ABC kosztów

ABC kosztów 5 komentarzy

Jak obniżyć koszt delegacji służbowej

W wielu branżach służbowe wyjazdy i delegacje to istotne obciążenie dla budżetu firmy. Oczywiście część kosztów, związanych z wyjazdem pracownika, można wpisać jako koszty uzyskania przychodu, jednak nie zawsze jest

ABC kosztów 1 Komentarz

Charakterystyka kosztów uzyskania przychodu

W zgodzie z funkcjonującym prawem każdy przedsiębiorca musi zapisywać i pilnować kosztów uzyskania przychodu. Jest to ustawowa czynność każdego właściciela firmy i powinna być przestrzegana. Trzeba jednak najpierw określić: czym

ABC kosztów 1 Komentarz

Jakie dokumenty poświadczą dochody spółki?

Spółki kapitałowe (w tym spółka z ograniczona odpowiedzialnością) są obciążone opodatkowaniem dochodowym CIT. W związku z tym wszystkie zyski i straty muszą być odpowiednio księgowane, a koszty uzyskania przychodu poprawnie

ABC kosztów 1 Komentarz

Jakie wydatki zaliczane są do kosztów przychodów działalności?

Od jakiegoś czasu można spotkać się z sytuacją, kiedy podatnik chce zaliczyć wydane pieniądze do kosztów przychodu, jednak nie ma stosownych dokumentów. Przykładem może być wynajem pomieszczenia i opłacanie wszelkich

ABC kosztów 1 Komentarz

Jak dzielimy koszty uzyskaniu przychodu?

Poprawne obliczenie kosztów uzyskania przychodu ma duże znaczenie dla złożenia deklaracji podatkowej PIT indywidualnych podmiotów i CIT dla biznesmenów. Te wydatki determinują wartość dochodu w danym okresie podatkowym i podają

ABC kosztów 1 Komentarz

Jakie są rodzaje kosztów w firmie?

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej już od początku biznesu musimy przygotować się na koszty, które pojawiają się przez cały okres funkcjonowania firmy. Każdy poniesiony przez właściciela firmy wydatek wiąże się

ABC kosztów 1 Komentarz

Jakich dochodów nie można łączyć?

Dochodem z prowadzonej aktywności gospodarczej jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami realizowania danej usługi, czy produktu. Do owych wydatków w ramach indywidualnych zysków włączamy tylko te, które rzeczywiście są blisko

ABC kosztów 1 Komentarz

Jak opisać koszty uzyskania przychodów w spółce z o.o.?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny stosować się do zasad odliczania podatku dochodowego od pozyskanych przychodów. Podmioty korzystające z ulg z tego tytułu, muszą mieć rzetelną bazę danych dla swoich zysków.

ABC kosztów 1 Komentarz

Adaptacja budynku gospodarczego a koszty uzyskania przychodów

Do ewidencji środków trwałych nie są wliczone wydatki poniesione na wykonanie prac budowlanych, dzięki którym budynek będzie dostosowany do prowadzonej działalności. Proceder ten należy zakwalifikować jako ulepszenie i wliczyć do

ABC kosztów 1 Komentarz

W jaki sposób określane są koszty przez ustawę o rachunkowości?

Koszty są zdefiniowane przez ustawę o rachunkowości. Według niej „koszty” jest to uprawdopodobnione zmniejszenie korzyści ekonomicznych o określonej wartości, które ma miejsce w okresie sprawozdawczym. Koszty powstają w wyniku zmniejszenia

ABC kosztów 2 komentarze

Wpłata zaliczki a koszty uzyskania przychodu

Zaliczka to inaczej przedpłata stanowiąca potwierdzenie dla wykonania zleconej usługi oraz pewność, że klient nie wycofa się z dalszej współpracy. Według aktualnie obowiązującego prawa może zostać wliczona w koszty, ale

ABC kosztów 1 Komentarz

Prawo jazdy a koszty uzyskania przychodów

Wielu przedsiębiorców nie wyobraża sobie życia bez prawa jazdy. Poruszanie się samochodem to dzisiaj przymus większości przedstawicieli handlowych. Jednak nie zawsze młody i zdolny człowiek, który dopiero otwiera swoją działalność

  • 1
  • 2