Jak ewidencjonować przychody działalności gospodarczej?

Jak ewidencjonować przychody działalności gospodarczej?

Prowadzenie działalności jest obarczone ewidencjonowaniem przychodów. Bardzo ważny jest termin ujmowania operacji w książce przychodów i rozchodów.

O powstaniu przychodu według ustawy o PIT mówimy, gdy:

– wydamy dobro z magazynu,

– oddamy prawo majątkowe,

– wykonamy usługę na rzecz nabywcy w całości lub częściowo.

Zapisy w księdze rozliczeń powinniśmy wykonywać w oparciu o dowód kupna-sprzedaży.

Za dowód potwierdzający transakcję rozumie się faktury VAT i inne rachunki, ale także dokumenty wewnętrzne potwierdzające działania wewnątrz zakładowe.

Wszystkie wykonane operacje ewidencjonuje się raz dziennie, zazwyczaj na koniec czasu pracy. Zestawiając dane, powinniśmy pamiętać o nadawaniu kolejnym operacją numerów porządkowych i zawarciu informacji o:

– indywidualnym numerze każdego dokumentu,

– łącznej sumie zbiorczej,

– podpisie osoby sporządzającej wykaz.

Przedsiębiorcy korzystający z kas rejestrujących, mogą dokonywać aktualizacji księgi przychodów i rozchodów raz w miesiącu w oparciu o zestawienie zbiorowe z urządzenia.

Ewelina Uroda
www.gazetapodatkowa.net

Poprzedni Jakie są grzywny za wykroczenia skarbowe?
Następny Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania

Może to Ci się spodoba

Przychody 0 Komentarz

Moment zapisu dochodu w księdze przychodów i rozchodów

Wielu młodych przedsiębiorców ma problem z ustaleniem, kiedy zaksięgować moment uzyskania przychodu w księdze przychodów i rozchodów. Jak jest prawidłowo? Istnieje co najmniej kilka metod zapisywania transakcji. Pierwsza z nich

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszy - dodaj komentarz!

Zostaw odpowiedź