmodernizowano ustawę o podatku akcyzowym?

Zgodnie z ostatnimi deklaracjami Polska zmuszona była wdrożyć zmiany w ustawie o podatku akcyzowym po wygaśnięciu okresu przejściowego. W związku z tym 1 listopada obecnego roku w życie weszły nowe,

Akcyza 0 Comments

Stawki opłaty paliwowej za 2013 rok

W roku 2013 ceny stawki paliwowej wzrosły o 4%. Opłata paliwowa wpływa na ceny paliwa. Co roku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłasza stawkę opłaty paliwowej na dany rok.

Akcyza 0 Comments

Nowe zasady fakturowania

Podkomisja do spraw monitorowania systemu podatkowego zdecydowała, iż zmiany zasad wystawiania faktur VAT wejdą w życie w styczniu 2014 roku. Z początkiem nowego roku podatkowego ulegnie zmianie sposób prawidłowego fakturowania.

Akcyza 0 Comments

Czy istnieje akcyza w ramach samochodów ciężarowych?

Od wielu lat akcyzie podlegają wszystkie samochody osobowe, a jej wysokość zależna jest od pojemności silnika konkretnego pojazdu. Waha się między 3 a 19%. Jak wygląda sytuacja samochodów ciężarowych? Otóż

Akcyza 0 Comments

Aktualne opłaty paliwowe

W obecnych roku wzrosły wszystkie opłaty paliwowe, co skutkuje podniesieniem cen paliw. Jak dokładnie kształtują się stawki podwyżek? Opłaty za wyroby paliwowe kształtują się następująco: za 1000 litrów benzyny silnikowej