Jakie świadczenia pracownicze są zwolnione od podatku?

Jakie świadczenia pracownicze są zwolnione od podatku?

Firmowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to pewnego rodzaju majątek w oparciu o który są organizowane wycieczki i czas wolny pracobiorców. Czy wydatki poniesione z tytułu zapewnienia godnego urlopu podwładnym są opodatkowane?

Zgodnie z polskimi normami zwolnione z obowiązku odliczania podatku są sumy kierowane z wyżej opisanego funduszu w całości lub ich fragmencie, gdy:

-aktywny podwładny nie dostanie kwoty maksymalnie 380 zł rocznie na ten cel,

– emeryt bądź rencista ma status do korzystania z pieniędzy świadczeń socjalnych ostatniego zakładu pracy i wartości przekazane z tego tytułu nie będą większe niż 2 280 złotych.

Do owych kwot nie są zaliczane rabaty i premie okolicznościowe, które są zwolnione na bazie innego rozporządzenia z opodatkowania.

Z odrębnym postępowaniem rozliczeniowym mamy do czynienia, gdy przedsiębiorca posiada odrębny teren urlopowy i oferuje w ramach nagród dla pracowników możliwość odbycia tam przerwy w pracy po rabatowych cenach. Wtedy zainteresowani zawiązują porozumienia z właścicielem przedsiębiorstwa, a nieruchomość wypoczynkowa jest określona w majątku firmy.

Niestety to od przedsiębiorcy zależy, czy będzie finansował nam wypoczynek. Nie ma prawa nakazującego kierowanie wartości z tego tytuły na rzecz podwładnych.

Ewelina Uroda
www.gazetapodatkowa.net

Previous Jak klasyfikować zaliczki w podatku CIT?
Next Amortyzacja czy odliczenie od kosztów uzyskania dochodów?

Może to Ci się spodoba

Kiedy ulga rodzinna nie obowiązuje?

Ulga prorodzinna przyznawana jest rodzicom w ramach utrzymania i wychowania dziecka. Jednak najpierw spełnione muszą być konkretne warunki. Na jakich zasadach przyznawane są świadczenia? Komu przysługują w pierwszej kolejności? Podstawowym

Czym jest ulga meldunkowa?

O uldze meldunkowej można mówić wtedy, gdy sprzedający mieszkanie lub inną nieruchomość nie musi uiszczać podatku z tego tytułu. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi? Komu przysługuje w

Ulga rehabilitacyjna – materiały opatrunkowe nie do odliczenia

Ulga rehabilitacyjna umożliwia podatnikom umniejszenie dochodu podlegającego opodatkowaniu o wydatki poniesione opiekuna osoby niepełnosprawnej, zakup leków, czy nawet wydatki na przewodnika lub psa asystującego. Na liście wydatków uprawniających do skorzystania

1 Comment

  1. Janka
    15 września, 15:49 Reply
    Firmowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to majątek w oparciu o który są organizowane wycieczki i czas wolny pracobiorców. Szkoda tylko, że niektórzy pracownicy jeszcze w życiu tego nie doświadczyli.

Zostaw odpowiedź