Szkolenia BHP – Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Szkolenia BHP – Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Choć szkolenia BHP są powszechne i większość przedsiębiorstw jest zobowiązana do ich przeprowadzenia względem nowych pracowników (tzw. szkolenia BHP wstępne), to nadal krąży wokół nich kilka nieścisłości i niedomówień. W tym artykule odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dot. szkoleń Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Który akt prawny określa zasady wdrażania i realizowania szkoleń BHP?

Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań dot. szkoleń BHP, a zarazem jedno z najprostszych: 

zasady dot. wdrażania i realizowania szkoleń BHP w firmach określa Kodeks Pracy, a konkretniej  Art. 2373 § 2. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kiedy pracodawca musi zapewnić szkolenie wstępne BHP osobie nowo zatrudnionej?

Zgodnie z powyższym artykułem Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić szkolenie pracownika z zakresu BHP przed rozpoczęciem przez niego pracy. Ważny jest fakt, że nie ma wymogu ponownego przeprowadzenia szkolenia jeśli pracownik będzie pełnił te same obowiązki na stanowisku pracy, które zajmował w firmie przed nawiązaniem z tą firmą kolejnej umowy.

Kursy BHP Online

Kto ma prawo przeprowadzać instruktaż stanowiskowy?

Na to pytanie odpowiada §11 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004. Według tego artykułu instruktaż stanowiskowy BHP może przeprowadzić osoba, którą wyznaczy pracodawca, osoba zarządzająca zespołem (kierujące pracownikami) lub sam pracodawca. Wymaganiem jest natomiast posiadanie właściwych kompetencji i doświadczenia zawodowego i rzecz jasna bycie przeszkolonym z samych metodyki prowadzenia takich szkoleń (instruktażu stanowiskowego). 

Zasady prowadzenia takiego szkolenia znajdują się w programie ramowym szkolenia okresowego dla osób zarządzających zespołami. Z tego powodu wystarczy posiadać obowiązujące szkolenie z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla osób kierujących zespołami żeby móc prowadzić instruktaż stanowiskowy.

Jestem na umowie zlecenia – Czy muszę przejść przez szkolenie BHP?

Często zadawane pytanie przez młodych pracowników, jednak nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ żaden kodeks nie odnosi się bezpośrednio do tej sytuacji. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli pracodawca zatrudnia osoby na umowach cywilnoprawnych, to musi im zagwarantować stosowne warunki wykonywania swojego zawodu.

O tym, że na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia takich same warunków pracy swoim pracownikom bez względu na ich formę zatrudnienia, informuje art. 304 §1 Kodeksu Pracy. W jego zapisach można przeczytać, że:

Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę

Jestem pracodawcą – Kiedy muszę skierować swoich podopiecznych na okresowe szkolenie BHP?

Odpowiedź jest prosta  na okresowe badanie trzeba wysłać pracownika zanim skończy się ważność poprzednich. Okres ten jest wyznaczany przez lekarza medycyny pracy i jest spisany na zaświadczeniu lekarskim. Jego długość jest uzależniona m.in. od stopnia zagrożenia wypadkiem w danym środowisku pracy.

Artykuł przygotowany we współpracy ze specjalistami prowadzącymi Szkolenia BHP we Wrocławiu – https://controlbhp.pl/

Previous Zerowy deficyt oznacza, że nie zwiększamy długu publicznego
Next Projekty domów na wąską działkę do 14 m – co warto wiedzieć?

Może to Ci się spodoba

Finanse 0 Comments

Klienci banków skarżą się do Rzecznika Finansowego

W ubiegłym roku do Rzecznika Finansowego wpłynęło ponad tysiąc wniosków o interwencję w sprawie kredytów hipotecznych. Blisko połowa z nich dotyczyła kredytów walutowych. Klienci najczęściej skarżą się na klauzule niedozwolone w umowach kredytowych. Jeśli

Wiadomości 0 Comments

Polskie firmy będą się rozwijać dzięki innowacjom

Innowacje to gwarancja rozwoju przedsiębiorstwa. Połączenie innowacyjnych technologii z ludzką kreatywnością umożliwi firmom rozwój, stworzenie całkiem nowych produktów i usług oraz wyjście z nimi na rynki zagraniczne. Duże firmy czerpią też korzyści ze współpracy ze

Wiadomości 0 Comments

Co trzecia firma rozpocznie inwestycje w ciągu 6 miesięcy

Polskie firmy dość ostrożnie planują swoje inwestycje. Z raportu Deutsche Bank wynika, że na najbliższe pół roku zamiar rozpoczęcia jakiejś formy inwestycji deklaruje jedna trzecia przedsiębiorstw. Z tej grupy ponad

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź