Jak podwyższyć stawkę amortyzacyjną?

Jak podwyższyć stawkę amortyzacyjną?

Podatnicy mają możliwość podwyższenia stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych ujętych w Wykazie stawek amortyzacyjnych.

Prawo owe dotyczy budynków używanych w warunkach pogorszonych lub ogólnie złych. Za określone warunki uważa się eksploatacje nieruchomości przy działaniu niebezpiecznych substancji chemicznych, także tych rozproszonych w atmosferze oraz w wodzie. Toksyczne opary także stanowią niebezpieczeństwo dla budowli.

Wyższa stawka amortyzacji może być wykorzystana w przypadku środków transportu, maszyn i urządzeń, których użycie przekracza standardowe normy. W szczególności są to środki trwałe użytkowane w ruchu ciągłym, zmiennych ukształtowaniach terenu w tym lasach oraz pod ziemią. Ustawa nie określa szczegółowo sformułowania eksploatacji ponad przeciętnej.

Niektóre urządzenia należą do grup 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Taka przynależność także pozwala im na wyższa stawkę amortyzacji. Klasyfikacja ta charakteryzuje się szybkim postępem technicznym, czyli skomplikowaną budową i zastosowaniem najnowszych technologii.

W momencie możliwości zaklasyfikowania danego środka do kilku grup pozwalających na podwyższenie stawki, wybieramy tylko jedną najbardziej adekwatną. Artykuł 16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych pozwala na podwyższenie stawki amortyzacyjnej po upływie 30 dniu od zaistnienia możliwości zmian w zasadach amortyzacji.

Ewelina Uroda
www.gazetapodatkowa.net

Previous Usługi zagraniczne w CIT
Next Jak rozliczyć koszty podatkowe za licencję otrzymaną nieodpłatnie?

Może to Ci się spodoba

Amortyzacja 0 Comments

Kiedy przysługują nam ulgi z tytułu amortyzacji?

Stopień amortyzacji to wartość procentowa pokazująca zużycie konkretnego środka trwałego w znanym czasie. Mnożąc sumę procentową i kwotę początkową ustalamy część kosztów podatkowych. Dodatkowo poszczególne stawki amortyzacyjne są określane przez

Amortyzacja 0 Comments

Korzystne metody amortyzacji

Amortyzacja może zostać przeprowadzona na podstawie środków trwałych, wartości niematerialnych lub o charakterze prawnym. Obecnie przedsiębiorcy mają do dyspozycji przynajmniej kilka metod amortyzacji. Zatem jaką opcję wybrać, aby była najkorzystniejsza?

Amortyzacja 0 Comments

Co nie podlega amortyzacji?

Amortyzacja jest bardzo często stosowana przez przedsiębiorstwa. Jednakże nie można zapominać, że są przypadki, w których amortyzacji zastosować nie można. Jakie to sytuacje? Przede wszystkim są to ogólnie pojęte wartość

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź