Likwidacja spółki z o.o. – najważniejsze informacje!

Likwidacja spółki z o.o. – najważniejsze informacje!

Likwidacja jest procesem, który może zostać przeprowadzony w spółkach osobowych bądź kapitałowych. Polega ona przede wszystkim na tym, iż majątek zostaje spieniężony, a wszelkie działalności, które są z nią związane, zakończone. Jeśli nie dojdzie do likwidacji, nie ma możliwości, aby została ona rozwiązana i wykreślona z rejestru. Podczas gdy proces likwidacyjny jest w toku, osobowość prawna jest zachowana przez spółkę, dopiero po jego zakończeniu dochodzi w tej kwestii do zmiany. Likwidacja spółki często mylona jest z upadłością, jednak pojęcia te są od siebie zupełnie różne. Upadłością można nazwać procedurę, podczas której dochodzi do regulacji zasad dochodzenia roszczeń w stosunku do dłużników, przez wierzycieli, wobec których nie są wypłacalni. Cały proces przeprowadzany jest przez sąd upadłościowy. Każdy etap likwidacji spółki jest obowiązkowy do przeprowadzenia.

Czy wszyscy wspólnicy muszą zgodzić się na likwidację?

Jeśli chodzi o standardowy sposób likwidacji spółki jest nim podjęcie uchwały przez wspólników w trybie art. 230 pkt 2 k.s.h. Komplikacje pojawiają się, jeśli nie ma zgody od jednego ze wspólników spółki. Reguluje to jednak jeden z artykułów, a mianowicie 246 pkt. 1 k.s.h. Według niego ustalone jest, iż można podjąć decyzję o upadłości w momencie w którym przynajmniej ⅔ wspólników wyraża na to zgodę. Zdarzyć się może, że w umowie wspólników występują inne zapisy, które regulują tę kwestię. Tutaj decyzję może podjąć również sąd, w tym przypadku należy jednak spełnić odpowiednie warunki. Z wnioskiem o likwidację wystąpić może wspólnik lub członek organu, jeśli jej cele są niemożliwe do zrealizowania lub pojawiły się inne przesłanki spowodowane jej stosunkami.

Likwidacja spółki – jej przebieg

Jeśli chodzi o likwidację spółki składa się ona z 6 kroków, które niezbędne są do wykonania. Jeśli chodzi o pierwszy etap mowa tutaj o podjęciu uchwały przez jej wspólników. Powinna ona zawierać decyzję o rozwiązaniu spółki, bądź postawieniu jej w stan likwidacyjny. Na tym etapie konieczne jest ustalenie likwidatora. Kolejny krok to zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego faktu, iż spółka wchodzi w rzeczywisty stan likwidacji. Należy tego dokonać w ciągu 7 dni od momentu jej otwarcia. Sporządzenie bilansu likwidacji spółki jest trzecim krokiem. Tutaj należy wykazać wszelkie składniki aktywów, obejmujące realną cenę w danym czasie oraz miejscu. Następny krok obejmuje wszystkie czynności związane z samą likwidacją, może to być spieniężenie majątku oraz zakończenie wszelkich trwających interesów. Następną fazą procesu jest sporządzenie szczegółowego sprawozdania z przebiegu likwidacji. Na koniec należy złożyć wniosek o wykreślenie do KRS i załączyć informację na ten temat w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Likwidacja spółki – kim są likwidatorzy?

Miano likwidatora spółki przypada osobie, która zajmuje się przeprowadzeniem wszelkich, niezbędnych czynności likwidacyjnych. Może to być wspólnik, członek organu spółki, a równie dobrze osoba spoza niej. Do najważniejszych zadań likwidatora należy zgłoszenie do sądu rozpoczęcia procesu likwidacji oraz krok czwarty, czyli spieniężenie majątku oraz zakończenie bieżących interesów. Likwidator reprezentuje spółkę na zewnątrz w trakcie jej likwidacji. Biorą również udział w ostatnich etapach, to oni składają wniosek do KRS i zajmują się informacją w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Previous Czy warto dziś kupić mieszkanie na kredyt w Sopocie?
Next Legend of Rock Wrocław - Hala Stulecia 25 marca 2023

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Dyrektywa o rachunkach płatniczych przyniesie korzyści klientom

Dyrektywa o rachunkach płatniczych (PAD) spowoduje, że łatwiej będzie założyć rachunki za granicą i porównywać oferty poszczególnych banków. Dostawcy usług będą mieli obowiązek umożliwić klientom łatwe przeniesienie rachunku. Zdaniem ekspertów na zmianach

Wiadomości 0 Comments

Bezpłatne leki dla seniorów dostępne od 1 września

Resort zdrowia opublikował listę leków, które od przyszłego czwartku będą bezpłatnie dostępne dla seniorów. Znalazło się na nim ponad 1100 preparatów. Eksperci Instytutu Jagiellońskiego chwalą fakt, że konstrukcja listy zapewnia seniorom

Wiadomości 0 Comments

W tym roku upadło prawie 600 firm

W pierwszych trzech kwartałach tego roku upadło 589 firm. Najczęstszym problemem jest utrata płynności finansowej, dlatego priorytetem dla większości przedsiębiorstw, oprócz większego zysku, jest właśnie utrzymanie płynności finansowej, wynika z badania „Dojrzałość

Wiadomości 0 Comments

Od 2018 roku firmy będą musiały się włączyć w system emerytalny na nowych zasadach

Planowana w najbliższych miesiącach reforma emerytalna może spowodować, że wielu pracodawców zdecyduje się utworzyć pracownicze programy emerytalne na starych zasadach. Na zarejestrowanie PPE w Komisji Nadzoru Finansowego zostało tylko kilka miesięcy. Najprawdopodobniej

Wiadomości 0 Comments

W wakacje banki udostępnią klientom przenośne bankomaty w miejscowościach turystycznych

Polacy powoli odchodzą od gotówki, a popularność płatności zbliżeniowych i mobilnych w Polsce rośnie najszybciej w całej Europie. Wciąż jednak przy użyciu gotówki wykonywanych jest w Polsce około 80 proc. transakcji konsumenckich. W sezonie

Podatek od spadków i darowizn 3 komentarze

Co należy zrobić, aby zapłacić podatek od spadku?

Poniższy opis przedstawia zasady obowiązujące przy poprawnym rozliczeniu podatku od spadku: – Postępowanie sądowe: Stwierdzenie nabycia spadku Po śmierci spadkodawcy spadkobierca ma 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu lub

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź