Zwrot nakładów na nowe technologie a ulga CIT

Zwrot nakładów na nowe technologie a ulga CIT

Nabywając nowe technologie podatnik może skorzystać z  możliwości odliczenia 50% wysokości wydatków od swojego dochodu. Trzeba jednak pamiętać, że jakakolwiek forma zwrotu nakładów poniesionych na zakup technologii, pozyskana w ciągu trzech następnych lat eliminuje podatnika z grona uprawnionych do zastosowania ulgi.

Spółka, która nabyła i wdrożyła nowe technologie w swojej działalności skorzystała z ulgi podatkowej i odliczyła 50% wydatków poniesionych na ten cel. Technologie w tym przypadku przybrały postać oprogramowania wykorzystywanego w firmie do przesyłu informacji.

Po upływie krótkiego czasu spółka przeniosła prawo własności na firmę leasingową w ramach zawartej umowy leasingu zwrotnego. Prawo własności zostało sprzedane, ale umowa zawierała zapisy pozwalające spółce na dalsze wykorzystywanie oprogramowania w zamian za raty leasingowe.

Przedsiębiorcy uznali, że skoro nadal korzystają z oprogramowania, a wcześniej ponieśli nakłady na jego zakup to mają prawo do skorzystania z ulgi.

Innego zdania był Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Wskazał on, że zgodnie z art. 18b, ust. 3, pkt. 3 ustawy o CIT podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził ją do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, otrzyma zwrot wydatków w jakiejkolwiek formie. Fiskus uznał, że leasing zwrotny zapewnia zwrot nakładów.

Stanowisko organów podatkowych w tej sprawie poparł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a później także i Naczelny Sąd Administracyjny. W obu przypadkach sędziowie orzekli, że leasing zwroty jest formą zwrotu nakładów. Przepisy ustawy o CIT nie precyzują o jaką formę zwrotu nakładów chodzi, zatem należy uznać, że o każdą (wyrok NSA z 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 186/13).

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.-
* Wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem działalności! Nasz konsultant skontaktuje się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe!

Może to Ci się spodoba

Handel alkoholem bez akcyzy opodatkowany CIT

Prowadzenie działalności zarobkowej w sposób zorganizowany i ciągły jest działalnością gospodarczą podlegającą przepisom prawa podatkowego, nawet jeśli działalność ta polega na sprzedaży alkoholu i papierosów bez akcyzy. Mężczyzna, który wraz

Dokumentacja i rozliczanie 0 Comments

Czy można opodatkować wynajęcie komputerów od zagranicznej firmy?

Coraz częściej ze specjalistycznego sprzętu komputerowego korzystają tez polskie firmy. Jest to wygodna forma zwłaszcza, gdy trzeba wykonać specyficzne zlecenie i wynajęcie takiego sprzętu jest bardziej opłacalne niż jego zakup.

Przychody i dochód 0 Comments

Sprzedaż poza strefą specjalną ekonomiczną zwolniona z CIT

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że sprzedaż podzespołów do urządzeń dzierżawionych poza specjalną strefą ekonomiczną jest objęta ulgą podatkową. Jednocześnie NSA uchylił wyrok WSA oraz interpretację indywidualną, które w odmienny sposób

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź