Podatek CIT dla wspólnot mieszkaniowych

Podatek CIT dla wspólnot mieszkaniowych

Prawo polskie nie określa jednoznacznie jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Owe zorganizowania także podlegają obowiązkowi podatkowemu w związku z uzyskiwanym dochodem.

Wspólnota mieszkaniowa to organizacja posiadająca określoną strukturę, w skład której wchodzą właściciele konkretnie ulokowanych nieruchomości. Wynika z tego, iż jest typem jednostki bez osobowości prawnej. Dochody wpływające do wspólnoty mają na celu pokrycie bieżących wydatków związanych z poprawnym jej funkcjonowaniem. Jeśli środki pieniężne zgromadzone w wspólnocie nie są wystarczające na pokrycie zobowiązań, resztę potrzebnej kwoty rozbija się na członków i egzekwuje od nich wpłaty.

Ogólnie rzecz ujmując opisywana jednostka otrzymuje dochody z tytułu:

– opłat mających na celu utrzymanie indywidualnych mieszkań,

– odsetek w związku ze zwlekaniem z uiszczeniem opłat przez członków,

– innych odszkodowań czy dotacji,

– dochodów z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w budynkach należnych do wspólnoty,

– odsetek bankowych od zgromadzonych oszczędności.

Pieniądze zgromadzone w budżecie wspólnot mieszkaniowych są przeznaczane między innymi na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania, remonty, opłaty za media, wynagrodzenia dla członków wspólnot, ubezpieczenia nieruchomości oraz utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na terenie wspólnoty.

Organizacja właścicieli mieszkań może uniknąć obowiązku uiszczania podatku CIT jeśli udowodnią, iż wszystkie dochody pokrywają koszty związane z utrzymaniem zarządzanymi dobrami.

W praktyce wspólnoty mieszkaniowe prowadza osobne ewidencje środków z poddziałem na koszty związane z utrzymaniem lokali i koszty dodatkowe podlegające opodatkowaniu od dochodu.

Ewelina Uroda
www.gazetapodatkowa.net

Previous Jak rozliczyć koszty podatkowe za licencję otrzymaną nieodpłatnie?
Next Powody wszczęcia kontroli podatkowej

Może to Ci się spodoba

Podatnicy i zakres opodatkowania 0 Comments

Handel alkoholem bez akcyzy opodatkowany CIT

Prowadzenie działalności zarobkowej w sposób zorganizowany i ciągły jest działalnością gospodarczą podlegającą przepisom prawa podatkowego, nawet jeśli działalność ta polega na sprzedaży alkoholu i papierosów bez akcyzy. Mężczyzna, który wraz

Podatnicy i zakres opodatkowania 0 Comments

Czy firmy zagraniczne płacą CIT w Polsce?

Ustawa o swobodzie gospodarczej w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych mówi o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej W Polsce na zasadzie posiadanych przedstawicielstw lub oddziałów na terenie kraju. Ustawa definiuje również pojęcia „oddziału”,

Podatnicy i zakres opodatkowania 0 Comments

Zagraniczne firmy a polski CIT

Firmy spoza Polski nie mają tak naprawdę żadnych praw gospodarczych. Przede wszystkim, dlatego, że ich działalność zarejestrowana jest w innym kraju i na innych zasadach. Są jednak sytuacje, kiedy muszą

Przychody i dochód 0 Comments

Darowizna na OPP wg ustawy o CIT

Podatnicy mogą odliczyć od dochodu darowizny określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazane na rzecz organizacji, o których

Podatnicy i zakres opodatkowania 0 Comments

Kwota wolna od podatku w 2013 roku

Prowadzący działalność przyzwyczaili się do faktu, że nieustannie trzeba płacić podatki, za wszystko. Jednakże wychodzi na to, że nie każdy przychód obarczony jest podatkiem. Każda obniżka zależy od wielkości zysku.

Sprzedaż poza strefą specjalną ekonomiczną zwolniona z CIT

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że sprzedaż podzespołów do urządzeń dzierżawionych poza specjalną strefą ekonomiczną jest objęta ulgą podatkową. Jednocześnie NSA uchylił wyrok WSA oraz interpretację indywidualną, które w odmienny sposób

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź