Jak uniknąć korekty kosztów podatkowych?

Jak uniknąć korekty kosztów podatkowych?

Zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem, podatnik, który nie ureguluje zobowiązań w terminie 90 dni od zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych, musi dokonać korekty tychże. Jak uniknąć obowiązku korygowania kosztów?

Przepisy nakazujące korygowanie kosztów podatkowych w przypadku nieuregulowania zobowiązań w terminie 30 dni od daty płatności lub w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – 90 dni od daty ich zarachowania w koszty podatkowe, obowiązują od 2 lat. Drogę ucieczki od konieczności umniejszania kosztów o wartość nieopłaconych w terminach zobowiązań znaleźli podatnicy, którzy zauważyli nierówność znaczenia określenia „uregulować” i „zapłacić”.

Czy istnieje zatem możliwość uregulowania zobowiązania bez ich zapłaty? Odpowiedzią na to pytanie są funkcje płatnicze weksla. Wystawiając weksel własny na rzecz kontrahenta, podatnik reguluje kwoty wynikające z faktur, które uprzednio zaliczył w koszty podatkowe. Zarówno w świetle prawa cywilnego jak i bilansowego znika kwestia nieuregulowanego zobowiązania, gdyż zgodnie z przepisami prawa zobowiązanie zostaje uregulowane w momencie wystawienia weksla, nie zaś w chwili jego wykupienia. Wystawienie weksla w praktyce może odroczyć zapłatę zobowiązania do dowolnie umówionego terminu, gdyż nie rodzi to już żadnych konsekwencji ze strony prawa podatkowego.

Dowodem na to, że wnikliwi podatnicy mają rację może być interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 marca 2014 r., sygn. ILPB3/423-606/13-5/KS, w której stawierdza, że „w przypadku uregulowania zobowiązań z tytułu zakupu materiałów wekslem własnym w terminie do 90 dni od daty zaliczenia kwoty materiałów do kosztów uzyskania przychodów podatnik nie będzie zobowiązany na podstawie art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do zmniejszenia tych kosztów”.

Należy pamiętać, by weksel wystawić przed upływem terminów wskazanych w art 15b ustawy o CIT. W innym przypadku zabiegi te nie przyniosą spodziewanych efektów.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.-
* Wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem działalności! Nasz konsultant skontaktuje się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe!

Previous Jak oszczędzają Polacy? Sprawdź aktualne trendy
Next Handel alkoholem bez akcyzy opodatkowany CIT

Może to Ci się spodoba

Koszty 0 Comments

Czy pakiet medyczny pracownika to koszt dla pracodawcy?

Zgodnie z artykułem 15 ustawy 1 o podatku dochodowym pakiety medyczne pracowników mogą być zaliczone do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma wątpliwości, iż samopoczucie i komfort pracowników w pracy

Podatnicy i zakres opodatkowania 0 Comments

Sprzedaż poza strefą specjalną ekonomiczną zwolniona z CIT

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że sprzedaż podzespołów do urządzeń dzierżawionych poza specjalną strefą ekonomiczną jest objęta ulgą podatkową. Jednocześnie NSA uchylił wyrok WSA oraz interpretację indywidualną, które w odmienny sposób

Podatnicy i zakres opodatkowania 0 Comments

Darowizna na OPP wg ustawy o CIT

Podatnicy mogą odliczyć od dochodu darowizny określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazane na rzecz organizacji, o których

Koszty 0 Comments

Czym są straty podatkowe?

Przedsiębiorcy zakładają swoje działalności gospodarcze, aby generować zyski i nie żyć pod ciągłą presją przełożonego. Każda osoba, która prowadzi firmę zdaje sobie sprawę, że oprócz przychodów trzeba czasami ponosić koszty.

Dokumentacja i rozliczanie 2 komentarze

Korekta zeznania podatkowego

Termin składania deklaracji PIT oraz CIT upływa 30 kwietnia każdego roku. Do końca kwietnia należy też wpłacić na konto urzędu skarbowego kwoty wykazane z zeznaniu rocznym jako niedopłata. Do deklaracji,

Akcyza 0 Comments

Handel alkoholem bez akcyzy opodatkowany CIT

Prowadzenie działalności zarobkowej w sposób zorganizowany i ciągły jest działalnością gospodarczą podlegającą przepisom prawa podatkowego, nawet jeśli działalność ta polega na sprzedaży alkoholu i papierosów bez akcyzy. Mężczyzna, który wraz

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź