VAT-UE czyli informacja składana przez handlujących na terytorium Unii Europejskiej

VAT-UE czyli informacja składana przez handlujących na terytorium Unii Europejskiej

Znaczna część transakcji gospodarczych odbywa się z udziałem podmiotów mających siedzibę w różnych krajach Unii Europejskiej. W przypadku tego typu transakcji, oprócz standardowego ujęcia  ich przebiegu w deklaracji VAT, należy kwoty obrotu  odpowiednio umieścić w informacji VAT-UE.

Informacje podsumowujące VAT-UE składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji. Informacje podsumowujące składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej składa się do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczanym.

Wyjątkowo, część mniejszych podmiotów informacje VAT-UE składać może kwartalnie, pod warunkiem, że całkowita wartość tych transakcji, bez podatku od wartości dodanej, nie przekracza w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 250 000 zł. Wyjątkowo, gdy dochodzi do wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów limit transakcji jest niższy i przedsiębiorcy mogą składać je kwartalnie, jeżeli ich całkowita wartość, bez podatku, nie przekracza w danym kwartale 50 000 zł.

W informacji VAT-UE nie trzeba natomiast ujmować importu usług czyli przypadku, gdy nabycie ma miejsce przez krajowego podatnika VAT a miejscem świadczenia jest terytorium Polski. W deklaracji VAT-UE ujmuje się natomiast:

  • wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów
  • wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów,
  • dostawy towarów zgodnie z procedurą uproszczoną dotyczącą transakcji trójstronnych,
  • usługi między przedsiębiorcami – podatnikami VAT i podatku od wartości dodanej, ale wyłącznie takie, do których stosuje się art. 28b ustawy o podatku VAT, świadczone na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, inne niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

Informacje podsumowujące składają wyłącznie tacy podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT UE. W przypadku braku obowiązku rejestracji – deklaracji nie trzeba składać.  Natomiast w przypadku stwierdzenia błędu w informacji – podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę błędnej informacji podsumowującej. Służy temu ten sam druk VAT-UE z adnotacją (oznaczeniem), że jest to korekta wcześniej złożonej informacji VAT-UE.

Previous VAT od opłat reprograficznych rozstrzygnie TSUE
Next Czy nieodpłatne przekazanie towarów podlega VAT?

Może to Ci się spodoba

VAT od opłat reprograficznych rozstrzygnie TSUE

Na opinię Trybunału Sprawiedliwości UE czeka sprawa podatku VAT od opłat reprograficznych pozyskiwanych przez artystów. Niewyjaśniony jest też status OZZ jako poborcy tych należności. OZZ jako poborca opłat Problemy z

Odliczanie i zwroty podatku 0 Comments

VAT – rządowy plan walki z oszustami podatkowymi

Według różnych szacunków luka podatkowa w VAT wynosi od 30mld do 40mld zł rocznie. Jak wskazują eksperci z z Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyclingu  (branży, w której wyłudzenia VAT

Zwrot za materiały budowlane – kogo dotyczy i na jakich zasadach

Możliwość ubiegania się o zwrot za materiały budowlane na cele mieszkaniowe mają osoby, które wydatków dokonały po 1 stycznia 2006r. Ci, którzy zakupy materiałów poczynili po 1 stycznia 2014r. z

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź