Jak rozliczyć koszty podatkowe za licencję otrzymaną nieodpłatnie?

Jak rozliczyć koszty podatkowe za licencję otrzymaną nieodpłatnie?

Należący do grupy kapitałowej podmiot udzielił licencji przedsiębiorcy w zakresie dostępu programu ułatwiającego prowadzenie rachunków. Za udzielone prawo do korzystania nie ustalono wynagrodzenia, przy czym podatnik pokrywa koszty związane z wdrożeniem systemu. Czy zatem przedsiębiorca ma obowiązek rozliczenia kosztów wdrożenia programu księgowego?

Uzyskana licencja potrzebna do wykorzystania gospodarczego, której przewidywany okres używania wynosi dłużej niż rok i wykorzystywana przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w celu rozliczeń podatkowych stanowi wartość prawną i niematerialną. Powinna zostać wprowadzona przez podatnika do ewidencji środków amortyzowanych i trwałych w przeciągu oddania jej do użytkowania. Ważne jest także, aby ustalić początkowa wartość programu rachunkowego. Sytuacja ta wskazuje, że przedsiębiorca nabył ów program nieodpłatnie i pokrył wyłącznie koszty wdrożenia tego programu.

Data otrzymania licencji będzie zawierała u przedsiębiorcy przychód z tytułu świadczenia nieodpłatnego na początkowa wartość licencji stanowi jej wartość rynkową taką jak w dniu jej nabycia pod warunkiem, że w umowie zawarta jest wartość niższa. Przepisy te uregulowane są w ustawie o CIT, z której jasno wynika, że początkowa wartość rzeczy prawnej i niematerialnej stanowi jej wartość rynkowa.

Wątpliwość stanowi fakt czy koszty wdrożenia sprawiają, że wartość rynkowa ulega podwyższeniu w porównaniu z dotychczasową wartością początkową i czy należy je w ten czas rozliczyć jako odpisy amortyzacyjne?

W przypadku licencjo nabytych nieodpłatnie wartość początkową przedmiotu niematerialnego i prawnego mogą zwiększać jedynie koszty montażu, w co nie zaliczają się koszty związane z wdrożeniem systemu komputerowego. Wdrożenie jest przystosowaniem pracy programu w danej jednostce, a montaż to składanie maszyn, urządzeń lub ich instalacja. W rezultacie na początkową wartość rzeczy niematerialnej i prawnej nie wpływają koszty wdrożenia sytemu księgowego. Kosztami wdrożenia nie są również koszty ulepszenia tego systemu, ponieważ według ustawy wyłącznie środki trwałe mogą podlegać temu ulepszeniu, lecz nie te o wartości prawnej i niematerialnej.

W kwestii rozliczenia kosztów wdrożenia licencji otrzymanej nieodpłatnie przedsiębiorca powinien zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów uwzględniając ogólne zasady ich potrącania.

Jeżeli system księgowy jest używany przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą poniesione na niego wydatki winne być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że nie zostały one zawarte w katalogu takich kosztów, które są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Joanna Walerowicz
www.gazetapodatkowa.net

Previous Jak podwyższyć stawkę amortyzacyjną?
Next Podatek CIT dla wspólnot mieszkaniowych

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 1Comments

Czy zakup napojów wyskokowych jest przychodem?

Przedsiębiorcy często organizują spotkania służbowe, zebrania czy wyjazdy integracyjne. Niejednokrotnie na stołach goszczą napoje wyskokowe i wykwintne dania. Wszystko dla podniesienia rangi i ważności. Jak przedsiębiorca powinien właściwie rozliczyć zakup

Koszty 0 Comments

Zwrot nakładów na nowe technologie a ulga CIT

Nabywając nowe technologie podatnik może skorzystać z  możliwości odliczenia 50% wysokości wydatków od swojego dochodu. Trzeba jednak pamiętać, że jakakolwiek forma zwrotu nakładów poniesionych na zakup technologii, pozyskana w ciągu

Koszty 0 Comments

Czy pakiet medyczny pracownika to koszt dla pracodawcy?

Zgodnie z artykułem 15 ustawy 1 o podatku dochodowym pakiety medyczne pracowników mogą być zaliczone do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma wątpliwości, iż samopoczucie i komfort pracowników w pracy

Koszty 0 Comments

Czym są straty podatkowe?

Przedsiębiorcy zakładają swoje działalności gospodarcze, aby generować zyski i nie żyć pod ciągłą presją przełożonego. Każda osoba, która prowadzi firmę zdaje sobie sprawę, że oprócz przychodów trzeba czasami ponosić koszty.

Koszty 0 Comments

Jak traktować fakturę korygującą?

Każde przedsiębiorstwo usługowo-handlowe wystawia, chociaż od czasu do czasu, faktury. Zdarza się, że pojawiają się błędy lub zmiany i należy dokonać korekty. Jak powinno się postępować z fakturą korygującą? Do

Jak uniknąć korekty kosztów podatkowych?

Zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem, podatnik, który nie ureguluje zobowiązań w terminie 90 dni od zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych, musi dokonać korekty tychże. Jak uniknąć obowiązku korygowania kosztów? Przepisy

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź