Podatek za importowanie

Podatek za importowanie

Opłaty importowe są uregulowane prawnie i muszą być wypełniane zgodnie z zaleceniami. Przede wszystkim należy zgłosić sam fakt przewozu towarów, a następnie uiścić należność w określonym terminie. Jakie są pozostałe ustalenia w sprawie importowania?

Po pierwsze należy pamiętać, że ustalony został jednoznaczny termin wnoszenia opłat i nie może przekraczać 10 dni. Można wnioskować o wydłużenie terminu, jednak nie zawsze udaje się uzyskać pozytywną odpowiedź. Decyzja zależy od indywidualnej sytuacji podatnika.

Od ponad siedmiu lat funkcjonuje tzw. domniemanie wiarygodności, czyli ciągnięcie przedsiębiorstw importowych na listę. Dzięki temu przejazd przez granicę będzie szybszy i bez konieczności każdorazowego informowania o tym. Zwykle pozwolenia mają charakter czasowy i są przyznawany na wyraźny wniosek samego zainteresowanego.

Aby trafić na listę należy udostępnić jednostce celnej informację o czystym koncie podatkowym oraz kredytowym. Dokumenty te są podstawą do ubiegania się o pozwolenie.

Przed wniesieniem opłaty importowej należy wcześniej powiadomić o tym zamiarze urzędnika skarbowego oraz ustalić systematyczne terminy wnoszenia opłat.

 

Justyna Błahut
www.gazetapodatkowa.net

Może to Ci się spodoba

Import usług 0 Comments

Czym jest formularz VAT-9?

Formularz VAT-9 jest to deklaracja od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca. Prościej mówiąc dotyczy osób, które korzystają z usług oferowanych przez polskie

Import usług 0 Comments

Komu należą się ulgi podczas importu usług?

Import usług potwierdzany jest fakturami wewnętrznymi, podobnie jak zwracane kwoty dotacji czy subwencji. Za dany okres wystawiana jest jedna faktura obejmująca wszystkie czynności z danego przedziału czasowego. Istnieje możliwość zgodnie

Import usług 0 Comments

Na czym polega importowanie towarów i usług?

O imporcie usług można mówić wtedy, gdy krajowa firma (z siedzibą w Polsce) korzysta z oferty i usług zagranicznego przedsiębiorcy (miejscem pobytu jak kraj inny niż Polska). Są jednak małe

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź