Czy za dywidendy niepieniężne trzeba płacić podatek dochodowy?

Czy za dywidendy niepieniężne trzeba płacić podatek dochodowy?

Spółka, funkcjonująca w formie działalności gospodarczej może dokonać wypłaty w postaci tzw. dywidendy rzeczowej, czyli w postaci przysługujących jej praw do znaków towarowych. Czy w obliczu prawa podatkowego taka metoda wypłaty powoduje przypływu w spółce przychodu?

W opinii spółki wypłata dywidendy niepieniężnej nie powoduje po jej stronie pojawienia się przychodu, który jest opodatkowany.

Zdanie urzędu podatkowego jest inne. Według jego interpretacji spółka dokonuje wypłaty w formie dywidendy niepieniężnej i prawo do posiadania znaku towarowego jest przekazywane jednemu z udziałowców. Tym samym jest ona zwolniona z długu wobec tego partnera z tytułu wypłaty dywidendy wziętej z majątku spółki a nie majątku wspólników, który jest dzielony.

Po zaskarżeniu do Wyższego Sądu Administracyjnego, ten przyznał, że wypłata dywidendy w formie rzeczowej nie zwiększyła majątku spółki. Równocześnie wypłata dywidendy nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ płatność dywidendy nie jest odpłatnym kontraktem, tylko jednostronną czynnością prawną.

Skarga kasacyjna zgłoszona przez organ podatkowy została odrzucona przez Najwyższy Sąd Administracyjny. W uzasadnieniu NSA zgodził się ze wcześniejszym stwierdzeniem, że nie występuje różnica pomiędzy wypłatą dywidendy w formie pieniężnej i niepieniężnej. Tym samym w rozumieniu podatkowym dywidenda w formie rzeczowej również umniejsza aktywa spółki i brak jest podstaw do twierdzenia o powstaniu przychodu po jej stronie.

Joanna Walerowicz
www.gazetapodatkowa.net

Poprzedni Kto może uzyskać ulgę prorodzinną?
Następny Zawieszenie działalności a podatek VAT

Może to Ci się spodoba

Przychody i dochód 1 Komentarz

Wszystko o nieodpłatnych świadczeniach dla spółki z o.o.

Jedyny członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykonujący działalność w zakresie zarządzenia nieruchomościami chce w nie pobierając wynagrodzenia wykonywać usługi na rzecz potencjalnych klientów i dzięki temu obniżyć koszty funkcjonowania

Przychody i dochód 0 Komentarz

Zakup alkoholu nie jest przychodem

Zakup alkoholu, głównie z myślą o spotkaniach integracyjnych, naradach, nie mogą zostać potraktowane jako źródło przychodu. Nie ma znaczenia rodzaj i ilość serwowanych napojów wyskokowych. Decyzja ta pochodzi z wyroku

Przychody i dochód 0 Komentarz

Powstanie przychodu a nieodpłatne świadczenie udziałowca spółki kapitałowej

Według przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy udziałowiec lub inna osoba powiązana udzieli spółce kapitałowej bezpłatnego świadczenia, powstaje wówczas z tego tytułu przychód. Wysokość takiego świadczenia musi

Pandemia może wpłynąć na budżety samorządów na długie lata. Poznań tylko w ubiegłym roku stracił ponad 200 mln zł

Ubiegłoroczny budżet Poznania ucierpiał w wyniku mniejszej mobilności mieszkańców i ograniczenia działalności w wielu branżach lokalnej gospodarki. Straty do listopada wyniosły 200 mln zł. Największe ubytki po stronie dochodów dotyczą wpływów z komunikacji miejskiej

Przychody i dochód 0 Komentarz

Czym różni się przychód od dochodu?

Podatek dochodowy od osób prawnych płacony jest od zdobytego dochodu. Dochód stanowi naddatek przychodów nad kosztami ich uzyskania. Definicje te, zatem nie posiadają tego samego znaczenia. Istnienie dochodu jest zależne

Przychody i dochód 0 Komentarz

Wydatki poniesione na posiłki w restauracji nie są kosztami uzyskania przychodów

Spółka w ramach zdobycia klientów organizuje spotkanie w restauracji w celu omówienia kwestii biznesowych. Za poczęstunek płaci organizator spotkania, czyli spółka, która ewidencjonuje ponoszone wydatki. Posiłek w trakcie spotkania jest

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszy - dodaj komentarz!

Zostaw odpowiedź