Komu należą się ulgi podczas importu usług?

Komu należą się ulgi podczas importu usług?

Import usług potwierdzany jest fakturami wewnętrznymi, podobnie jak zwracane kwoty dotacji czy subwencji. Za dany okres wystawiana jest jedna faktura obejmująca wszystkie czynności z danego przedziału czasowego.

Istnieje możliwość zgodnie z prawem zawartym w art. 86 ustawy o VAT obniżenia należnego podatku o kwotę podatku naliczonego. Owa kwota naliczona może być wynikiem: importu usług, należności od dostawy towaru dla podatnika-nabywcy bądź kwoty dodanej z tytułu wewnątrz wspólnotowych umów. Obniżka wartości podatku obowiązuje w zakresie jakim towary czy usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W praktyce oznacza to, iż ujęte w fakturach dobra muszą być związane w sposób niepodlegający negocjacjom z czynnościami opodatkowanymi dotyczącymi podatnika.

Prawo do obniżenia wartości podatku dotyczy okresu, w którym zaistniał obowiązek podatkowy. Jeśli jednak podatnik nie skorzysta z ulgi w określonym terminie, może odliczyć określona sumę w deklaracji podatkowej dotyczącej dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Obniżenie wartości podatku jest możliwe po spełnieniu przesłanek pozytywnych zawartych w art.86 ust. 1 ustawy oraz nieistnieniu przesłanek tak zwanych negatywnych. Zwrotu różnicy podatku nie otrzymamy, gdy zapłata za import usług dokonywana jest na rzecz instytucji działającej na terytorium kraju wymienionego w załączniku numer 5 art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Ewelina Uroda
www.gazetapodatkowa.net

Może to Ci się spodoba

Import usług 0 Comments

Podatek za importowanie

Opłaty importowe są uregulowane prawnie i muszą być wypełniane zgodnie z zaleceniami. Przede wszystkim należy zgłosić sam fakt przewozu towarów, a następnie uiścić należność w określonym terminie. Jakie są pozostałe

Import usług 0 Comments

Na czym polega importowanie towarów i usług?

O imporcie usług można mówić wtedy, gdy krajowa firma (z siedzibą w Polsce) korzysta z oferty i usług zagranicznego przedsiębiorcy (miejscem pobytu jak kraj inny niż Polska). Są jednak małe

Import usług 0 Comments

Czym jest formularz VAT-9?

Formularz VAT-9 jest to deklaracja od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca. Prościej mówiąc dotyczy osób, które korzystają z usług oferowanych przez polskie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź