Wdrażasz PPK w swojej firmie? O tym nie możesz zapomnieć!

Wdrażasz PPK w swojej firmie? O tym nie możesz zapomnieć!

Przedsiębiorcy są zobligowani przez ustawę do wprowadzenia programu Pracownicze Plany Kapitałowe. Jednak jest kilka istotnych kwestii, o których pracodawcy muszą pamiętać. Należą do nich stosowne umowy z instytucjami obsługującymi PPK oraz terminy wdrożenia programu. O czym dokładnie muszą wiedzieć przedsiębiorcy?

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, który ma być zabezpieczeniem finansowym pracowników i ich rodzin. Program jest obligatoryjny dla pracodawcy, a dobrowolny dla pracownika – może on w dowolnym momencie zrezygnować z programu.

Według ustawy pracodawca uruchamia PPK zgodnie z obowiązującym harmonogramem, który zależy od liczby zatrudnionych osób. Według ustawowo wytyczonej daty pracodawca jest zobowiązany do podpisania umowy z instytucja obsługującą PPK w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem pracowników. Kiedy wymogi formalne zostaną spełnione, należy dokonywać wpłat na rachunek PPK pracownika. Cały proces jest obwarowany wyjątkami określającymi na przykład, kiedy pracodawca nie musi bezwzględnie uruchamiać Pracowniczych Planów Kapitałowych. Co warto wiedzieć przed przystąpieniem do programu i o czym nie wolno zapomnieć?

Czy pracodawca musi wdrożyć PPK, a jeśli tak, to kiedy?

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników w oparciu o umowy cywilnoprawne musi wdrożyć program Pracownicze Plany Kapitałowe. Ustawa, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2019 roku obliguje do prowadzenia programu, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia więcej niż 250 pracowników. Zgodnie z przyjętym przez ustawę harmonogramem od 1 stycznia 2020 roku obowiązek ten obejmie zakłady pracy zatrudniające powyżej 50 osób. Harmonogram uwzględnia też firmy zatrudniające powyżej 20 osób i ustala dla nich obowiązek wdrożenia PKK od 1 lipca 2020 roku. Pozostałe przedsiębiorstwa zostaną objęte tym obowiązkiem od 1 stycznia 2021 roku.

Należy pamiętać o tym, że obowiązek dotyczy wdrożenia programu przez podmioty, o których mowa wyżej, a nie dokonywania wpłat na rachunek PPK. Pracodawcy są zwolnieni z obowiązku wprowadzenia PPK, jeśli wcześniej wdrożyli Pracownicze Plany Emerytalne (PPE), w ramach których odprowadzane są składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia i przystąpiło do nich minimum 25% pracowników.

Czas na wybór instytucji obsługujących PPK

Pracodawca powinien dokonać wyboru instytucji finansowej obsługującej gromadzenie i zarządzanie finansami w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub reprezentantem pracowników. Jeśli porozumienie pomiędzy pracodawcą a pracownikami nie zostanie osiągnięte w ostatecznym terminie, pracodawca ma prawo dokonać samodzielnego wyboru instytucji finansowej. Jest to bardzo dobra opcja, ponieważ umożliwia uruchomienie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych nawet w razie braku konsensusu.

Wybór instytucji finansowej następuje wśród podmiotów takich jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz powszechne i pracownicze towarzystwa emerytalne. Aby móc obsługiwać PPK, odpowiednie instytucje muszą posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego oraz trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.

Zapisywanie pracowników do PPK – stosowne umowy

Dla pracodawcy sprawa jest dość prosta i oczywista. Po wyborze instytucji finansowej i podpisaniu z nią umowy o utworzeniu PPK, pracownicy stają się uczestnikami programu. Należy pamiętać, że automatyczne uczestnictwo dotyczy zatrudnionych w wieku od 18. do 54 roku życia. Pracownicy w wieku 55–70 lat chcący dołączyć do programu muszą zgłosić ten fakt pracodawcy, składając specjalny wniosek. Pracodawca musi przestrzegać również procedury zapisu do PPK osób nowozatrudnionych. Nowy pracownik spełniający wymogi wieku musi zostać dołączony do programu po trzech miesiącach pracy w firmie, najpóźniej do 10 dni po upływie tego czasu.

Pracodawcy powinni też przygotować stosowne wzory dokumentów umożliwiających inne czynności, zgodne z ustawą o PPK. Pracownik zawsze ma prawo stałej lub czasowej rezygnacji z programu lub przystąpienia w wieku starszym niż 54 lata. Odpowiednie formularze, z których mogą skorzystać pracownicy, ułatwią pracodawcy przebrnięcie przez wspomniane czynności. Wzory dokumentów, o których mowa, to rezygnacja z PPK (udział w programie nie jest obligatoryjny dla pracownika), przystąpienie do PPK osób powyżej 55. roku życia, zwiększenie, zmniejszenie udziału procentowego składki PPK oraz czasowa rezygnacja lub ponowne przystąpienie do programu.

Umowa zabezpieczeniem także dla pracodawcy!

Odpowiedzialność pracodawcy musi także zostać ustalona w umowie PPK. Jak pracodawca powinien zadbać o jasne zapisy w umowie? Wyjaśnia to ekspert ppk.info, portalu w całości poświęconemu PPK:

„Z perspektywy przyszłości, a przede wszystkim interesów uczestników PPK, kluczową kwestią jest to, kto za co odpowiada w ramach PPK. Chodzi przede wszystkim o to, gdzie zaczyna się i gdzie kończy odpowiedzialność pracodawcy, gdzie odpowiedzialność samego uczestnika PPK, a gdzie instytucji finansowej. Z perspektywy pracodawcy pożądane jest, aby w umowach składających się na PPK było jasno zapisane, że pracodawca odpowiada za prawidłowe i terminowe naliczenie wszelkich wpłat do PPK, ale już w żadnym stopniu nie jest odpowiedzialny za decyzje inwestycyjne poszczególnych uczestników PPK (np. zmiany funduszu zdefiniowanej daty z jednego na drugi) ani za działania instytucji finansowych zarządzających PPK. Warto się dobrze zabezpieczyć w umowie, bo jeśli wizje dostatniego życia rozsiewane przez wdrażających PPK, którzy siłą rzeczy muszą mieć interes w sukcesie tego projektu, nie do końca się zmaterializują, to uczestnicy PPK w pierwszej kolejności skierują swoje ostrza krytyki przeciwko pracodawcom. Dlatego też dobrze jest mieć zapisane czarno na białym, co i jak”.

Wpłaty na rachunek PPK – zysk pracownika, koszt pracodawcy

PPK jest programem zabezpieczającym pracownika po ustaniu jego aktywności zawodowej. Zatrudniony wiele zyska, ponieważ wpłaty będą dokonywane z trzech źródeł. Pracownik dokona wpłaty w wysokości 2–4%, a jeśli zarabia poniżej średniej krajowej, to tylko 0,5%. Pracodawca natomiast jest zobligowany do wpłat na poziomie 2–4% wynagrodzenia brutto pracownika. Państwo dokonuje przelewu jednorazowej wpłaty powitalnej 250 zł i rokrocznej wpłaty w kwocie 240 zł.

Należy jednak pamiętać o tym, że system wpłat jest uwarunkowany szeregiem regulacji. Wpłaty pracodawcy są opodatkowane, dlatego realnie pracownik otrzyma od pracodawcy kwotę niższą niż zakładane 2–4%. Więcej informacji na temat wpłat oraz warunków PPK można znaleźć na stronie https://ppk.info/baza-wiedzy.

Pracownicze Plany Kapitałowe to budowanie bezpiecznej przyszłości finansowej pracownika i jego rodziny, ale też ogromne wyzwanie dla pracodawców. Warto dokładnie zapoznać się z wymaganiami, jakie stawiają zapisy ustawy, aby dopilnować wszystkich niezbędnych terminów i obowiązków lub uniknąć błędów.

Previous Resort finansów chce certyfikować zawód księgowego. Efektem będzie wzrost jakości usług, ale i cen
Next Nowa matryca VAT ułatwi życie przedsiębiorcom

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Polskie start-upy są bardzo innowacyjne i zwiększają zatrudnienie

Co siódma krajowa firma we wczesnym stadium rozwoju (tzw. start-up) prowadzi działalność patentową. Wśród pozostałych przedsiębiorstw odsetek ten wynosi około promila. Start-upy jednak z rezerwą podchodzą do zewnętrznych źródeł finansowania. Dotychczas

Wiadomości 4 komentarze

Wszystko o ciekawych listach motywacyjnych

Pracodawcy, którzy poszukują rzetelnych i odpowiedzialnych pracowników, często mają bardzo wysokie wymagania. Wieloetapowe rekrutacje czy szczegółowe rozmowy kwalifikacyjne stały się normalnością i nikogo już nie zaskakują. W celu przeprowadzenia weryfikacji

Wiadomości 0 Comments

Jak zabezpieczyć się przed dziedziczeniem długów?

Co się dzieje w sytuacji, gdy ktoś zostawia po sobie dług? Nawet jeśli żyjemy ostrożnie i zarządzamy naszymi finansami rozsądnie, tak przykra niespodzianka może się nam zdarzyć w najmniej oczekiwanym

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź