Zmiana przeznaczenia budynku a odliczenie w ramach ulgi odsetkowej

Zmiana przeznaczenia budynku a odliczenie w ramach ulgi odsetkowej

Podatnik w ramach ulgi odsetkowej nabył lokal mieszkalny, będącego w budynku, w którym deweloper zmienił jego użytkowanie z koszarowego na mieszkalny wielorodzinny. Deweloper dokonał rozbiórki budynku pozostawiając tylko fundamenty i ściany nośne. Czy zakup lokalu mieszkalnego w budynku po koszarach można odliczyć w ramach ulgi odsetkowej?

Aby spełnione zostały warunki ulgi odsetkowej, koszty poniesione na zakup lokalu mieszkalnego muszą odnosić się do lokalu w świeżo powstałym budynku od gminy lub osoby, która wybudowała w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dotyczy to także rozbudowy lub nadbudowy budynku niemieszkalnego w celu stworzenia mieszkalnego.

Jeżeli kupiony lokal powstał w wyniku zmiany sposobu adaptacji innego budynku nie wypełnia on warunków lokalu w nowo powstałym budynku.

Ulga odsetkowa nie przysługuje w przypadku zakupu budynku, który powstał poprzez zmiany przeznaczenia budynku, który już wcześniej istniał.

Joanna Walerowicz
www.gazetapodatkowa.net

Previous Czy można dokonać odpisu prywatnego samochodu wniesionego do spółki?
Next Wydatki poniesione na posiłki w restauracji nie są kosztami uzyskania przychodów

Może to Ci się spodoba

Czym jest ulga meldunkowa?

O uldze meldunkowej można mówić wtedy, gdy sprzedający mieszkanie lub inną nieruchomość nie musi uiszczać podatku z tego tytułu. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi? Komu przysługuje w

Ulga prorodzinna dla rodzica faktycznie sprawującego opiekę

Fiskus stoi na stanowisku, że rodzice po rozwodzie, którzy nie ustalili między sobą zasad podziału ulgi prorodzinnej powinni dzielić się ulgą po połowie. Nie wydaje się, żeby taka interpretacja przepisów

Kto może uzyskać ulgę prorodzinną?

Składając razem zeznanie podatkowe małżonkowie mogą odliczyć od podatku ulgę na wspólne dzieci oraz na, których rodzicem jest jedno z małżonków. Ulga prorodzinna należy do najdogodniejszych odliczeń w rocznych zeznaniach

Jakie świadczenia pracownicze są zwolnione od podatku?

Firmowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to pewnego rodzaju majątek w oparciu o który są organizowane wycieczki i czas wolny pracobiorców. Czy wydatki poniesione z tytułu zapewnienia godnego urlopu podwładnym są opodatkowane?

Kiedy małżeństwo odliczy ulgę podatkową od darowizn?

Akcje reklamowe namawiają nas do odliczania 1% podatku na organizacje dobroczynne. Niektórzy z nas przelewają większe kwoty niosące pomoc najbiedniejszym. Gdy rozliczamy się w małżeństwie warto takie sumy przekazywać ze

Dom za granicą z ulgą podatkową

Sprzedając mieszkanie lub dom, spadkobierca musi liczyć się z tym, że zapłaci podatek w wysokości 19% od uzyskanej kwoty pomniejszonej o nakłady zwiększające wartość sprzedawanego majątku oraz kwotę zapłaconego podatku

1 Comment

  1. Janka
    15 września, 15:48 Reply
    A dlaczego ulga odsetkowa nie przysługuje w przypadku zakupu budynku, który powstał poprzez zmiany przeznaczenia budynku? Budynek to budynek i nie ma znaczenia na co przeznaczony.

Zostaw odpowiedź