Co nie podlega amortyzacji?

Co nie podlega amortyzacji?

Amortyzacja jest bardzo często stosowana przez przedsiębiorstwa. Jednakże nie można zapominać, że są przypadki, w których amortyzacji zastosować nie można. Jakie to sytuacje?

Przede wszystkim są to ogólnie pojęte wartość trwałe lub niematerialne, które zostały szczegółowo opisane w ustawie o podatku dochodowym.

Amortyzacji nie mogą podlegać:

– grunty rolne i prawa wieczyste do nich – zasady korzystania zostały dokładnie opisane w kodeksie cywilnym. Oznacza to, że właściciel gruntu może robić z nim wszystko według uznania. Podstawą do prawa własności jest prawo wieczyste. W przypadku, gdy budynek został postawiony na czyimś placu, wówczas może być amortyzowany.

– budowle, mieszkania, lokale – pod warunkiem, że są to spółdzielnie wykorzystujące nieruchomości do celów edukacyjnych, wychowawczych lub społecznych.

– dzieła sztuki i okazy w muzeum – kwestia uznania czegoś za dzieło sztuki jest dość trudne, ponieważ każdy ma inne zdanie i inne poczucie estetyki. Swoim zdaniem muszą kierować się twórcy lub pracownicy ośrodków kultury. Nie zawsze rezultaty muszą być takie, jak urzędników skarbowych. Wszystkie okazy muszą przedstawiać wartość artystyczną, kulturową, historyczną, aby mogły znaleźć się w muzealnej gablocie.

– szacunkowa wartość przedsiębiorstwa – tylko w sytuacji, gdy jakieś składniki firmy zostały nabyte w drodze innej niż zakup.

– elementy majątku (nieużywane) – ale powodem nie korzystania z przedmiotów należących do przedsiębiorstwa jest zawieszenie lub zamknięcie firmy.

– działalność gospodarcza (niefunkcjonująca) – jeśli firma nie działa według naturalnego rytmu, wówczas żaden jej element nie może być amortyzowany.

 

 

Justyna Błahut
www.gazetapodatkowa.net

Previous Komu przysługuje ryczałt?
Next Jak traktować fakturę korygującą?

Może to Ci się spodoba

Amortyzacja 0 Comments

Kiedy przysługują nam ulgi z tytułu amortyzacji?

Stopień amortyzacji to wartość procentowa pokazująca zużycie konkretnego środka trwałego w znanym czasie. Mnożąc sumę procentową i kwotę początkową ustalamy część kosztów podatkowych. Dodatkowo poszczególne stawki amortyzacyjne są określane przez

Amortyzacja 0 Comments

Jak podwyższyć stawkę amortyzacyjną?

Podatnicy mają możliwość podwyższenia stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych ujętych w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Prawo owe dotyczy budynków używanych w warunkach pogorszonych lub ogólnie złych. Za określone warunki uważa się

Amortyzacja 0 Comments

Korzystne metody amortyzacji

Amortyzacja może zostać przeprowadzona na podstawie środków trwałych, wartości niematerialnych lub o charakterze prawnym. Obecnie przedsiębiorcy mają do dyspozycji przynajmniej kilka metod amortyzacji. Zatem jaką opcję wybrać, aby była najkorzystniejsza?

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź