Czy firmy zagraniczne płacą CIT w Polsce?

Czy firmy zagraniczne płacą CIT w Polsce?

Ustawa o swobodzie gospodarczej w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych mówi o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej W Polsce na zasadzie posiadanych przedstawicielstw lub oddziałów na terenie kraju.

Ustawa definiuje również pojęcia „oddziału”, który jest samodzielną częścią organizacyjną firmy wykonywaną poza jej główną siedzibą, z kolei „przedstawicielstwo” obejmuje jedynie działalność związaną z promocja i reklamą firmy zagranicznej.

Podmiot zagraniczny, według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest to przedsiębiorstwo posiadające siedzibę i zarząd poza granicami terytorium państwa polskiego. Zgodnie z regulacjami, te podmioty w Polsce mają ograniczony obowiązek podatkowy polegający na tym, że zapłacą podatek dochodowy tylko od dochodów uzyskanych na obszarze Polski, czyli sprzedaży towarów i wykonanych usług. Podatek nie będzie obowiązywał w przypadku przychodów uzyskanych przez firmę za granicą. Warunkiem jest, aby na terytorium Polski nie znajdowała się siedziba przedsiębiorstwa ani faktycznego zarządu.

Firmy, które nie posiadają siedziby w Polsce, ale uzyskują dochody ze znajdujących się w kraju źródeł przychodu podlegają opodatkowaniu nieograniczonemu. Obejmuje to wysokość podatków, terminy jego płacenia czy zasady ustalania dochodów.

Zasady dotyczące opodatkowania firm zagranicznych w Polsce, w głównej mierze, zależą od tego czy między podmiotem zagranicznym a Polską została lub niepodpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Joanna Walerowicz
www.gazetapodatkowa.net

Previous Skutki zwrotu dofinansowania przez pracodawcę
Next Podatek od opłat eksploatacyjnych w wynajmowanym lokalu

Może to Ci się spodoba

Podatnicy i zakres opodatkowania 0 Comments

Podatek CIT dla wspólnot mieszkaniowych

Prawo polskie nie określa jednoznacznie jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Owe zorganizowania także podlegają obowiązkowi podatkowemu w związku z uzyskiwanym dochodem. Wspólnota mieszkaniowa to organizacja posiadająca określoną strukturę, w

Przychód i dochód 0 Comments

Darowizna na OPP wg ustawy o CIT

Podatnicy mogą odliczyć od dochodu darowizny określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazane na rzecz organizacji, o których

Akcyza 0 Comments

Handel alkoholem bez akcyzy opodatkowany CIT

Prowadzenie działalności zarobkowej w sposób zorganizowany i ciągły jest działalnością gospodarczą podlegającą przepisom prawa podatkowego, nawet jeśli działalność ta polega na sprzedaży alkoholu i papierosów bez akcyzy. Mężczyzna, który wraz

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź