Amortyzacja

Amortyzacja 1 Komentarz

Jakie metody amortyzacji są najbardziej popularne?

Amortyzowanie to sposób naliczania kosztów, z której korzystają głównie przedsiębiorcy. Aczkolwiek aktualnie na rynku dostępnych jest przynajmniej kilka metod amortyzowania. Która z nich jest najlepsza i dlaczego? Na początek trzeba

Amortyzacja 2 komentarze

Czy opłatę za samochód prywatny można wprowadzić w koszty firmy?

Definicją „kosztów uzyskania przychodu” z posiadania przedsiębiorstwa są nakłady pieniężne wytworzone w ramach aktywności zarobkowej. Należności uiszczone na samochód prywatny mogą zostać wliczone do wydatków zakładu. Oczywiście przepisy dokładnie wskazują,

Amortyzacja 1 Komentarz

Aktualizacja stawek amortyzacji

Stopa amortyzacyjna to zużycie środka trwałego określone w procentach. Mnożenie tej stopy przez początkową kwotę konkretnego urządzenia, określa fragment kwoty, jaką można włączyć w koszty podatku. Rejestr stawek amortyzacyjnych gromadzi

Amortyzacja 1 Komentarz

Jak dokonać amortyzacji środków trwałych używanych sezonowo?

Inwestycja w środki trwałe polega na systematycznym dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych. W przypadku środków trwałych o wartości nie większej niż 3 500 zł wydatki na ich kupno mogą być wpisane w

Amortyzacja 2 komentarze

Jaki wpływ mają wahania kursowe na stawki amortyzacji?

Polscy biznesmeni często sprowadzają urządzenia do swoich zakładów pracy z zagranicy. Chcąc ująć je w kosztach zużycia koniecznie muszą określić ich wartość w przeliczeniu na polskie złotówki. Nieodłącznym procesem podczas

Amortyzacja 1 Komentarz

Czy można dokonać odpisu prywatnego samochodu wniesionego do spółki?

Właściciele spółki partnerskiej mają możliwość wniesienia do majątku spółki prywatnych aut. Muszą jednak wyliczyć ich wartość początkową oraz zamieścić w ewidencji środków trwałych. Czy na podstawie dowodu nabycia samochodu można

Amortyzacja 1 Komentarz

Amortyzacja czy odliczenie od kosztów uzyskania dochodów?

Właściciel przedsiębiorstwa może ująć swój prywatny samochód niescharakteryzowany w majątku zakładu do kosztów uzyskania przychodu, gdy wartość owego pojazdu nie jest większa niż 3500 złotych. Do sum otrzymania przychodu dołączamy

Amortyzacja 1 Komentarz

Jaką formę amortyzacji jachtu wybrać?

Wynajęcie, a przede wszystkim zakup jachtu, kojarzy się z dużymi nakładami finansowymi, które są dostępne dla małej grupy osób. Okazuje się, że dla mniej zamożnych pojawiła się opcja amortyzowania. Czy

Amortyzacja 3 komentarze

W jakim celu obliczmy wartość używanych sprzętów dla firmy?

Przy posiadaniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają obowiązek wprowadzić środki trwałe w ewidencji, która się do nich odnosi. Odpisy z tych środków stanowią koszty uzyskania przychodów. Wtenczas obowiązkowe jest rozpoznanie wartości

Amortyzacja 2 komentarze

Jak odpisać w ramach amortyzacji domek kempingowy?

Jeśli dla celów posiadanej działalności gospodarczej właściciel zakupi domek kempingowy nie jest on jednorazowo włączany do kosztów uzyskania przychodów, ale, jako środek trwały podlega amortyzacji. Ustalając indywidualne stawki przedsiębiorca może

Amortyzacja 1 Komentarz

Jak określić wartość mieszkania do celów amortyzacji?

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się wykorzystywać cześć swojego mieszkania na cele biurowe, mogą odliczyć koszty amortyzacji w ramach prowadzonej działalności. Decydując się na takie działanie, należy w pierwszej fazie: – ustalić

Amortyzacja 1 Komentarz

Czy można dokonać zmian stawek amortyzacyjnych?

Przepisy dotyczące zmian pierwotnie przyjętych przez przedsiębiorców warunków amortyzacji są bardzo rygorystycznie interpretowane przez organy podatkowe. Spór pomiędzy przedsiębiorcami a organami podatkowymi dotyczy możliwości podwyższenia stawki amortyzacyjnej przez tego pierwszego

  • 1
  • 2