Stawki opłaty paliwowej za 2013 rok

Stawki opłaty paliwowej za 2013 rok

W roku 2013 ceny stawki paliwowej wzrosły o 4%. Opłata paliwowa wpływa na ceny paliwa.

Co roku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłasza stawkę opłaty paliwowej na dany rok. Podstawę prawną do tego stanowi art. 37m ust. 2 z dn. 27 października 1994 r. o autostradach płatnych i o Krajowym Funduszu Drogowym.

Stawki na rok 2013 wynoszą:

– 103, 16 zł- za 1000 benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych z ich zmieszania,

– 259,92 zł- za 1000 olejów napędowych oraz wyrobów powstałych na skutek ich zmieszania z biokomponentami i biokomponentów, które są paliwami samoistnymi,

– 133,10 zł- za 1000 gazów i innych wyrobów.

Stawa opłaty paliwowej wzrasta w stosunku do wskaźnika wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki się zmieniły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, a który wyniósł 4%. Wskaźnik wzrostu cen jest ustalany na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w „Monitorze Polskim” w terminie 15 dni najpóźniej od upłynięcia trzeciego kwartału każdego roku.

Opłacie paliwowej podlega wprowadzanie nie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych. Wprowadzanie polega na opodatkowaniu tych wyrobów podatkiem akcyzowym.

Obowiązek opłaty paliwowej ponoszą:

– producenci paliw silnikowych i gazu,

– importerzy paliw silnikowych lub gazu,

– podmioty nabywające wewnątrz wspólnoty paliwa silnikowe lub gaz,

– inne podmioty podlegające obowiązkowi podatkowemu dotyczącego podatku akcyzowego od paliw silnikowych i gazów.

Zwolnienie od opłat następuje tylko wtedy, gdy wynika to z podpisanej umowy międzynarodowej dotyczącej transportu międzynarodowego.

Z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym powstaje obowiązek zapłaty opłaty paliwowej. Podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym nie ulega zwiększeniu ze względu na import wyrobów akcyzowych.

W sprawie opłat paliwowych organami właściwymi są naczelnicy urzędów celnych oraz dyrektorzy izb celnych. Te podmioty są zobowiązane informować o opłacie paliwowej właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oraz obliczać i wpłacać opłatę paliwową do 25 dnia następnego po ty, w którym powstał obowiązek zapłaty na wyodrębniony rachunek bankowy izby celnej.

Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej ulega przedawnieniu po okresie 5 lat.

Joanna Walerowicz
www.gazetapodatkowa.net

Previous Zmiany dotyczące wystawiania faktury VAT
Next Karta podatkowa jako sposób rozliczenia podatku dochodowego

Może to Ci się spodoba

Akcyza 0 Comments

Akcyza – za złomowanie sprowadzanych aut osobowych

Przedsiębiorca, który chce sprowadzać samochody osobowe z Unii Europejskiej w celu ich złomowania musi opłacić akcyzę – takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 2 lipca

Browary warzą coraz więcej piwa i ważą coraz więcej dla gospodarki

Sektor piwowarski jest istotnym ogniwem polskiej gospodarki. W kraju działa ponad 200 browarów, które reprezentują światowy poziom technologiczny. 90 proc. wykorzystywanych surowców pochodzi od lokalnych dostawców. Polskie piwo jest znane

Akcyza 0 Comments

Nowe zasady fakturowania

Podkomisja do spraw monitorowania systemu podatkowego zdecydowała, iż zmiany zasad wystawiania faktur VAT wejdą w życie w styczniu 2014 roku. Z początkiem nowego roku podatkowego ulegnie zmianie sposób prawidłowego fakturowania.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź