Ulga rehabilitacyjna – materiały opatrunkowe nie do odliczenia

Ulga rehabilitacyjna – materiały opatrunkowe nie do odliczenia

Ulga rehabilitacyjna umożliwia podatnikom umniejszenie dochodu podlegającego opodatkowaniu o wydatki poniesione opiekuna osoby niepełnosprawnej, zakup leków, czy nawet wydatki na przewodnika lub psa asystującego. Na liście wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi nie znajdują się niestety wszystkie wydatki, które w związku z chorobą ponosi podatnik.

Mężczyzna, który opiekuje się swoją niepełnosprawną żoną, której orzecznik ZUS przyznał I grupę inwalidzką, ponosi wydatki związane z pielęgnacją obłożnie chorej i częściowo sparaliżowanej kobiety. Wśród wydatków, które podatnik chciałby odliczyć od dochodu, wymienia on m.in. pieluchomajtki, cewniki, strzykawki, materiały opatrunkowe, rękawice jednorazowe, środki przeciwodleżynowe, dezynfekujące, itp. Fiskus uznał, że te nakłady nie mogą być uwzględniane przy odliczeniach, gdyż nie zawierają się w żadnym z katalogów wydatków objętych zwolnieniem z opodatkowania.

Które wydatki dopuszcza ulga rehabilitacyjna?

Wśród limitowanych wydatków na cele rehabilitacyjne można wymienić:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych,
 • utrzymanie psa asystującego,
 • używanie samochodu osobowego,

Z wymienionych wydatków można by dopatrywać się możliwości odliczenia materiałów opatrunkowych, rękawic, strzykawek itp. w ramach odliczeń wydatków poniesionych na zakup leków. Ulga ta jest możliwa do zastosowania pod warunkiem, że lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. Odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Jednak określenie „leki” jest rozumiane bardzo ściśle. Definicja leków wywodzi się z Prawa farmaceutycznego, a według zapisów tej ustawy lekami są produkty lecznicze. Produkt leczniczy to substancja lub mieszanina substancji przedstawiana jako mająca właściwości zapobiegania albo leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy bądź w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne (ustawa Prawo farmaceutyczne, art. 2 pkt. 10–12 oraz pkt. 32).

Definicja leków nie pozostawia wątpliwości co do tego, że ani rękawice jednorazowe, ani pieluchomajtki, ani materiały opatrunkowe nie są lekami.

Wydatki nielimitowane, które uprawniają do zastosowania ulgi rehabilitacyjnej to:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych,
  • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
   odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
   na turnusie rehabilitacyjnym,
  • w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych,
  • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Spośród wydatków wymienionych w tej grupie, wydatki ponoszone przez mężczyznę można by próbować zakwalifikować jako wydatki na zakup indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych. Tu jednak dyskusyjne jest uznanie pieluchomajtek, czy rękawic jako urządzenia lub narzędzia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 5 listopada 2014 r. (sygn. akt I SA/Sz 730/14) wskazał, że „wkładki anatomiczne i pieluchomajtki nie mogą być uznane za urządzenia, gdyż nie są mechanizmami, nie mają także żadnego charakteru mechanicznego ani technicznego. Sporne przedmioty nie mogą być uznane także za narzędzia, skoro narzędzia to urządzenia. Ponadto wskazać należy, że w analizowanym przepisie ustawodawca przesądził o technicznym charakterze sprzętów, narzędzi i urządzeń. Gdyby intencją ustawodawcy było objęcie odliczeniem od dochodu także innych przedmiotów niż przedmioty mające charakter techniczny, wówczas nie używałby tego terminu. O technicznym charakterze przedmiotów wymienionych w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT świadczy także objęcie wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego, który ze swej istoty ma charakter techniczny”.

Z całą pewnością nie będą to też wydatki tożsame z wydatkami na opiekę pielęgniarską lub usługi opiekuńcze, gdyż w te ostatnie ponoszone są w związku usługami świadczonymi przez pielęgniarki, bądź opiekuna wobec osoby chorej i niepełnosprawnej, nie zaś na zakupowaniu artykułów do pielęgnacji (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 czerwca 2012 r. (nr ITPB2/415-280/12/MM).

Pewne możliwości w zakresie stosowania preferencji podatkowych w stosunku do zakupów czynionych przez podatnika opiekującego się żoną, stwarzają interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 sierpnia 2013 r., nr IBPBII/1/415-523/13/MCZ . Zgodnie z jej treścią, niektóre wydatki poniesione na środki przeciwodleżynowe oraz dezynfekujące mogą zostać uznane za leki, pod warunkiem, że konieczność ich stosowania wskaże lekarz specjalista.

Podobnie ma się rzecz ze strzykawkami oraz cewnikami. Tu także na możliwość zakwalifikowania tych wydatków wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacjach z 14 sierpnia 2013 r., nr IBPBII/1/415-523/13/MCZ i z 5 czerwca 2014 r., nr IBPBII/1/415-183/14/MCZ.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.-
* Wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem działalności! Nasz konsultant skontaktuje się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe!

Poprzedni Zwrot nakładów na nowe technologie a ulga CIT
Następny Kiedy ulga na dziecko zarabiające za granicą?

Może to Ci się spodoba

Czy firma ma prawo do ulg podatkowych?

W aktualnie obowiązującym prawie wymienić można przynajmniej kilka powodów, dla których podatnik nie musi spełniać swojego obowiązku podatkowego. Zanim jednak otrzyma taką możliwość musi przestrzegać najważniejsze warunki ustawowe. Co zrobić,

Wiadomości 1 Komentarz

Darowizna w odniesieniu do rozliczenia podatkowego

Pomoc finansowa instytucji przekazane wspólnie przez małżeństwo umożliwia potrącenie darowizny od przychodu, dzięki czemu można zmniejszyć podatek do uiszczenia. Najlepiej zrobić to ze wspólnego konta, jednak jest też sposobność operacji

Kupiłeś dom we Francji? Sprawdź czy należy Ci się ulga

Podatnik, który sprzeda odziedziczone w spadku mieszkanie nie musi płacić podatku PIT jeśli nabędzie nieruchomość, w której zamieszka. Taka ulga obejmuje również tych, którzy zakupią dom za granicą. Jakie warunki

Czy w likwidacyjnym spisie z natury ujmować samochód?

Większość właścicieli firm korzysta z pojazdów mechanicznych, aby wypełniać wszystkie zlecenia zawodowe, zobaczyć się z kontrahentem lub dowieźć towar. Z chwilą likwidowania działalności gospodarczej trzeba sporządzić likwidacyjny spis z natury.

Udogodnienia podatkowe dla krwiodawcy

Wedle obowiązującego prawa wszyscy honorowi krwiodawcy mają przywilej skorzystania z ulgi podatkowej. Jest to świetne zadośćuczynienie dla oddających krew i mobilizacja dla wszystkich innych. Już kilka lat temu Ministerstwo Finansów

Kiedy małżeństwo odliczy ulgę podatkową od darowizn?

Akcje reklamowe namawiają nas do odliczania 1% podatku na organizacje dobroczynne. Niektórzy z nas przelewają większe kwoty niosące pomoc najbiedniejszym. Gdy rozliczamy się w małżeństwie warto takie sumy przekazywać ze

1 Komentarz

 1. hela
  23 listopada, 15:55 Odpowiedz
  Teraz to już chyba nic nie będzie można odliczać. Państwo ma coraz więcej, a obywatele coraz mniej niestety.

Zostaw odpowiedź