Zwrot nakładów na nowe technologie a ulga CIT

Zwrot nakładów na nowe technologie a ulga CIT

Nabywając nowe technologie podatnik może skorzystać z  możliwości odliczenia 50% wysokości wydatków od swojego dochodu. Trzeba jednak pamiętać, że jakakolwiek forma zwrotu nakładów poniesionych na zakup technologii, pozyskana w ciągu trzech następnych lat eliminuje podatnika z grona uprawnionych do zastosowania ulgi.

Spółka, która nabyła i wdrożyła nowe technologie w swojej działalności skorzystała z ulgi podatkowej i odliczyła 50% wydatków poniesionych na ten cel. Technologie w tym przypadku przybrały postać oprogramowania wykorzystywanego w firmie do przesyłu informacji.

Po upływie krótkiego czasu spółka przeniosła prawo własności na firmę leasingową w ramach zawartej umowy leasingu zwrotnego. Prawo własności zostało sprzedane, ale umowa zawierała zapisy pozwalające spółce na dalsze wykorzystywanie oprogramowania w zamian za raty leasingowe.

Przedsiębiorcy uznali, że skoro nadal korzystają z oprogramowania, a wcześniej ponieśli nakłady na jego zakup to mają prawo do skorzystania z ulgi.

Innego zdania był Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Wskazał on, że zgodnie z art. 18b, ust. 3, pkt. 3 ustawy o CIT podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził ją do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, otrzyma zwrot wydatków w jakiejkolwiek formie. Fiskus uznał, że leasing zwrotny zapewnia zwrot nakładów.

Stanowisko organów podatkowych w tej sprawie poparł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a później także i Naczelny Sąd Administracyjny. W obu przypadkach sędziowie orzekli, że leasing zwroty jest formą zwrotu nakładów. Przepisy ustawy o CIT nie precyzują o jaką formę zwrotu nakładów chodzi, zatem należy uznać, że o każdą (wyrok NSA z 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 186/13).

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.-
* Wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem działalności! Nasz konsultant skontaktuje się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe!

Previous VAT a wartość aportu
Next Ulga rehabilitacyjna – materiały opatrunkowe nie do odliczenia

Może to Ci się spodoba

Dokumentacja i rozliczanie 0 Comments

Kto może złożyć podpis na zeznaniu CIT -8?

Osoba, która podpisze się pod formularzem, zapewnia o poprawności informacji w nim ujętych. Nie każdy ma predyspozycje do wzięcia na siebie takiej odpowiedzialności. W obszarze spółek kapitałowych instytucją upoważnioną do

Dokumentacja i rozliczanie 0 Comments

Usługi zagraniczne w CIT

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Poniższy artykuł poświęcony będzie rozwiązaniu wątpliwości w przypadku rozliczania podatku CIT przez przedsiębiorców korzystających z usług doradców za granicą kraju. Przedsiębiorcy działający na

Koszty 0 Comments

Jak traktować fakturę korygującą?

Każde przedsiębiorstwo usługowo-handlowe wystawia, chociaż od czasu do czasu, faktury. Zdarza się, że pojawiają się błędy lub zmiany i należy dokonać korekty. Jak powinno się postępować z fakturą korygującą? Do

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź