Czy firmy zagraniczne płacą CIT w Polsce?

Czy firmy zagraniczne płacą CIT w Polsce?

Ustawa o swobodzie gospodarczej w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych mówi o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej W Polsce na zasadzie posiadanych przedstawicielstw lub oddziałów na terenie kraju.

Ustawa definiuje również pojęcia „oddziału”, który jest samodzielną częścią organizacyjną firmy wykonywaną poza jej główną siedzibą, z kolei „przedstawicielstwo” obejmuje jedynie działalność związaną z promocja i reklamą firmy zagranicznej.

Podmiot zagraniczny, według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest to przedsiębiorstwo posiadające siedzibę i zarząd poza granicami terytorium państwa polskiego. Zgodnie z regulacjami, te podmioty w Polsce mają ograniczony obowiązek podatkowy polegający na tym, że zapłacą podatek dochodowy tylko od dochodów uzyskanych na obszarze Polski, czyli sprzedaży towarów i wykonanych usług. Podatek nie będzie obowiązywał w przypadku przychodów uzyskanych przez firmę za granicą. Warunkiem jest, aby na terytorium Polski nie znajdowała się siedziba przedsiębiorstwa ani faktycznego zarządu.

Firmy, które nie posiadają siedziby w Polsce, ale uzyskują dochody ze znajdujących się w kraju źródeł przychodu podlegają opodatkowaniu nieograniczonemu. Obejmuje to wysokość podatków, terminy jego płacenia czy zasady ustalania dochodów.

Zasady dotyczące opodatkowania firm zagranicznych w Polsce, w głównej mierze, zależą od tego czy między podmiotem zagranicznym a Polską została lub niepodpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Joanna Walerowicz
www.gazetapodatkowa.net

Poprzedni Skutki zwrotu dofinansowania przez pracodawcę
Następny Podatek od opłat eksploatacyjnych w wynajmowanym lokalu

Może to Ci się spodoba

Podatnicy i zakres opodatkowania 0 Komentarz

Kwota wolna od podatku w 2013 roku

Prowadzący działalność przyzwyczaili się do faktu, że nieustannie trzeba płacić podatki, za wszystko. Jednakże wychodzi na to, że nie każdy przychód obarczony jest podatkiem. Każda obniżka zależy od wielkości zysku.

Przychody i dochód 0 Komentarz

Darowizna na OPP wg ustawy o CIT

Podatnicy mogą odliczyć od dochodu darowizny określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazane na rzecz organizacji, o których

Podatnicy i zakres opodatkowania 0 Komentarz

Sprzedaż poza strefą specjalną ekonomiczną zwolniona z CIT

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że sprzedaż podzespołów do urządzeń dzierżawionych poza specjalną strefą ekonomiczną jest objęta ulgą podatkową. Jednocześnie NSA uchylił wyrok WSA oraz interpretację indywidualną, które w odmienny sposób

Podatnicy i zakres opodatkowania 0 Komentarz

Zagraniczne firmy a polski CIT

Firmy spoza Polski nie mają tak naprawdę żadnych praw gospodarczych. Przede wszystkim, dlatego, że ich działalność zarejestrowana jest w innym kraju i na innych zasadach. Są jednak sytuacje, kiedy muszą

Handel alkoholem bez akcyzy opodatkowany CIT

Prowadzenie działalności zarobkowej w sposób zorganizowany i ciągły jest działalnością gospodarczą podlegającą przepisom prawa podatkowego, nawet jeśli działalność ta polega na sprzedaży alkoholu i papierosów bez akcyzy. Mężczyzna, który wraz

Podatnicy i zakres opodatkowania 0 Komentarz

Podatek CIT dla wspólnot mieszkaniowych

Prawo polskie nie określa jednoznacznie jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Owe zorganizowania także podlegają obowiązkowi podatkowemu w związku z uzyskiwanym dochodem. Wspólnota mieszkaniowa to organizacja posiadająca określoną strukturę, w

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszy - dodaj komentarz!

Zostaw odpowiedź