Import usług

Import usług 0 Komentarzy

Komu należą się ulgi podczas importu usług?

Import usług potwierdzany jest fakturami wewnętrznymi, podobnie jak zwracane kwoty dotacji czy subwencji. Za dany okres wystawiana jest jedna faktura obejmująca wszystkie czynności z danego przedziału czasowego. Istnieje możliwość zgodnie

Import usług 0 Komentarzy

Podatek za importowanie

Opłaty importowe są uregulowane prawnie i muszą być wypełniane zgodnie z zaleceniami. Przede wszystkim należy zgłosić sam fakt przewozu towarów, a następnie uiścić należność w określonym terminie. Jakie są pozostałe

Import usług 0 Komentarzy

Na czym polega importowanie towarów i usług?

O imporcie usług można mówić wtedy, gdy krajowa firma (z siedzibą w Polsce) korzysta z oferty i usług zagranicznego przedsiębiorcy (miejscem pobytu jak kraj inny niż Polska). Są jednak małe

Import usług 0 Komentarzy

Czym jest formularz VAT-9?

Formularz VAT-9 jest to deklaracja od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca. Prościej mówiąc dotyczy osób, które korzystają z usług oferowanych przez polskie