Kiedy ulga rodzinna nie obowiązuje?

Kiedy ulga rodzinna nie obowiązuje?

Ulga prorodzinna przyznawana jest rodzicom w ramach utrzymania i wychowania dziecka. Jednak najpierw spełnione muszą być konkretne warunki. Na jakich zasadach przyznawane są świadczenia? Komu przysługują w pierwszej kolejności?

Podstawowym wymogiem jest posiadanie dziecka do 25. roku życia, które kontynuuje edukację lub otrzymuje wynagrodzenie w ramach wynajmu lub w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ryczałtowych. Jeśli dziecko rozlicza się na podstawie podatku liniowego, wówczas nie ma szans na uzyskanie ulgi.

Jeśli dziecko w rozliczanym roku podatkowym, wtedy rodzice mogą mieć problem z uzyskaniem ulgi. Aby nie było problemów i komplikacji ogólny dochód roczny nie może przekroczyć 3 091 zł (dane odpowiednie na rok 2012).

Każdy rodzic zainteresowany skorzystaniem z ulgi prorodzinnej powinien deklarować taką chęć w swoim zeznaniu podatkowym. Jeśli rodzice są po rozwodzie (bez utraty praw rodzicielskich) mogą ubiegać się o podzielenie świadczenia na równe lub inne ustalone części.

 

Justyna Błahut
www.gazetapodatkowa.net

Previous Charakterystyka roku podatkowego
Next Czy ubrania służbowe są kosztem podatkowym?

Może to Ci się spodoba

Jakie świadczenia pracownicze są zwolnione od podatku?

Firmowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to pewnego rodzaju majątek w oparciu o który są organizowane wycieczki i czas wolny pracobiorców. Czy wydatki poniesione z tytułu zapewnienia godnego urlopu podwładnym są opodatkowane?

Ulga prorodzinna dla rodzica faktycznie sprawującego opiekę

Fiskus stoi na stanowisku, że rodzice po rozwodzie, którzy nie ustalili między sobą zasad podziału ulgi prorodzinnej powinni dzielić się ulgą po połowie. Nie wydaje się, żeby taka interpretacja przepisów

Ulga rehabilitacyjna – materiały opatrunkowe nie do odliczenia

Ulga rehabilitacyjna umożliwia podatnikom umniejszenie dochodu podlegającego opodatkowaniu o wydatki poniesione opiekuna osoby niepełnosprawnej, zakup leków, czy nawet wydatki na przewodnika lub psa asystującego. Na liście wydatków uprawniających do skorzystania

Dom za granicą z ulgą podatkową

Sprzedając mieszkanie lub dom, spadkobierca musi liczyć się z tym, że zapłaci podatek w wysokości 19% od uzyskanej kwoty pomniejszonej o nakłady zwiększające wartość sprzedawanego majątku oraz kwotę zapłaconego podatku

Świadczenie alimentacyjne a podatek

Alimenty są wypłacane w momencie, gdy jeden z rodziców nie uczestniczy w życiu dziecka, tzn. nie finansuje jego utrzymania, nie zapewnia bytu oraz nie sprawuje opieki. Czy w związku z

Czym jest ulga meldunkowa?

O uldze meldunkowej można mówić wtedy, gdy sprzedający mieszkanie lub inną nieruchomość nie musi uiszczać podatku z tego tytułu. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi? Komu przysługuje w

1 Comment

  1. Tasior
    15 września, 15:52 Reply
    Ulga rodzinna powinna obowiązywać każdego i to bez względu na to ile zarabia i ile jest dzieci w domu. Nie oszukujmy się, że taka pomoc przyda się każdemu rodzicowi i to bez wątpienia.

Zostaw odpowiedź