Sprzedaż wysyłkowa w podatku od towarów i usług

Sprzedaż wysyłkowa w podatku od towarów i usług

Sprzedaż wysyłkowa to taki rodzaj transakcji wewnątrzwspólnotowej, w której sprzedawcą towarów jest podatnik podatku VAT z jednego państwa członkowskiego. Natomiast nabywcą podmiot z innego państwa członkowskiego, który nie jest obowiązany do rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje szczególne zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej zgodnie z którymi dostawę towarów z terytorium kraju uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.  Oznacza to, że miejscem opodatkowania przy sprzedaży wysyłkowej jest terytorium kraju, do którego dostarczane są towary.

Opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest uzależnione od wysokości obrotów, jakie sprzedawca osiągnął w danym roku z tytułu zrealizowanych w ten sposób dostaw z obiorcami danego kraju. Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 34 ust 2 dyrektywy w sprawie VAT poszczególne państwa mają obowiązek ustalenia limitów dla sprzedaży wysyłkowej, które nie mogą być niższe od 35 000 euro i wyższe niż 100.000 euro.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie  limitu ustalonego przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. Warunkiem jest nieprzekroczenie limitu w poprzednim roku.

Wysokości limitów w poszczególnych krajach.

Kraj Limit
Austria 35.000 euro
Belgia 35.000 euro
Bułgaria 70.000 BGN = 35.791 euro
Chorwacja 270.000 HRK = 36.291 euro
Cypr 35.000 euro
Czechy 1.140.000 CZK = 44.873 euro
Dania 280.000 DKK = 37.595 euro
Estonia 35.000 euro
Finlandia 35.000 euro
Francja 35.000 euro
Grecja 35.000 euro
Hiszpania 35.000 euro
Holandia 100.000 euro
Irlandia 35.000 euro
Litwa 35.000 euro
Luksemburg 100.000 euro
Łotwa 35.000 euro
Malta 35.000 euro
Niemcy 100.000 euro
Portugalia 35.000 euro
Rumunia 118.000 RON = 25.305 euro
Słowacja 35.000 euro
Słowenia 35.000 euro
Szwecja 320.000 SEK = 31.390 euro
Węgry 35.000 euro
Wielka Brytania 70.000 GBP = 80.197 euro
Włochy 35.000 euro

* dla dostawców z UE wysyłających do Polski

Źródło: http://ec.europa.eu

Przekroczenie limitu w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju powoduje, że miejsce dokonania dostawy jest ustalane na zasadach ogólnych, czyli sprzedaż wysyłkową uznaje się za dokonaną na terytorium państwa przeznaczenia wysyłanych lub transportowanych towarów. Oznacza to, że podatnik, który dokonuje sprzedaży wysyłkowej na terytorium jednego z państw unijnych jest obowiązany dokonać rejestracji w tym państwie jako podatnik VAT i rozliczyć tam podatek VAT od sprzedaży wysyłkowej na terytorium tego państwa.

W przypadku przekroczenia kwoty limitu miejsce opodatkowania na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów obowiązuje, począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnicy mogą opodatkować sprzedaż wysyłkową na zasadnych ogólnych pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru z zaznaczeniem nazwy państwa członkowskiego lub nazw państw członkowskich, których zawiadomienie to dotyczy. Zawiadomienie składa się co najmniej na 30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik chce korzystać z opodatkowania na ogólnych zasadach.

Artykuł przygotowany we współpracy z: Księgowy Jelcz-Laskowice

Previous Skuteczna nagroda wspierająca sprzedaż z oszczędnościami w budżecie
Next SyncTrading od TeleTrade - opinie o ciekawej alternatywie dla najpopularniejszych form inwestowania

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

W ubiegłym roku upadło 750 firm

Przyczyną utraty płynności przez firmę często są zarówno zaległości w płatnościach kontrahentów, jak i ryzykowne decyzje inwestycyjne i operacyjne. Rozwiązaniem dla przedsiębiorcy mającego przejściowe problemy finansowe może być odroczenie przez ZUS terminu płatności składek. Urząd zobowiązuje

Wiadomości 0 Comments

Brytyjczycy mają dwa lata na wypracowanie nowych umów handlowych z resztą świata

Trwają negocjacje w sprawie brexitu. W ciągu dwóch lat Wielka Brytania musi wypracować nowe porozumienie handlowe z Unią Europejską, co będzie najtrudniejszym punktem dwustronnych rozmów. W tym czasie brytyjski rząd będzie zmuszony

Wiadomości 0 Comments

Kredyty podrożeją, ale nieprędko i nieznacznie

Trzeci lub czwarty kwartał 2018 roku, a nawet dopiero 2019 rok, to spodziewany przez analityków termin pierwszej prawdopodobnej podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. To przyniesie wprawdzie zwyżki rat kredytów złotowych

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!