Wszystko o kosztach uzyskania przychodów od remontu i ulepszeń

Wszystko o kosztach uzyskania przychodów od remontu i ulepszeń

Do kosztów podatkowych można zaliczyć zarówno remont, jak i ulepszenie środków trwałych. Koszty remontu wliczane są w całości w koszty uzyskania przychodu. Koszty na ulepszenie środka trwałego podlegają odpisom amortyzacyjnym.

Istotne jest, aby umieć rozróżnić remont od ulepszenia. Remont przeprowadzany jest na skutek upływu czasu i eksploatacji środka trwałego. Ulepszenie przeprowadza się w celu zwiększenia efektywności tego środka.

Remont to wymiana zepsutych lub zużytych elementów w celu przywrócenia wartości środka do pierwotnego stanu technicznego. Nie zwiększa on wartości początkowej przedmiotu i jest przeprowadzany w wyniku eksploatacji. Wydatki poniesione na remont powiększają koszty uzyskania przychodu za okres, którym zostały one poniesione.

W ustawie o podatku dochodowym ulepszenie zostało dokładnie określone. Ma ono miejsce wtedy, gdy:

– przedsiębiorca w danym roku podatkowym zainwestował w środek trwały ponad 3.500 zł,

– wartość użytkowa środka wzrosła na skutek wydatku w stosunku do jej wartości w dniu włączenia do użytkowania czyli wpisania do ewidencji środków trwałych.

Ulepszenia są to wszelkie rozbudowy, adaptacje, modernizacje i rekonstrukcje, dzięki którym środek trwały ma większą efektywność a także, za pomocą których podatnik dokonuje zmiany funkcji i charakteru środka.

Wydatki poniesione na takie cele będą stopniowo włączane do kosztów uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne. Powiększenie odpisów amortyzacyjnych trwa do momentu, który zależy od przyjętej przez przedsiębiorcę metody amortyzacji.

Jeżeli ulepszenie środka trwałego miało miejsce przed wpisaniem go do ewidencji, przedsiębiorca może wybrać zasadę indywidualnych stawek amortyzacyjnych, przy których okres amortyzacji jest krótszy.

Aby skorzystać ze stawek indywidualnych, przedsiębiorca musi dokonać ulepszeń:

– na co najmniej 20 proc. wartości początkowej środka trwałego jeśli jest nim środek transportu oraz środki z grupy 3-6 Klasyfikacji Środków Trwałych,

– 30 proc. Wartości początkowej środka będącego budynkiem, budowlą lub lokalem.

Joanna Walerowicz
www.gazetapodatkowa.net

Previous Jak wygląda egzekucja administracyjna?
Next Zmiany dotyczące wystawiania faktury VAT

Może to Ci się spodoba

Czy wymiana opon w samochodzie to wydatek firmowy?

Każdy przedsiębiorca, który zarejestrował swój pojazd na działalność wie, że kupno części i naprawa bywa bardzo kosztowna. Dlatego też wprowadzono udogodnienie, które umożliwia wymianę opon, a następnie wpisanie tej usługi

Kiedy do kosztów 3 komentarze

Co z podatkiem przy zakupie licencji?

Wielu przedsiębiorców kupuje różne licencje, aby korzystać z programów komputerowych, rozwiązań technologicznych lub innych rzeczy posiadających prawa autorskie. Każda taka transakcja powinna zostać wpisana w koszty uzyskania przychodu. Dlaczego tak

Kiedy do kosztów 3 komentarze

Co z kosztami sądowymi?

Wielu przedsiębiorców znajduje się w konflikcie z konkurencją lub byłymi klientami. Często waśnie i spory kończą się w sądzie i to on rozstrzyga kto ma rację. Druga strona musi pokryć

1 Comment

  1. Czesio
    02 września, 17:35 Reply
    Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale czy jeżeli wykonuję jakiś remont, czy na przykład ulepszam mieszkanie, to mogę później liczyć na jakiś zwrot podatku?

Zostaw odpowiedź