Likwidacja spółki z o.o. – najważniejsze informacje!

Likwidacja spółki z o.o. – najważniejsze informacje!

Likwidacja jest procesem, który może zostać przeprowadzony w spółkach osobowych bądź kapitałowych. Polega ona przede wszystkim na tym, iż majątek zostaje spieniężony, a wszelkie działalności, które są z nią związane, zakończone. Jeśli nie dojdzie do likwidacji, nie ma możliwości, aby została ona rozwiązana i wykreślona z rejestru. Podczas gdy proces likwidacyjny jest w toku, osobowość prawna jest zachowana przez spółkę, dopiero po jego zakończeniu dochodzi w tej kwestii do zmiany. Likwidacja spółki często mylona jest z upadłością, jednak pojęcia te są od siebie zupełnie różne. Upadłością można nazwać procedurę, podczas której dochodzi do regulacji zasad dochodzenia roszczeń w stosunku do dłużników, przez wierzycieli, wobec których nie są wypłacalni. Cały proces przeprowadzany jest przez sąd upadłościowy. Każdy etap likwidacji spółki jest obowiązkowy do przeprowadzenia.

Czy wszyscy wspólnicy muszą zgodzić się na likwidację?

Jeśli chodzi o standardowy sposób likwidacji spółki jest nim podjęcie uchwały przez wspólników w trybie art. 230 pkt 2 k.s.h. Komplikacje pojawiają się, jeśli nie ma zgody od jednego ze wspólników spółki. Reguluje to jednak jeden z artykułów, a mianowicie 246 pkt. 1 k.s.h. Według niego ustalone jest, iż można podjąć decyzję o upadłości w momencie w którym przynajmniej ⅔ wspólników wyraża na to zgodę. Zdarzyć się może, że w umowie wspólników występują inne zapisy, które regulują tę kwestię. Tutaj decyzję może podjąć również sąd, w tym przypadku należy jednak spełnić odpowiednie warunki. Z wnioskiem o likwidację wystąpić może wspólnik lub członek organu, jeśli jej cele są niemożliwe do zrealizowania lub pojawiły się inne przesłanki spowodowane jej stosunkami.

Likwidacja spółki – jej przebieg

Jeśli chodzi o likwidację spółki składa się ona z 6 kroków, które niezbędne są do wykonania. Jeśli chodzi o pierwszy etap mowa tutaj o podjęciu uchwały przez jej wspólników. Powinna ona zawierać decyzję o rozwiązaniu spółki, bądź postawieniu jej w stan likwidacyjny. Na tym etapie konieczne jest ustalenie likwidatora. Kolejny krok to zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego faktu, iż spółka wchodzi w rzeczywisty stan likwidacji. Należy tego dokonać w ciągu 7 dni od momentu jej otwarcia. Sporządzenie bilansu likwidacji spółki jest trzecim krokiem. Tutaj należy wykazać wszelkie składniki aktywów, obejmujące realną cenę w danym czasie oraz miejscu. Następny krok obejmuje wszystkie czynności związane z samą likwidacją, może to być spieniężenie majątku oraz zakończenie wszelkich trwających interesów. Następną fazą procesu jest sporządzenie szczegółowego sprawozdania z przebiegu likwidacji. Na koniec należy złożyć wniosek o wykreślenie do KRS i załączyć informację na ten temat w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Likwidacja spółki – kim są likwidatorzy?

Miano likwidatora spółki przypada osobie, która zajmuje się przeprowadzeniem wszelkich, niezbędnych czynności likwidacyjnych. Może to być wspólnik, członek organu spółki, a równie dobrze osoba spoza niej. Do najważniejszych zadań likwidatora należy zgłoszenie do sądu rozpoczęcia procesu likwidacji oraz krok czwarty, czyli spieniężenie majątku oraz zakończenie bieżących interesów. Likwidator reprezentuje spółkę na zewnątrz w trakcie jej likwidacji. Biorą również udział w ostatnich etapach, to oni składają wniosek do KRS i zajmują się informacją w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Poprzedni Płacenie podatków w Polsce może się okazać opłacalne dla ukraińskich pracowników. Wiele zależy od rodzaju umowy, zarobków i składek na ZUS
Następny Polski Ład jest reformą nienaprawialną. Chaos nim spowodowany będzie miał długotrwałe negatywne konsekwencje

Może to Ci się spodoba

Finanse 0 Komentarz

Na koniec roku w budżecie możliwe kilkanaście miliardów złotych nadwyżki

W I połowie roku wpływy budżetowe przekroczyły połowę zakładanych na cały rok, podczas gdy wydatki nie sięgnęły 45 proc. To stawia budżet w dobrej sytuacji nawet pomimo ponoszonych wydatków na program Rodzina

Wiadomości 0 Komentarz

Co trzecia firma rozpocznie inwestycje w ciągu 6 miesięcy

Polskie firmy dość ostrożnie planują swoje inwestycje. Z raportu Deutsche Bank wynika, że na najbliższe pół roku zamiar rozpoczęcia jakiejś formy inwestycji deklaruje jedna trzecia przedsiębiorstw. Z tej grupy ponad

Wiadomości 0 Komentarz

Czy warto dziś kupić mieszkanie na kredyt w Sopocie?

Zakup własnego mieszkania jest bardzo odpowiedzialnym i wymagającym przedsięwzięciem, zwłaszcza jeśli środki finansowe pochodzą nie tylko z naszych oszczędności, ale także kredytu hipotecznego. Stale rosnące stopy procentowe, spadek zdolności kredytowej

Wiadomości 3 komentarze

Nadpłata podatkowa w praktyce

Nadpłata podatkowa to termin, z jakim można zetknąć się składając zeznanie podatkowe do organu właściwego, czyli właściwego Urzędu Skarbowego. Co to jest nadpłata? I czy trzeba się jej obawiać? Uspokajamy

Wiadomości 0 Komentarz

Kodeks pracy wymaga zmian. Potrzebne jest wsparcie dla firm rodzinnych i promowanie etatów

Kodeks pracy nie odpowiada na dzisiejsze potrzeby rynku – ocenia Jacek Męcina z Rady Dialogu Społecznego. Konieczne jest uproszczenie regulacji oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących czasu pracy i zawierania umów o pracę. Kodeks powinien wspierać mniejsze

Wiadomości 0 Komentarz

Coraz więcej firm przenosi się do internetu

Tradycyjny handel i e-commerce wkrótce zostaną w pełni zintegrowane. Połączenie świata online ze światem offline to naturalna ewolucja – przekonuje Giuseppe Tamola, country manager Zalando na Polskę, Włochy i Hiszpanię. Zalando również integruje

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszy - dodaj komentarz!

Zostaw odpowiedź