Przychody

Przychody 0 Komentarzy

Jak ewidencjonować przychody działalności gospodarczej?

Prowadzenie działalności jest obarczone ewidencjonowaniem przychodów. Bardzo ważny jest termin ujmowania operacji w książce przychodów i rozchodów. O powstaniu przychodu według ustawy o PIT mówimy, gdy: – wydamy dobro z

Przychody 0 Komentarzy

Moment zapisu dochodu w księdze przychodów i rozchodów

Wielu młodych przedsiębiorców ma problem z ustaleniem, kiedy zaksięgować moment uzyskania przychodu w księdze przychodów i rozchodów. Jak jest prawidłowo? Istnieje co najmniej kilka metod zapisywania transakcji. Pierwsza z nich