Krajowe programy operacyjne

Krajowe programy operacyjne

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 to narzędzia finansowe w postaci sześciu krajowych programów operacyjnych, wśród których znajdują się dodatkowe rozdania dla Polski Wschodniej, czyli województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Poszczególne programy adresowane są do konkretnych przedsięwzięć, z jednoczesnym określeniem podmiotów, które mogą skorzystać z tego typu narzędzi.

Dotacje z Funduszy Europejskich są przydzielane w ramach następujących programów pomocowych:

  1. a) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – jest to największym w historii Unii Europejskiej program pomocowym, realizowany wyłącznie na obszarze jednego kraju. Wysokość środków unijnych przeznaczonych na realizację tego programu wynosi prawie 28 miliardów euro.
  2. b) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – to program, z którego mogą skorzystać przede wszystkim podmioty planujące realizację projektów innowacyjnych, dotyczących badań i rozwoju, nowoczesnych technologii oraz inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki.
  3. c) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – program ten stanowi wyraźną i wymierną odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE postawiła Strategia Europa 2020. W grupie wspomnianych wyzwań znajdują się: uczynienie z Europy atrakcyjniejszego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacyjnych pomysłów, a także zwiększanie liczby trwałych miejsc pracy, w szczególności dla osób młodych i niepełnosprawnych. Założenia Strategii oraz cele polityki spójności krajów unijnych zostały stworzona w taki sposób, by ułatwić rozwój kapitału ludzkiego i społecznego oraz odpowiednią politykę demograficzną, czego efektem będzie pełniejsze wykorzystanie zasobów pracy, a także wsparcie wzrostu konkurencyjności gospodarki.
  4. d) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – w ramach tego programu są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej, czyli województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Wsparcie finansowe przeznaczone jest przede wszystkim na inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą, zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych oraz zwiększające atrakcyjność turystyczną tego obszaru.
  5. e) Program Operacyjny Polska Cyfrowa – program ten dotyczy projektów, które wspierają rozwój cyfryzacji Polski na płaszczyźnie administracji, edukacji oraz zdrowia. Środki unijne można przeznaczyć na budowę i rozwój e-usług publicznych, digitalizację zasobów, a także przedsięwzięcia zmierzające do zwiększenia kompetencji cyfrowych w polskich szkołach.

Więcej na http://rposlaskie.pl/

Previous Rodzaje świec na wykresie świecowym i ich znaczenie
Next Jak wybrać dobrą metkownicę?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 14 komentarzy

Kantor czy platforma

Wciąż wiele operacji finansowych przeprowadzanych zarówno przez osoby prywatne praz przedsiębiorców wymaga, aby zamienić złotówki na inną walutę. Stąd na rynku działa wiele podmiotów umożliwiających zakup i sprzedaż zagranicznych środków

Wiadomości 1Comments

Jakie są limity podatkowe w bieżącym roku?

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą ryczałtu lub księgi przychodów i rozchodów i w poprzednim roku przekroczyli określone limity przychodów w roku 2013 utracili możliwość korzystania z niektórych udogodnień podatkowych.

Wiadomości 0 Comments

Niższe ceny ropy przekładają się na rynek nieruchomości

Utrzymujące się niskie ceny ropy naftowej mają zróżnicowany wpływ na rynek nieruchomości komercyjnych. Trudności przeżywają regiony nastawione na produkcję energii, zyskują natomiast konsumenci i rynki niezwiązane z sektorem energetycznym – to wniosek

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź