Kiedy wykonujemy korektę faktury VAT?

Kiedy wykonujemy korektę faktury VAT?

W sytuacji zawyżenia wartości wykonanej usługi na rzecz nabywcy należy dokonać korekty dowodu sprzedaży. Zmiany w przychodach generują konieczność wprowadzenia zmian w ewidencji kosztów.

Zmiana w treści faktury może mieć miejsce, gdy uzyskaliśmy rabat na dobro ujęte w dokumencie, wpłacono wcześniej część kwoty należnej czy stwierdzono błędnie wystawioną cenę. Faktura korygująca nie jest dowodem zajścia kolejnego zdarzenia gospodarczego, dotyczy ona sytuacji, która została omyłkowo opisana w przeszłości.

Dowody zakupu są kosztami uzyskania przychodu. Wyjątkiem stanowią tu dokumenty dotyczące dóbr ujętych w ustawie CIT jako koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu. Do strat związanych z dochodem zaliczamy kwoty mający bezpośredni i pośredni wpływ na zysk danej działalności gospodarczej. Sposób rozliczenia faktury korygującej musi być zgodny z zasadami rozliczania innych wydatków dochodowych z uwzględnieniem przyczyny poprawy oryginalnego dokumentu.

Istotną sprawą jest termin rozliczania poprawionej faktury. Poprawna wersja faktury VAT musi być zaksięgowana w tym samym okresie rozliczeń co jej pierwowzór. Odstępstwem do tej zasady jest otrzymanie fizycznej poprawy przez zainteresowanego w terminie późniejszym niż czas zamknięcia ksiąg za dany okres.

Jeśli w wyniku pomyłki doszło do zawyżenia kosztów sprzedaży u drugiej zainteresowanej strony należy bezzwłocznie dokonać poprawek w ewidencji owych przychodów.

Ewelina Uroda
www.gazetapodatkowa.net

Previous Jaki wpływ mają kursy walut na deklaracje PIT?
Next Które dochody są zwolnione z CIT?

Może to Ci się spodoba

Koszty 0 Comments

Czy pakiet medyczny pracownika to koszt dla pracodawcy?

Zgodnie z artykułem 15 ustawy 1 o podatku dochodowym pakiety medyczne pracowników mogą być zaliczone do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma wątpliwości, iż samopoczucie i komfort pracowników w pracy

Koszty 0 Comments

Jak rozliczyć koszty podatkowe za licencję otrzymaną nieodpłatnie?

Należący do grupy kapitałowej podmiot udzielił licencji przedsiębiorcy w zakresie dostępu programu ułatwiającego prowadzenie rachunków. Za udzielone prawo do korzystania nie ustalono wynagrodzenia, przy czym podatnik pokrywa koszty związane z

Koszty 0 Comments

Zwrot nakładów na nowe technologie a ulga CIT

Nabywając nowe technologie podatnik może skorzystać z  możliwości odliczenia 50% wysokości wydatków od swojego dochodu. Trzeba jednak pamiętać, że jakakolwiek forma zwrotu nakładów poniesionych na zakup technologii, pozyskana w ciągu

Jak uniknąć korekty kosztów podatkowych?

Zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem, podatnik, który nie ureguluje zobowiązań w terminie 90 dni od zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych, musi dokonać korekty tychże. Jak uniknąć obowiązku korygowania kosztów? Przepisy

Wiadomości 1Comments

Czy zakup napojów wyskokowych jest przychodem?

Przedsiębiorcy często organizują spotkania służbowe, zebrania czy wyjazdy integracyjne. Niejednokrotnie na stołach goszczą napoje wyskokowe i wykwintne dania. Wszystko dla podniesienia rangi i ważności. Jak przedsiębiorca powinien właściwie rozliczyć zakup

Koszty 0 Comments

Czym są straty podatkowe?

Przedsiębiorcy zakładają swoje działalności gospodarcze, aby generować zyski i nie żyć pod ciągłą presją przełożonego. Każda osoba, która prowadzi firmę zdaje sobie sprawę, że oprócz przychodów trzeba czasami ponosić koszty.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź