Wszystko o uldze rehabilitacyjnej

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom o stwierdzonej niepełnosprawności lub rodzinom, które sprawują opiekę i zapewniają podstawowe warunki życiowe (dach nad głową, wyżywienie, zakup leków, pomoc w codziennych czynnościach).

Świadczenie na rzecz osób niepełnosprawnych może obejmować przede wszystkim nieustanne finansowanie podstawowych sprzętów niezbędnych w codziennej egzystencji (pralka, lodówka) oraz remonty ułatwiające przemieszczanie się po mieszkaniu (obniżanie progów, dostosowanie łazienki, poszerzenie drzwi). Oprócz tego pokrywane są koszty na zakup przyrządów rehabilitacyjnych, wózków inwalidzkich, ich naprawdę lub wymianę części.

Pieniądze z ulgi mogą zostać przeznaczone na kupno sprzętów lub urządzeń, które ułatwiają życie niepełnosprawnemu (lupy powiększające, okulary, komputer dla niedowidzących).

Osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością mają możliwość bezpłatnego odbywania wyjazdów rehabilitacyjnych oraz kuracyjnych. Dodatkowo wszystkie czynności mające związek z poprawą zdrowia lub życia, tj. konsultacje lekarskie, pobyt w szpitalu, zabiegi lub operacje są darmowe.

Wiele osób niepełnosprawnych nie posiada bliskiej rodziny, która mogłaby sprawować nieustanną opiekę. Ulga rehabilitacyjna przewiduje finansowanie przewodnika, pielęgniarki lub opiekunki, którzy będą stali na straży bezpieczeństwa. Maksymalne opłaty za zatrudnienie którejś z osób nie może przekraczać 2 230 zł. Oprócz tego w razie konieczności osoby niemówiące mogą korzystać z pomocy tłumacza migowego bez dodatkowych opłat (szczególnie w sytuacjach urzędowych).

Wiele osób z problemami psychoruchowymi musi codziennie brać lekarstwa podtrzymujące życie lub poprawiające stan zdrowia. Zakup medykamentów oraz środków opatrunkowych lub innych kupowanych w aptece jest finansowany na podstawie ulgi w całości.

Jeśli niepełnosprawny pozostaje na utrzymaniu rodziny o ulgę może ubiegać się małżonek, dzieci lub wnuki, rodzice, rodzeństwo lub dziadkowie. Wymienione osoby muszą wykazywać dochody, które w części przeznaczane są na osobę z grupą inwalidzką.

 

Justyna Błahut
www.gazetapodatkowa.net

Previous Zakres działania kontrolera podatkowego
Next Co z zakupem artykułów papierniczych?

Może to Ci się spodoba

Wprowadzenie ulgi podatkowej na termomodernizację domów może rozwiązać problem smog

Receptą na walkę ze smogiem może się okazać powszechna ulga na termomodernizację domów do wysokości 25 proc. inwestycji. Ulga odliczana od podatku PIT mogłaby uzupełnić system dotacyjny skierowany do rodzin

Dom za granicą z ulgą podatkową

Sprzedając mieszkanie lub dom, spadkobierca musi liczyć się z tym, że zapłaci podatek w wysokości 19% od uzyskanej kwoty pomniejszonej o nakłady zwiększające wartość sprzedawanego majątku oraz kwotę zapłaconego podatku

Od 2018 roku ulga na badania i rozwój jeszcze korzystniejsza. Co czwarta firma planuje z niej skorzystać

Już co czwarta firma chce skorzystać z ulgi na badania i rozwój za 2018 rok. To znacznie więcej niż w ostatnich latach. Za rok podatkowy 2017 z odliczenia skorzystało tylko 9 proc. firm. Problemem

1 Comment

  1. Tasior
    15 września, 15:55 Reply
    Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom o stwierdzonej niepełnosprawności lub rodzinom, które sprawują opiekę i zapewniają podstawowe warunki życiowe i powinna być wyższa.

Zostaw odpowiedź