Konstytucja biznesu – zobacz, jakie zmiany czekają przedsiębiorców

Konstytucja biznesu – zobacz, jakie zmiany czekają przedsiębiorców

Biznes na próbę, oszczędność 1,2 tys. zł przy rejestracji nowej firmy, bezterminowe zawieszenie działalności – to tylko kilka ze zmian, jakie już 30 kwietnia wprowadza w życie Konstytucja Biznesu. Przedsiębiorcy zyskają też swojego rzecznika, a cudzoziemcy i firmy zagraniczne dedykowaną im jedną ustawę.

Konstytucja Biznesu to 5 zupełnie nowych ustaw, które w większości wchodzą w życie ostatniego dnia kwietnia. Za ich sprawą zmieni się 200 aktów prawnych oraz uchylona zostanie m.in. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i aktualne przepisy dotyczące CEIDG czy ustawa z lat 80. regulująca zasady prowadzenia firmy w zakresie drobnej wytwórczości przez obcokrajowców. Tax Care przedstawia 5 wybranych modyfikacji, jakie wdraża Konstytucja.

1. Nie trzeba rejestrować działalności, jeśli przynosi zarobek mniejszy niż 1050zł

Obok pojęcia działalności gospodarczej – rozumianej jako zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły – nowe przepisy wprowadzają definicję tego, co nią nie jest. Zgodnie z nimi, działalnością gospodarczą nie jest działalność podejmowana przez osobę fizyczną, której przychód należny w miesiącu nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia (tj. aktualnie 1050 zł). Zapis ten może zachęcić do sprawdzenia się w roli przedsiębiorcy przed rejestracją firmy. Nie dotyczy natomiast właścicieli obecnie działających firm.

W przypadku przekroczenia ustalonego w przepisach limitu powstaje już obowiązek rejestracji. Działalność ta jest uznawana za działalność gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie – mówi Agata Żemełko, doradca podatkowy, ekspert Tax Care.

 2. Ulgi w opłatach ZUS, ale coś za coś

Ci, którzy zdecydują się na zarejestrowanie firmy, będą mogli skorzystać z nowej ulgi w opłatach ZUS, tzw. „ulgi na start”. Pozwala ona przez pierwsze 6 miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. To oznacza z jednej strony, że przez pół roku w budżecie młodej firmy zostaje 1,2 tys. zł oszczędności, ale z drugiej, że przez ten okres przedsiębiorca nie jest objęty tym ubezpieczeniem. W praktyce np. w razie choroby nie dostanie zasiłku chorobowego.

„Ulga na start” nie zwalnia jednak z comiesięcznej opłaty składki zdrowotnej (wynoszącej dziś 319,94 zł), tym samym pozwala korzystać z publicznej służby zdrowia. „Ulga na start” to przywilej dla osób, które zakładają swoją pierwszą firmę, albo wracają do prowadzenia działalności po 5 latach przerwy i jednocześnie nie będą w niej wykonywały pracy na rzecz byłego pracodawcy, takiej samej, jak w ramach łączącego je z byłym szefem w bieżącym lub poprzednim roku stosunkiem pracy. Będzie po niej można przejść na „mały ZUS”.

 3. Można zawiesić firmę na dłużej niż 2 lata, wznowi się automatycznie

Po wejściu w życie Konstytucji Biznesu, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który zawiesi działalność, nie będzie płacić w okresie zawieszenia składek ZUS (ani społecznych, ani zdrowotnej), ale będzie mógł spodziewać się kontroli fiskusa – tak jak obecnie. Nowelizacja wydłuża natomiast maksymalny okres, na jaki można zawiesić prowadzenie działalności z 24 miesięcy na okres bezterminowy. Upraszcza też formalności związane ze wznowieniem funkcjonowania firmy – nie będzie już konieczny aktualizujący wniosek CEIDG-1, bo wznowienie nastąpi automatycznie, zgodnie z datą wskazaną przez właściciela firmy we wniosku o zawieszenie. Co więcej, do tej pory zawieszenie nie było dostępne dla przedsiębiorców, którzy zatrudniali pracowników przebywających na urlopach typu macierzyński czy rodzicielski. Konstytucja Biznesu eliminuje ten problem.

 4. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców na wniosek

Właściciele mikro-, małych i średnich firm pierwszy raz w historii zyskają swojego przedstawiciela na linii firma-urzędnik – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zostanie nim osoba bezpartyjna, która przynajmniej przez 5 lat sama była przedsiębiorcą albo przedsiębiorców reprezentowała lub tworzyła czy stosowała prawo gospodarcze – jednym słowem taka, której nic, co „przedsiębiorcze” nie jest obce.

Rzecznik będzie m.in. opiniował projekty ustaw dotyczących interesów firm oraz przyjmował wnioski od przedsiębiorców i ich organizacji. Będzie się można do niego zwrócić, jeśli działanie lub zaniechanie organu administracji publicznej naruszyło prawa lub interes przedsiębiorcy. W odpowiedzi na wniosek albo podpowie właścicielowi firmy, jakie przysługują mu prawa i środki działania, albo przekaże sprawę innemu organowi, albo podejmie własne „dochodzenie”.

Organizacje, do których się zwróci Rzecznik, będą m.in. musiały poinformować go o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku i to w ciągu maksymalnie 30 dni oraz udzielić mu wyjaśnień (np. czemu tak, a nie inaczej podeszły do rozstrzygnięcia danej sprawy).

Co ważne, nowe przepisy nie zmuszają Rzecznika do rozpatrzenia każdego wniosku – będzie mógł odmówić, argumentując dlaczego. Niestety broniący interesu przedsiębiorców nie będzie mógł, jak planowano pierwotnie, wstrzymywać kontroli w firmie. Pierwszy Rzecznik ma zostać powołany na jesieni 2018 r.

 5. Przedsiębiorczy cudzoziemcy w jednej ustawie

Nowe przepisy dotykają również przedsiębiorców zagranicznych. Dotychczas zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne regulowało kilka ustaw. Za sprawą Konstytucji Biznesu trafiają do jednego aktu prawnego. Dzieli on przedsiębiorczych cudzoziemców na:

  • osoby zagraniczne z państw członkowskich,
  • obywateli spoza państw UE i EFTA oraz
  • obywateli spoza państw UE i EFTA nie posiadających związku z Polską.

I tak Ci pierwsi mogą prowadzić działalność na warunkach takich samych jak Polacy. Druga grupa będzie musiała spełnić dodatkowe kryteria dotyczące ich związku z Polską, a są nimi m.in.: posiadanie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielone m.in. w związku z nauką, posiadanie statusu uchodźcy czy posiadanie ważnej Karty Polaka. Z kolei ostatnia grupa będzie mogła prowadzić firmę tylko w określonej formie prawnej, jaką są spółki: komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna. Zasady te nie różnią się od wcześniej określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Jednak obecnie znajdziemy je w zapisach jasno dedykowanym cudzoziemcom mieszkającym w Polsce i inwestorom zagranicznym – mówi Anna Flaga-Błaszczyk, prezes Fundacji Tax Care.

 

Więcej na temat zmian wprowadzanych przez Konstytucję Biznesu dowiesz się w Tax Care.

Eksperci Tax Care pomogą Ci w dobraniu odpowiedniej formy działalności gospodarczej, a także najlepszego momentu jej założenia. Dodatkowo nie będziesz musiał zajmować się formalnościami – wszystko przygotujemy za Ciebie. W przyszłości zaś będziemy Cię reprezentować w kontaktach z fiskusem. W Tax Care od początku otrzymasz pomoc w zakresie księgowości, prawnym oraz IT. Więcej szczegółów pod adresem: promocje.taxcare.pl

Previous Skorzystanie z możliwych ulg pozwoli zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych
Next Wymóg przekazywania klientom danych na trwałym nośniku komplikuje bankom pracę

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Polacy 1 procentem wspierają głównie duże fundacje, które mają za co się promować

12,5 mln podatników zdecydowało się w ubiegłym roku na przekazanie 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego. Dało to kwotę ponad pół miliarda złotych. Większość trafiała jednak do dużych ogólnopolskich fundacji, które

Wiadomości 0 Comments

Kredytobiorcy mogą liczyć na stałą wysokość rat przez wiele lat

Zmiana sposobu refinansowania kredytów hipotecznych może zrewolucjonizować rynek. Dzięki emisji listów zastawnych banki zyskają długoterminowe środki oprocentowane według stałej stawki, które będą przeznaczać na kredyty hipoteczne. Co spowoduje, że będą

Wiadomości 0 Comments

Polacy chcą płacić bezgotówkowo, ale wciąż brakuje terminali do akceptacji kart

Ponad połowa Polaków zdecydowanie woli płacić za zakupy bezgotówkowo. Konsumenci doceniają szybkość i wygodę takiej transakcji oraz fakt, że nie muszą mieć przy sobie gotówki i wyliczać odpowiedniej kwoty przy sklepowej kasie. Wciąż jednak

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!