Wierzyciel wchodzący w ugodę z dłużnikiem

Wierzyciel wchodzący w ugodę z dłużnikiem

Ugoda wierzyciela z dłużnikiem to sytuacja, w której obie strony idą wobec sienie na określone ustępstwa, w wyniku których możliwe jest prawidłowe, satysfakcjonujące dla obu stron wykonanie zobowiązania lub rozwikłanie sporu odnośnie tego zobowiązania. Chodzi po prostu o polubowne rozwiązanie sporu bez powodowania dodatkowych kosztów dla żadnej ze stron.

Zapraszamy na stronię www.notariusze.edu.pl gdzie znajdziesz sporą dawkę wiedzy dotyczącej podstawowych spraw notarialnych.

Korzyści płynące z ugody

Każda sytuacja jest inna, więc stworzenie jednolitego katalogu korzyści, jakie uzyskuje wierzyciel, nie jest realnie możliwe, co jednak nie oznacza, że korzyści w takich sytuacjach są zawsze zupełnie inne. Na pewno najlepszą sytuacją dla wierzyciela jest zawarcie z dłużnikiem ugody, kiedy ma on realne wątpliwości odnośnie tego, czy dochodzenie swoich praw przed sądem na pewno byłoby skuteczne. Najczęściej związane jest to z sytuacjami, w których podpisywana jest umowa pożyczki, pieniądze są przekazywane, ale nie ma żadnego pokwitowania potwierdzającego ten fakt. Wielu dłużników w takiej sytuacji zaczyna się bronić, że nie ma żadnego potwierdzenia faktu, iż pieniądze realnie otrzymali, przez co na drodze sądowej pojawia się konieczność udowodnienia przekazania pieniędzy i nie zawsze jest to możliwe. W takiej sytuacji odpowiednia ugoda z dłużnikiem jest w sposób oczywisty zdecydowanie preferowana.

Innym dość podobnym przypadkiem jest kwestionowanie wierzytelności w sytuacji oparcia jej o umowę zlecenia bądź sprzedaży. Zasadność wierzytelności istnieje tylko wtedy, kiedy usługa czy towar zostały przekazane zgodnie z umową. Udowodnienie tego leży na wierzycielu, chyba że w ramach ugody uzyska od dłużnika potwierdzenie zobowiązania.

Problemy praktyczne z zawarciem umowy

Dłużnicy najczęściej zdają sobie sprawę z tego, że dojście do ugody z wierzycielem ustawia ich w niekomfortowej sytuacji i często pogarsza ich status. Dłużnika trzeba przekonać do tego, by zgodził się na zmianę swojej sytuacji prawnej. Wiele tutaj zależy od świadomości dłużnika i jego interpretacji sytuacji prawnej, w jakiej obie strony się znajdują. Zazwyczaj najlepszym sposobem na przekonanie dłużnika do zawarcia umowy jest obietnica zaprzestania podejmowania jakichkolwiek specjalnych kroków prawnych wobec niego, w tym zaprzestania nękania poprzez komornika czy zgłaszania sprawy do sądu, co mogłoby rzucić się cieniem na wiarygodność dłużnika wobec stron trzecich. W ugodzie można też manipulować wielkością zadłużenia. Można się na przykład umówić na zmniejszenie odsetek lub na zrezygnowanie z nich w całości. Niektórzy wierzyciele decydują się nawet na umorzenie części długu, byle by tylko mieć realną szansę na odzyskanie reszt pieniędzy. Innym pomysłem, często wykorzystywanym przez wierzycieli, jest rozkładanie zobowiązania dłużnika na raty, zawieszanie jego spłaty na jakiś czas lub inne sposoby ułatwiające dłużnikowi spłatę.

Previous Zaangażowanie finansowe biznesu w akcje humanitarne rośnie
Next Banki w Polsce czeka dalsza konsolidacja

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Rewolucja na rynku najmu

Najemcy biur oczekują coraz nowocześniejszych koncepcji w wynajmie powierzchni. Biurka i dostęp do internetu to za mało. Większa mobilność pracowników sprawia, że biura muszą być elastyczne, wygodnie skomunikowane i z atrakcyjnym otoczeniem. Adgar

Wiadomości 0 Comments

Leasing napędza inwestycje mikro- i małych firm

Branża leasingowa sfinansowała w ubiegłym roku aktywa warte 58,1 mld zł. Popularność tej formy finansowania inwestycji rośnie, a leasing jest wybierany najczęściej przez mikro- i małe przedsiębiorstwa. Oprócz samochodów czy ciężkich maszyn można

Wiadomości 0 Comments

Większa obecność kobiet w biznesie to wyższe zyski dla firm

Przedsiębiorstwa, które zatrudniają i kobiety, i mężczyzn, osiągają o 15 proc. wyższe przychody, a te zatrudniające przedstawicieli różnych narodowości – nawet o 35 proc. – wynika z raportu McKinsey. W Polsce, choć odsetek pań zajmujących

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź