Czy można dokonać zmian stawek amortyzacyjnych?

Przepisy dotyczące zmian pierwotnie przyjętych przez przedsiębiorców warunków amortyzacji są bardzo rygorystycznie interpretowane przez organy podatkowe.

Spór pomiędzy przedsiębiorcami a organami podatkowymi dotyczy możliwości podwyższenia stawki amortyzacyjnej przez tego pierwszego w przypadku, gdy wcześniej do amortyzacji własnych środków trwałych zastosował on niższe stawki amortyzacyjne.

Według przepisów podatnicy mogą modyfikować wartości odpisów amortyzacyjnych. Przepis ten dotyczy również, tego, że podatnicy mogą te stawki podwyższać dla środków trwałych będących w pogorszonych lub złych warunkach.

Obniżenie stawki amortyzacyjnej może mieć miejsce tylko dla poszczególnych środków trwałych. Sytuacja sporna powstaje wtedy, gdy podatnik mając możliwość zastosowania stawki wyższej, zrezygnował z niej i obniżył ją. W takiej sytuacji może on potem podwyższyć stawkę, ale tylko do wartości określonej w wykazie stawek amortyzacyjnych.

Podmiotowi opłaca się obniżyć stawkę, jeżeli nie jest on zainteresowany gromadzeniem kosztów podatkowych. Takie firmy starają się, aby koszty pojawiły się już po zakończeniu inwestycji. Po uzyskaniu dochodu w późniejszym okresie podatnik jest już zainteresowany podwyższeniem stawki.

Interpretując te przepisy organy podatkowe stwierdziły, że w opisanym powyżej wymiarze podatnik nie może zmieniać stawek amortyzacyjnych.

Joanna Walerowicz
www.gazetapodatkowa.net

Previous Jak opodatkowany jest handel internetowy?
Next Jakie informacje o towarze powinny się znaleźć na paragonie?

Może to Ci się spodoba

Amortyzacja 1Comments

Czy można dokonać odpisu prywatnego samochodu wniesionego do spółki?

Właściciele spółki partnerskiej mają możliwość wniesienia do majątku spółki prywatnych aut. Muszą jednak wyliczyć ich wartość początkową oraz zamieścić w ewidencji środków trwałych. Czy na podstawie dowodu nabycia samochodu można

Amortyzacja 2 komentarze

Czy opłatę za samochód prywatny można wprowadzić w koszty firmy?

Definicją „kosztów uzyskania przychodu” z posiadania przedsiębiorstwa są nakłady pieniężne wytworzone w ramach aktywności zarobkowej. Należności uiszczone na samochód prywatny mogą zostać wliczone do wydatków zakładu. Oczywiście przepisy dokładnie wskazują,

Amortyzacja 1Comments

Czym jest amortyzacja przyspieszona?

Przedsiębiorca, który jest nowy na rynku (krócej niż rok) może na koniec roku podatkowego obliczyć koszty amortyzacyjne od pierwotnej wartości wszystkich środków (oprócz pojazdów osobowych do 50 tys. euro). Amortyzacją

Amortyzacja 1Comments

Aktualizacja stawek amortyzacji

Stopa amortyzacyjna to zużycie środka trwałego określone w procentach. Mnożenie tej stopy przez początkową kwotę konkretnego urządzenia, określa fragment kwoty, jaką można włączyć w koszty podatku. Rejestr stawek amortyzacyjnych gromadzi

Amortyzacja 1Comments

Jaką formę amortyzacji jachtu wybrać?

Wynajęcie, a przede wszystkim zakup jachtu, kojarzy się z dużymi nakładami finansowymi, które są dostępne dla małej grupy osób. Okazuje się, że dla mniej zamożnych pojawiła się opcja amortyzowania. Czy

Amortyzacja 1Comments

Amortyzacja czy odliczenie od kosztów uzyskania dochodów?

Właściciel przedsiębiorstwa może ująć swój prywatny samochód niescharakteryzowany w majątku zakładu do kosztów uzyskania przychodu, gdy wartość owego pojazdu nie jest większa niż 3500 złotych. Do sum otrzymania przychodu dołączamy

1 Comment

  1. Czesio
    04 września, 14:38 Reply
    Moim zdaniem stawka amortyzacyjna powinna być cały czas stała, ewentualnie powinna się zmieniać z roku na rok. Tak by było najbardziej sprawiedliwie.

Zostaw odpowiedź