Kto może uzyskać ulgę prorodzinną?

Kto może uzyskać ulgę prorodzinną?

Składając razem zeznanie podatkowe małżonkowie mogą odliczyć od podatku ulgę na wspólne dzieci oraz na, których rodzicem jest jedno z małżonków.

Ulga prorodzinna należy do najdogodniejszych odliczeń w rocznych zeznaniach podatkowych, ponieważ:

– można ją odliczyć od podatku,

– kwota odliczenia jest spora,

– wielkość rozliczenia zależy od liczby posiadanych dzieci.

Z prorodzinnej obejmuje trzy grupy podatników:

– osoby wykonujące władzę rodzicielską w danym roku podatkowym,

– osoby będące opiekunami prawnymi dziecka, które z nimi mieszkało,

– osoby będące rodzicami zastępczymi, na podstawie decyzji sądu.

Z ulgi na dziecko może także skorzystać małżonek, który nie jest biologicznym rodzicem dziecka. Taka możliwość przewidziana jest w ustawie o PIT, która mówi o tym, że małżonkowie mogą odliczyć ulgę przedmiotową od ich wspólnego podatku. Oznacza to, że we wspólnym zeznaniu podatkowym zamieszczona może zostać całkowita kwota z tytułu wychowywania dzieci wspólnych lub dzieci z byłego związku żony lub męża, jeżeli podatek został obliczony na imię dwojga małżonków. Odliczenie podatku na imię obojga małżonków udostępnia również skorzystanie z odliczenia ulgi prorodzinnej w sytuacji, gdy małżonek będący rodzicem dziecka nie uzyskuje dochodów.

Joanna Walerowicz
www.gazetapodatkowa.net

Previous Jakie nazwy towarów powinny się znaleźć na rachunku?
Next Czy za dywidendy niepieniężne trzeba płacić podatek dochodowy?

Może to Ci się spodoba

Ulga rehabilitacyjna – materiały opatrunkowe nie do odliczenia

Ulga rehabilitacyjna umożliwia podatnikom umniejszenie dochodu podlegającego opodatkowaniu o wydatki poniesione opiekuna osoby niepełnosprawnej, zakup leków, czy nawet wydatki na przewodnika lub psa asystującego. Na liście wydatków uprawniających do skorzystania

Udogodnienia podatkowe dla krwiodawcy

Wedle obowiązującego prawa wszyscy honorowi krwiodawcy mają przywilej skorzystania z ulgi podatkowej. Jest to świetne zadośćuczynienie dla oddających krew i mobilizacja dla wszystkich innych. Już kilka lat temu Ministerstwo Finansów

Kiedy małżeństwo odliczy ulgę podatkową od darowizn?

Akcje reklamowe namawiają nas do odliczania 1% podatku na organizacje dobroczynne. Niektórzy z nas przelewają większe kwoty niosące pomoc najbiedniejszym. Gdy rozliczamy się w małżeństwie warto takie sumy przekazywać ze

Dom za granicą z ulgą podatkową

Sprzedając mieszkanie lub dom, spadkobierca musi liczyć się z tym, że zapłaci podatek w wysokości 19% od uzyskanej kwoty pomniejszonej o nakłady zwiększające wartość sprzedawanego majątku oraz kwotę zapłaconego podatku

Jakie świadczenia pracownicze są zwolnione od podatku?

Firmowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to pewnego rodzaju majątek w oparciu o który są organizowane wycieczki i czas wolny pracobiorców. Czy wydatki poniesione z tytułu zapewnienia godnego urlopu podwładnym są opodatkowane?

Kiedy ulga rodzinna nie obowiązuje?

Ulga prorodzinna przyznawana jest rodzicom w ramach utrzymania i wychowania dziecka. Jednak najpierw spełnione muszą być konkretne warunki. Na jakich zasadach przyznawane są świadczenia? Komu przysługują w pierwszej kolejności? Podstawowym

1 Comment

  1. Janka
    15 września, 15:48 Reply
    Akurat tak się składa, że ulgę prorodzinną powinna dostać każda rodzina. Nie jednego nie stać jest na utrzymanie rodziny, a nie idzie po pomoc tylko dlatego, że mu wstyd.

Zostaw odpowiedź