Czy firmy zagraniczne płacą CIT w Polsce?

Czy firmy zagraniczne płacą CIT w Polsce?

Ustawa o swobodzie gospodarczej w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych mówi o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej W Polsce na zasadzie posiadanych przedstawicielstw lub oddziałów na terenie kraju.

Ustawa definiuje również pojęcia „oddziału”, który jest samodzielną częścią organizacyjną firmy wykonywaną poza jej główną siedzibą, z kolei „przedstawicielstwo” obejmuje jedynie działalność związaną z promocja i reklamą firmy zagranicznej.

Podmiot zagraniczny, według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest to przedsiębiorstwo posiadające siedzibę i zarząd poza granicami terytorium państwa polskiego. Zgodnie z regulacjami, te podmioty w Polsce mają ograniczony obowiązek podatkowy polegający na tym, że zapłacą podatek dochodowy tylko od dochodów uzyskanych na obszarze Polski, czyli sprzedaży towarów i wykonanych usług. Podatek nie będzie obowiązywał w przypadku przychodów uzyskanych przez firmę za granicą. Warunkiem jest, aby na terytorium Polski nie znajdowała się siedziba przedsiębiorstwa ani faktycznego zarządu.

Firmy, które nie posiadają siedziby w Polsce, ale uzyskują dochody ze znajdujących się w kraju źródeł przychodu podlegają opodatkowaniu nieograniczonemu. Obejmuje to wysokość podatków, terminy jego płacenia czy zasady ustalania dochodów.

Zasady dotyczące opodatkowania firm zagranicznych w Polsce, w głównej mierze, zależą od tego czy między podmiotem zagranicznym a Polską została lub niepodpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Joanna Walerowicz
www.gazetapodatkowa.net

Może to Ci się spodoba

Akcyza 0 Comments

Handel alkoholem bez akcyzy opodatkowany CIT

Prowadzenie działalności zarobkowej w sposób zorganizowany i ciągły jest działalnością gospodarczą podlegającą przepisom prawa podatkowego, nawet jeśli działalność ta polega na sprzedaży alkoholu i papierosów bez akcyzy. Mężczyzna, który wraz

Podatnicy i zakres opodatkowania 0 Comments

Zagraniczne firmy a polski CIT

Firmy spoza Polski nie mają tak naprawdę żadnych praw gospodarczych. Przede wszystkim, dlatego, że ich działalność zarejestrowana jest w innym kraju i na innych zasadach. Są jednak sytuacje, kiedy muszą

Podatnicy i zakres opodatkowania 0 Comments

Kwota wolna od podatku w 2013 roku

Prowadzący działalność przyzwyczaili się do faktu, że nieustannie trzeba płacić podatki, za wszystko. Jednakże wychodzi na to, że nie każdy przychód obarczony jest podatkiem. Każda obniżka zależy od wielkości zysku.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!