Świadczenie alimentacyjne a podatek

Świadczenie alimentacyjne a podatek

Alimenty są wypłacane w momencie, gdy jeden z rodziców nie uczestniczy w życiu dziecka, tzn. nie finansuje jego utrzymania, nie zapewnia bytu oraz nie sprawuje opieki. Czy w związku z otrzymywanym świadczeniem należy odprowadzić podatek od przychodu?

Okazuje się, że zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem nawet świadczenia alimentacyjne zostały objęte opodatkowaniem. Zatem rodzic, który otrzymuje comiesięczne wpłaty musi się z nich właściwie rozliczyć.

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że podatek dotyczy alimentów, których wartość przekracza 700 zł miesięcznie. W związku z tym niższe kwoty są wolne od opłat.

Dodatkowo warto wspomnieć, że alimenty nie są opodatkowane, jeśli rodzic finansuje życie dziecka poniżej 25. roku życia lub dziecka, które wciąż się uczy.

Świadczenia alimentacyjne przekraczające 700 zł należy uwzględnić na rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36). Przestrzeganie ustanowionych sum jest konieczne, ponieważ w razie nieprawidłowości możliwe są kary grzywny oraz odebranie prawa do świadczenia.

Justyna Błahut
www.gazetapodatkowa.net

Previous Jakie są skutki VAT dla cash poolingu
Next Komu należą się ulgi podczas importu usług?

Może to Ci się spodoba

Kiedy ulga rodzinna nie obowiązuje?

Ulga prorodzinna przyznawana jest rodzicom w ramach utrzymania i wychowania dziecka. Jednak najpierw spełnione muszą być konkretne warunki. Na jakich zasadach przyznawane są świadczenia? Komu przysługują w pierwszej kolejności? Podstawowym

Ulga rehabilitacyjna – materiały opatrunkowe nie do odliczenia

Ulga rehabilitacyjna umożliwia podatnikom umniejszenie dochodu podlegającego opodatkowaniu o wydatki poniesione opiekuna osoby niepełnosprawnej, zakup leków, czy nawet wydatki na przewodnika lub psa asystującego. Na liście wydatków uprawniających do skorzystania

Czym jest ulga meldunkowa?

O uldze meldunkowej można mówić wtedy, gdy sprzedający mieszkanie lub inną nieruchomość nie musi uiszczać podatku z tego tytułu. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi? Komu przysługuje w

Zmiana przeznaczenia budynku a odliczenie w ramach ulgi odsetkowej

Podatnik w ramach ulgi odsetkowej nabył lokal mieszkalny, będącego w budynku, w którym deweloper zmienił jego użytkowanie z koszarowego na mieszkalny wielorodzinny. Deweloper dokonał rozbiórki budynku pozostawiając tylko fundamenty i

Ulga prorodzinna dla rodzica faktycznie sprawującego opiekę

Fiskus stoi na stanowisku, że rodzice po rozwodzie, którzy nie ustalili między sobą zasad podziału ulgi prorodzinnej powinni dzielić się ulgą po połowie. Nie wydaje się, żeby taka interpretacja przepisów

Kiedy małżeństwo odliczy ulgę podatkową od darowizn?

Akcje reklamowe namawiają nas do odliczania 1% podatku na organizacje dobroczynne. Niektórzy z nas przelewają większe kwoty niosące pomoc najbiedniejszym. Gdy rozliczamy się w małżeństwie warto takie sumy przekazywać ze

1 Comment

  1. Tasior
    15 września, 15:52 Reply
    Alimenty są wypłacane w momencie, gdy jeden z rodziców nie uczestniczy w życiu dziecka i nie powinien być odliczany podatek. Dlaczego urzędy mają żerować jeszcze na dzieciach?

Zostaw odpowiedź