Skutki zwrotu dofinansowania przez pracodawcę

Skutki zwrotu dofinansowania przez pracodawcę

Pracodawca podpisał umowę o pracę z pracownikiem, który wymówił stosunek pracy przed okresem odpracowania kosztów, jakie pracodawca poniósł w celu jego kształcenia. Rozliczenie, które powstało w wyniku odejścia pracownika, wykracza poza zobowiązania zawarte w prawie pracy. Co mówi o tym CIT?

Pracodawca może ubiegać się o kosztów poniesionych na kształcenie pracownika. Taki zwrot powinien być zaliczony do przychodów pracodawcy, w momencie przyznania prawa jego należności. Jeśli okaże się, że zwrot ten był zawyżony, jego korekta powinna być zarachowana w przychodach roku podatkowego, w którym był on przyznany.

Jako przykład podana jest sytuacja dotycząca spółki, która na podstawie umowy zawartej z pracownikiem, w latach 2006-2009 pokrywała koszty jego kształcenia, w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pracownik wypowiedział umowę w 2010 roku, co oznacza, że był zobowiązany pokryć część kosztów kształcenia. Firma potrąciła pracownikowi kwotę 11 tys. zł i wliczyła ją do przychodów podatkowych. Pracownik uznał, że kwota zwrotu została przez firmę zawyżona i założył sprawę w sądzie. Sąd uznał roszczenie pracownika i przyznał mu zwrot nadwyżki.

W takim wypadku, spółka złożyła wniosek do sądu z zapytaniem o sposób rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w tym ostatnim etapie. Wniosek zawierał stanowisko, że jeśli kwota nadwyżki została potrącona, znaczy to, że koszty przychodów tej spółki na rok 2010 uległy obniżeniu. Firma argumentowała również, że w tym roku zwrot kosztów kształcenia była należny jako całość i został włączony do przychodów podatkowych, a zatem skoro korekta powinna nastąpić w roku, w którym było dokonane pierwotne zarachowanie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zgodził się ze stanowiskiem firmy uzasadniając, że przepisy CIT nie określają konkretnie, jakie są zasady dokonywania korekt przychodów. 2010. Interpretacja była wnioskowana na podstawie ogólnych zasad. Jedna z takich reguł mówi, że przychodami podatkowymi są takie przychody, które są niewątpliwe, wymagalne i bezwarunkowe. Dyrektor zauważył jednak, że fakt skorygowania wartości przychodu nie zmienia daty jego powstania i skutek korekty przychodu powinien być odniesiony do roku 2010.

Joanna Walerowicz
www.gazetapodatkowa.net

Previous Dzielenie majątku a podatki
Next Czy firmy zagraniczne płacą CIT w Polsce?

Może to Ci się spodoba

Przychód i dochód 0 Comments

Wydatki poniesione na posiłki w restauracji nie są kosztami uzyskania przychodów

Spółka w ramach zdobycia klientów organizuje spotkanie w restauracji w celu omówienia kwestii biznesowych. Za poczęstunek płaci organizator spotkania, czyli spółka, która ewidencjonuje ponoszone wydatki. Posiłek w trakcie spotkania jest

Przychód i dochód 0 Comments

Czym różni się przychód od dochodu?

Podatek dochodowy od osób prawnych płacony jest od zdobytego dochodu. Dochód stanowi naddatek przychodów nad kosztami ich uzyskania. Definicje te, zatem nie posiadają tego samego znaczenia. Istnienie dochodu jest zależne

Przychód i dochód 0 Comments

Jak rozumieć ustawę o CIT?

Często w momencie, gdy podatnik pobiera pełną sumę wynagrodzenia przed zrealizowaniem zadania, pojawia się problem z rozliczeniem. Ustawa o CIT opisuje jak należy postąpić, jednak niektóre organy podatkowe nie akceptują

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź