Opodatkowanie usług najmu lokalu

Opodatkowanie usług najmu lokalu

Wykorzystanie różnego rodzaju nieruchomości przybrać może wiele form. Często służą one przedsiębiorstwom, które potrzebują przestronnego lokalu do celów biurowych, ale także osobom prywatnym, chcącym znaleźć lokum mieszkalne. Jednocześnie funkcjonują różne formy ich udostępniania. Oczywiście najprostszym sposobem jest sprzedaż, jednak niezwykle powszechne, z racji mniejszych nakładów finansowych, są także usługi najmu i dzierżawy. Czego dotyczą i jakie występują między nimi różnice?

Najem i dzierżawa lokalu – co to jest?

Sedno obu form użytkowania lokalu jest takie samo. Zarówno umowa najmu jak i dzierżawy zawierana jest w celu korzystania z cudzej nieruchomości, pod wymogiem zapłaty czynszu przez najemcę/dzierżawcę w terminie określonym przez strony. Podobieństwa dotyczą także sposobu zawierania obu umów. Można to zrobić zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej na czas określony lub nieokreślony. Trzeba jednak pamiętać, że umowa najmu/dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż rok powinna zostać sporządzona na piśmie. Jeżeli forma ta nie została zachowana, domniema się, że umowę zawarto na czas nieokreślony, co rodzi inny stosunek prawny.

Biorąc pod uwagę różnice dzielące obie formy użytkowania lokalu, należy wspomnieć przede wszystkim o tym, że dzierżawa może trwać 30 lat, natomiast najem, co do zasady, 10 lat. Ważne jest również to, iż dzierżawca ma prawo czerpać zyski z lokalu (występują one w dwóch rodzajach – naturalnych oraz cywilnych), a najemca nie. Nie możemy zapominać jednak o tym, iż to na dzierżawcy ciąży obowiązek przeprowadzania wszelkich niezbędnych napraw, które związane są z korzystaniem z nieruchomości – w sytuacji najmu dokonywać ich może jedynie właściciel. Jeśli nie czujemy się na siłach w samodzielnej obsłudze problemu umowy najmu/dzierżawy, warto skorzystać z pomocy Biura Rachunkowego Kognitariat.

Wynajem mieszkania, podatek i kara

Poza lokalami komercyjnymi, udostępniać do użytkowania można oczywiście również nieruchomości prywatne. Uzyskiwane w ten sposób dochody muszą zostać zgłoszone do Urzędu Skarbowego, w przeciwnej sytuacji zostaniemy zobowiązani do pokrycia należności w kwocie zaległego podatku wraz z odsetkami. Niemniej oprócz tego możemy zostać również zobowiązani do opłacenia kary, której wysokość zależna jest od klasyfikacji popełnionego przez nas czynu zabronionego. To od decyzji urzędników zależy, czy zostanie on określony jako przestępstwo czy wykroczenie skarbowe. Z przestępstwem mamy do czynienia wtedy, gdy opodatkowanie, które powinniśmy odprowadzić do Urzędu przekracza 5-krotność kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie wynosi ono 1750 złotych). Może zostać wymierzona wtedy kara grzywny (nawet do 720 stawek dziennych), pozbawienia wolności bądź obie formy jednocześnie. Aby uniknąć opisanych wyżej konsekwencji, należy regularnie płacić podatek. Możemy jednak wybrać jego formę. Możliwości są dwie – albo zdecydujemy się opłacać ryczałt ewidencjonowany, w wysokości 8,5% z uzyskiwanego dochodu bądź rozliczać się na zasadach ogólnych. Wtedy obowiązywać będzie nas stawka podatkowa w wysokości 18 lub 32%.

Opodatkowanie usług najmu lokalu

Najem lokalu stanowi usługę w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego też jego właściciel zobowiązany jest opłacać podatek VAT w wysokości 23%. Niemniej istnieje możliwość korzystania ze stawek preferencyjnych lub całkowitego zwolnienia z podatku.

Wolni od konieczności uiszczania opłat będziemy między innymi wtedy, gdy udostępniamy lokal na własny rachunek i jedynie na cele mieszkalne lub zapewniamy usługi zakwaterowania uczniom bądź studentom. Jeżeli natomiast chodzi o preferencyjną stawkę wynoszącą 8%, dotyczy ona najemców, którzy udostępniają lokal nieodpłatnie osobom trzecim, na przykład turystom bądź osobom potrzebującym czasowego zakwaterowania.

Jak widać, sprawy związane z wynajmowaniem oraz dzierżawą lokalu mogą być w pewnym sytuacjach skomplikowane. Jeżeli jednak będziemy posiadać wystarczającą wiedzę na temat przedstawionych informacji, nie powinny nam one sprawiać trudności. Zawsze istnieje także możliwość skorzystania z fachowej wiedzy specjalistów. Szczególnie godne polecenia jest Biuro Rachunkowe Kognitariat, które gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.-
* Wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem działalności! Nasz konsultant skontaktuje się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe!

Może to Ci się spodoba

Podatki osobiste 0 Comments

Lokatorskie spółdzielcze prawo do mieszkania nie daje podstaw do ulgi podatkowej

Podatnik, który sprzedał swoją nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia traci prawo do zwolnienia od opodatkowania. Wyjątek stanowią te osoby, który w ciągu 2 lat przeznaczą środki pochodzące

Podatki i opłaty lokalne 1Comments

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania

Rejestrując mieszkanie jako lokal, w którym prowadzimy działalność gospodarczą, możemy odliczyć część kosztów związanych z eksploatacją przestrzeni. Niestety, pomimo braku prawnego obowiązku, gminy coraz częściej wnoszą o podwyżkę podatku nieruchomości

Podatki osobiste 0 Comments

Wywłaszczenie w czasach PRL, a dzisiejsze odszkodowania i ich opodatkowanie

Skutki wywłaszczenia odczuła bardzo duża grupa osób, wypłata odszkodowań natomiast wciąż jeszcze nie została dokończona. Niektórym z byłych właścicieli nieruchomości, pomimo że przysługiwało odszkodowanie, nie zostało ono wypłacone przez opieszałość,

2 komentarze

  1. marki
    25 stycznia, 12:43 Reply
    Szkoda tylko, że podatki są coraz wyższe, a to wcale nie pomaga osobom, które je płacą.
  2. Biuro Finansowe
    22 lipca, 13:03 Reply
    W sumie to fajne informacje przedstawiliście, teraz studenci którzy szukają mieszkania mogą zagłębić się w temat od podstaw jak to działa.

Zostaw odpowiedź