Jakie sankcje karne za nie złożenie deklaracji VAT -7?

Jakie sankcje karne za nie złożenie deklaracji VAT -7?

Stanowisko Ministra Finansów w sprawie złożenia przez podatnika podatku od towarów i usług jest takie, że w przypadku nie złożenia przez podatnika w terminie ustawowym deklaracji VAT-7 i wskazujący nadwyżkę podatku, który został naliczony przed podatkiem należnym i przeniesienie go na miesiąc następny kwalifikuje się jako wykroczenie skarbowe z art. 56 ust. 4 Kodeksu karnego skarbowego.

Innego zdania są doradcy podatkowi. W przypadku nie złożenia deklaracji VAT-7 w terminie narzuconym przez organy podatkowe, czyn taki nie jest wykroczeniem, a zarzucanie naruszenia z art. 56 ust. 4 jest bezpodstawne. Doradcy podatkowi twierdza, że przepis ten nie może być stosowany w przypadku deklaracji VAT- 7, ponieważ należy ona do oświadczeń, w których podstawa i przedmiot opodatkowania są ujawnione.

Urzędy skarbowe nie dostrzegają, że wymieniony przepis kodeksu karnego skarbowego, jak również inne zawarte tam przepisy maja charakter blankietowy, ponieważ w swoich treściach dotyczących czynu karalnego odwołują do innych bardziej skonkretyzowanych unormowań prawnych. Zatem aby ustalić czy czyn karalny rzeczywiście miał miejsce wymaga blankietowego połączenia określonych przepisów szczegółowych, które są zawarte w innych regulacjach prawnych i ustawy karnej. W tym przypadku przepisy szczegółowe są zamieszczone w ustawie o VAT.

W ustawie VAT jest określony przedmiot opodatkowania, którym jest: odpłatne świadczenie usług na terenie państwa, odpłatna dostawa towaru, eksport i import towaru, nabycie towary na terytorium kraju za wynagrodzeniem, oraz podstawa opodatkowania czyli obrót w wysokości kwoty uzyskanej od sprzedaży i pomniejszonej o kwotę podatku.

Przed organem informacje o przedmiocie opodatkowania i podstawie opodatkowania są ujawniane dopiero w momencie złożenia deklaracji VAT-7 a przed jej złożeniem organ podatkowy nie ma informacji na temat wykonania lub nie wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu.

Argumentem doradców podatkowych jest więc fakt wskazujący na to, że według przepisów przedmiot i podstawa opodatkowania musi być ujawniona wcześniej niż złożenie deklaracji.

Zastosowanie w przypadku nieterminowego złożenia deklaracji VAT-7 według ekspertów może mieć art. 54 ust. 3 K.k.s, lecz wówczas jest konieczne narażenie należności publicznoprawnej na uszczuplenie.

Minister Finansów twierdzi jednak, że przepis stanowiący o nieterminowym złożeniu deklaracji VAT-7 ma charakter formalny i znamiona czynu karalnego występują wtedy gdy podatnik mimo iż ujawnił podstawę lub przedmiot opodatkowania nie złożył deklaracji w obowiązującym terminie. Zdaniem ministra przepis ten ma charakter blankietowy i dlatego zawarta w nim norma realizuje się dopiero po naruszeniu obowiązku określonego w przepisach ustawowych. Obowiązek i termin składania deklaracji jest zawarty w poszczególnych ustawach podatkowych, a art. 56 ust. 4 K.k.s. stanowi przedmiot ochrony tego obowiązku.

Stanowisko Ministerstwa Finansów jest zatem zgodne z poglądem o istnieniu znamion wykroczenia z art. 56 ust. 4 K.k.s., którymi są ujawnienie przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz nie złożenie deklaracji w terminie.

„Podstawa opodatkowania” i „przedmiot opodatkowania” nie zostały zdefiniowane w przepisach dotyczących prawa podatkowego natomiast pojęcie „ujawnienie” nie jest określone w Kodeksie karnym skarbowym.

W doktrynie prawa podatkowego ugruntował się pogląd, że podstawa opodatkowania jest pochodnym pojęciem od przedmiotu opodatkowania a to oznacza, że jeśli nie ma jednego nie ma tez drugiego.

Zadaniem Ministra Finansów, podatnik, który nie złożył w terminie deklaracji VAT- 7 i popełnia znamiona wykroczenia z art. 56 ust. 4 K.k.s. a spowodowane jest to tym, że podatnik „ujawnia” podstawę opodatkowania lub przedmiot opodatkowania a ich wskazanie wpływa na ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego.

Minister zgodził się również z interpretacją art. 56 ust. 4 K.k.s dokonaną przez T. Grzegorczyka stwierdzającą, iż dotyczy to takiego oświadczenia lub deklaracji, która dla organu skarbowego ma znaczenie pod względem wysokości należnego podatku i obejmuje też normę regulującą ryzyko uszczuplenia podatku poprzez oszustwo podatkowe.

Jednakże, mimo iż Minister Finansów podziela uznanie dla tych argumentów, podkreśla on też indywidualność każdej sprawy. Przesłanki uzasadniające popełnienie wykroczenia z art. 56 ust 4 K.k.s. powinny być każdorazowo poddane ocenie finansowego organu postępowania przygotowawczego.

Joanna Walerowicz
www.gazetapodatkowa.net

Previous Odrzucony spadek – co dalej?
Next Dzielenie majątku a podatki

Może to Ci się spodoba

Jak mali podatnicy będą rozliczali VAT po nowym roku?

Od 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy dotyczące metody rozliczania podatku VAT przez małych przedsiębiorców. Do końca poprzedniego roku za małych przedsiębiorców uważało się wszystkie firmy, dla których dochód

Zakres opodatkowania 0 Comments

VAT a wartość aportu

Wyznaczenie wartości świadczenia niepieniężnego wnoszonego do kapitału zakładowego spółki to czynność, która może nastręczyć pewnych problemów, szczególnie gdy świadczenie to będzie stanowiło podstawę opodatkowania VAT. Kwestią dyskusyjną jest uznawanie wartości

Rozliczenia VAT 6 komentarzy

Rejestracja VAT – jakie obowiązki i jakie przywileje niesie dla podatnika

Ustawodawca znacznej grupie podatników narzucił status czynnego podatnika VAT. Jednak przedsiębiorcy, którzy z mocy przepisów nie są zobligowaniu do rejestracji VAT, mogą to zrobić dobrowolnie. W tej grupie podatników ścierają

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź