Czy za dywidendy niepieniężne trzeba płacić podatek dochodowy?

Czy za dywidendy niepieniężne trzeba płacić podatek dochodowy?

Spółka, funkcjonująca w formie działalności gospodarczej może dokonać wypłaty w postaci tzw. dywidendy rzeczowej, czyli w postaci przysługujących jej praw do znaków towarowych. Czy w obliczu prawa podatkowego taka metoda wypłaty powoduje przypływu w spółce przychodu?

W opinii spółki wypłata dywidendy niepieniężnej nie powoduje po jej stronie pojawienia się przychodu, który jest opodatkowany.

Zdanie urzędu podatkowego jest inne. Według jego interpretacji spółka dokonuje wypłaty w formie dywidendy niepieniężnej i prawo do posiadania znaku towarowego jest przekazywane jednemu z udziałowców. Tym samym jest ona zwolniona z długu wobec tego partnera z tytułu wypłaty dywidendy wziętej z majątku spółki a nie majątku wspólników, który jest dzielony.

Po zaskarżeniu do Wyższego Sądu Administracyjnego, ten przyznał, że wypłata dywidendy w formie rzeczowej nie zwiększyła majątku spółki. Równocześnie wypłata dywidendy nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ płatność dywidendy nie jest odpłatnym kontraktem, tylko jednostronną czynnością prawną.

Skarga kasacyjna zgłoszona przez organ podatkowy została odrzucona przez Najwyższy Sąd Administracyjny. W uzasadnieniu NSA zgodził się ze wcześniejszym stwierdzeniem, że nie występuje różnica pomiędzy wypłatą dywidendy w formie pieniężnej i niepieniężnej. Tym samym w rozumieniu podatkowym dywidenda w formie rzeczowej również umniejsza aktywa spółki i brak jest podstaw do twierdzenia o powstaniu przychodu po jej stronie.

Joanna Walerowicz
www.gazetapodatkowa.net

Previous Kto może uzyskać ulgę prorodzinną?
Next Zawieszenie działalności a podatek VAT

Może to Ci się spodoba

Przychód i dochód 3 komentarze

Kiedy spółka osiąga dochody?

Na podstawie ustawy dotyczącej podatku dochodowego bezpłatne poręczenie osoby powiązanej ze spółką jest traktowane jako przychód. Oznacza to, iż od takiej pomocy należy odliczyć i zapłacić podatek. Wartość owego świadczenia

Przychód i dochód 0 Comments

Kiedy ponosimy konsekwencje jak rezygnujemy z wynagrodzenia?

Sporadycznie można mieć do czynienia z sytuacją, w której członek rady nadzorczej rezygnuje dobrowolnie z otrzymania honorarium w związku z pełnioną funkcją. Jakie następstwa podatkowe niesie ze sobą taka decyzja?

Przychód i dochód 0 Comments

Jakie wydatki nie są objęte ulgą CIT?

Część kosztów wydawanych przez działalność gospodarczą jest zwolniona z obowiązku uiszczania podatku przychodowego. Należą do nich ściśle te sumy, które zostały wydane z założeniami ujętymi w misji firmy i pokrywają

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź