Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności – duże zmiany dla podatników VAT

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności – duże zmiany dla podatników VAT

Na czym polega mechanizm podzielonej płatności, czyli split payment, który ma obowiązywać od przyszłego roku? Jakie podatnicy będą mieli możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT? Czy split payment nie zagrozi płynności finansowej firmy? O planowanych zmianach w ustawie o podatku od towarów i usług przeczytacie poniżej.

Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług wprowadzający mechanizm podzielonej płatności, czyli tzw. split payment. Jeśli zostanie on przyjęty, to zmiany wejdą w życie w styczniu 2018 roku.

Wspomniany projekt nowelizacji ustawy przewiduje wprowadzenie mechanizmu, dzięki któremu nabywca będzie mógł uregulować kwotę podatku VAT na dedykowany rachunek bankowy prowadzony nieodpłatnie przez bank, w którym podatnik posiada konto rozliczeniowe.

Jest to rozwiązanie, które ma służyć uszczelnieniu podatku od towarów i usług i pomóc w walce z wyłudzeniami VAT. Podatek ten jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa, a ponieważ co roku jego ściągalność jest coraz gorsza, to zaproponowano metodę, która ma uzdrowić tę sytuację. Tzw. luka w VAT to różnica pomiędzy podatkiem teoretycznie należnym a faktycznie pobranym. Według obliczeń przygotowanych na zlecenie Komisji Europejskiej luka ta wynosi obecnie ok. 10 mld euro. Połowa tej kwoty wynika z uchylania się od opodatkowania i działalności tzw. szarej strefy. Z kolei korzyścią dla podatników mają być określone w projekcie przywileje, będące jednocześnie zachętą do stosowania podzielonej płatności.

Szerzej na temat wielu zagadnień związanych z wprowadzeniem tego rozwiązania można przeczytać na stronie: http://www.ey.com/pl/pl/services/tax/business-tax/split-payment-main.

Na czym polega split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności?

Korzystanie z tego mechanizmu wymaga posiadania rachunku VAT, który po wejściu w życie nowelizacji będzie otwierany automatycznie przez bank, w którym podatnik ma konto rozliczeniowe. Podzielona płatność będzie rozwiązaniem fakultatywnym. Dotychczas nabywca po otrzymaniu faktury wpłacał całość kwoty (wartość brutto). Na podstawie nowych przepisów podczas opłacania należności z faktury nabywca będzie mógł podjąć decyzję, czy opłaci ją, dzieląc płatność na kwotę netto wpłacaną na rachunek bankowy dostawcy wg dotychczasowych zasad i kwotę VAT wpłacaną na dedykowany rachunek VAT dostawcy. Oczywiście skorzystanie z tej metody nie będzie powodowało konieczności wykonywania dwóch przelewów. Wybierając tę formę płatności, w momencie zlecenia przelewu i podania potrzebnych danych, bank automatycznie podzieli płatność.

Kwoty zgromadzone na rachunku VAT będą mogły zostać wykorzystane na zapłatę podatku VAT i na pokrycie podatku wynikającego z otrzymanych faktur. Wg ustawodawcy to znacząco ograniczy szarą strefę. Sprzedawca będzie mógł swobodnie dysponować tylko kwotą netto, natomiast środki na rachunku VAT będą mogły być wykorzystane tylko zgodnie z przepisami, czyli do płatności VAT.

Dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT

Co do zasady rachunki VAT mają służyć do rozliczeń z tytułu VAT z kontrahentami i urzędem skarbowym. Choć podatnik cały czas będzie dysponentem tych środków, to jednak będzie miał ograniczone prawo do dysponowania nimi. Wg projektu ustawy będą mogły być wykorzystywane tylko do celów płatności VAT.

Nowelizacja ustawy zakłada, że środkami tymi będzie można dysponować tylko w następujących przypadkach: do rozliczeń z kontrahentami podatnika w zakresie kwoty VAT wykazanej na fakturach (kwota netto byłaby przelewana na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, a kwota VAT na rachunek VAT kontrahenta), zapłaty VAT na rachunek urzędu skarbowego wynikającego ze złożonej deklaracji oraz przelewania środków z rachunku VAT prowadzonym w jednym banku na rachunek VAT tego samego podatnika w innym banku.

Wg projektu ustawy podatnik będzie miał również możliwość wypłaty środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, ale dopiero po uzyskaniu zgody naczelnika urzędu skarbowego, który na rozpatrzenie wniosku podatnika będzie miał aż 90 dni.

Znaczące ograniczenie dysponowania środkami na rachunku VAT ma na celu zmniejszenie możliwości wypływu z systemu rozliczeń VAT wprowadzonych do niego środków.

Split payment a płynność finansowa firmy

Według opinii specjalistów wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności może pozbawić przedsiębiorców – podatników VAT płynności finansowej. Podzielenie płatności faktycznie pozbawi podatnika możliwości operowania całością przelanej kwoty. Może to powodować znaczące trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, co najbardziej mogą odczuć małe firmy.

Środki pieniężne w postaci wpływów z faktur sprzedażowych zostaną de facto zamrożone na koncie VAT dostawcy. Zapewne wielu podatników odczuje tę ograniczoną dostępność środków finansowych. Może się okazać, że będą oni musieli płacić podatek VAT z innych środków, co będzie znaczącym obciążeniem dla ich budżetu.

Rozwiązanie to natomiast może być korzystne dla podatników stosujących stawkę 0% na sprzedaży, gdyż będą oni mogli skorzystać z przyspieszonego terminu zwrotu podatku na dedykowany rachunek VAT.

Przed wejściem w życie nowych przepisów warto zatem ustalić terminy płatności z dostawcami i odbiorcami oraz sprawdzić przepływy finansowe, by uniknąć przykrych konsekwencji wprowadzonej zmiany.

Czy to dobra zmiana dla podatników?

Zachętą dla podatników VAT do stosowania mechanizmu podzielonej płatności ma być fakt, że jeśli dobrowolnie zdecydują się na takie rozwiązanie, to nie będą ponosić konsekwencji związanych z zaległościami podatkowymi dostawcy. Nie będą miały do nich zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności nabywcy. Z kolei jeśli podatnik podejmie decyzję o zwrocie nadwyżki VAT naliczonego na rachunek VAT, to taki zwrot dostanie dużo szybciej niż dotychczas.

Previous Od lipca 2018 roku papierowe zwolnienia lekarskie zastąpią elektroniczne
Next Polski rynek fintech wart 856 mln euro

Może to Ci się spodoba

Odwrotne obciążenie – obowiązki stron transakcji

Zasadą jest, że obowiązek rozliczenia się z podatku VAT przypisany jest sprzedawcy. Nabywca  reguluje należność wraz z podatkiem, a pieniądze z tytułu VAT na konto urzędu skarbowego przekazuje wystawca paragonu

E-paragony fiskalne mają pomóc w walce z szarą strefą. Jej udział w stratach VAT może sięgać 50 mld zł

Szara strefa odpowiada nawet za 40 proc. luki w VAT. Straty budżetu z tego tytułu szacuje się na ok. 50 mld zł. Dlatego rząd wprowadza kolejne zmiany, które mają uszczelnić system. Jednym

Gminy centralizują rozliczenia VAT

W 2013r. Naczelny Sąd Administracyjny odmówił jednostkom budżetowym prawa samodzielności jako podatnika VAT. Tej jesieni takie stanowisko zajął również Trybunał Sprawiedliwości UE. Gminy muszą przejąć przejąć rozliczenia VAT jednostek podległych.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź