Czy firmy zagraniczne płacą CIT w Polsce?

Czy firmy zagraniczne płacą CIT w Polsce?

Ustawa o swobodzie gospodarczej w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych mówi o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej W Polsce na zasadzie posiadanych przedstawicielstw lub oddziałów na terenie kraju.

Ustawa definiuje również pojęcia „oddziału”, który jest samodzielną częścią organizacyjną firmy wykonywaną poza jej główną siedzibą, z kolei „przedstawicielstwo” obejmuje jedynie działalność związaną z promocja i reklamą firmy zagranicznej.

Podmiot zagraniczny, według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest to przedsiębiorstwo posiadające siedzibę i zarząd poza granicami terytorium państwa polskiego. Zgodnie z regulacjami, te podmioty w Polsce mają ograniczony obowiązek podatkowy polegający na tym, że zapłacą podatek dochodowy tylko od dochodów uzyskanych na obszarze Polski, czyli sprzedaży towarów i wykonanych usług. Podatek nie będzie obowiązywał w przypadku przychodów uzyskanych przez firmę za granicą. Warunkiem jest, aby na terytorium Polski nie znajdowała się siedziba przedsiębiorstwa ani faktycznego zarządu.

Firmy, które nie posiadają siedziby w Polsce, ale uzyskują dochody ze znajdujących się w kraju źródeł przychodu podlegają opodatkowaniu nieograniczonemu. Obejmuje to wysokość podatków, terminy jego płacenia czy zasady ustalania dochodów.

Zasady dotyczące opodatkowania firm zagranicznych w Polsce, w głównej mierze, zależą od tego czy między podmiotem zagranicznym a Polską została lub niepodpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Joanna Walerowicz
www.gazetapodatkowa.net

Może to Ci się spodoba

Dokumentacja i rozliczanie 0 Comments

Sprzedaż poza strefą specjalną ekonomiczną zwolniona z CIT

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że sprzedaż podzespołów do urządzeń dzierżawionych poza specjalną strefą ekonomiczną jest objęta ulgą podatkową. Jednocześnie NSA uchylił wyrok WSA oraz interpretację indywidualną, które w odmienny sposób

Podatnicy i zakres opodatkowania 0 Comments

Darowizna na OPP wg ustawy o CIT

Podatnicy mogą odliczyć od dochodu darowizny określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazane na rzecz organizacji, o których

Podatnicy i zakres opodatkowania 0 Comments

Zagraniczne firmy a polski CIT

Firmy spoza Polski nie mają tak naprawdę żadnych praw gospodarczych. Przede wszystkim, dlatego, że ich działalność zarejestrowana jest w innym kraju i na innych zasadach. Są jednak sytuacje, kiedy muszą

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź