Likwidacja spółki z o.o. – najważniejsze informacje!

Likwidacja spółki z o.o. – najważniejsze informacje!

Likwidacja jest procesem, który może zostać przeprowadzony w spółkach osobowych bądź kapitałowych. Polega ona przede wszystkim na tym, iż majątek zostaje spieniężony, a wszelkie działalności, które są z nią związane, zakończone. Jeśli nie dojdzie do likwidacji, nie ma możliwości, aby została ona rozwiązana i wykreślona z rejestru. Podczas gdy proces likwidacyjny jest w toku, osobowość prawna jest zachowana przez spółkę, dopiero po jego zakończeniu dochodzi w tej kwestii do zmiany. Likwidacja spółki często mylona jest z upadłością, jednak pojęcia te są od siebie zupełnie różne. Upadłością można nazwać procedurę, podczas której dochodzi do regulacji zasad dochodzenia roszczeń w stosunku do dłużników, przez wierzycieli, wobec których nie są wypłacalni. Cały proces przeprowadzany jest przez sąd upadłościowy. Każdy etap likwidacji spółki jest obowiązkowy do przeprowadzenia.

Czy wszyscy wspólnicy muszą zgodzić się na likwidację?

Jeśli chodzi o standardowy sposób likwidacji spółki jest nim podjęcie uchwały przez wspólników w trybie art. 230 pkt 2 k.s.h. Komplikacje pojawiają się, jeśli nie ma zgody od jednego ze wspólników spółki. Reguluje to jednak jeden z artykułów, a mianowicie 246 pkt. 1 k.s.h. Według niego ustalone jest, iż można podjąć decyzję o upadłości w momencie w którym przynajmniej ⅔ wspólników wyraża na to zgodę. Zdarzyć się może, że w umowie wspólników występują inne zapisy, które regulują tę kwestię. Tutaj decyzję może podjąć również sąd, w tym przypadku należy jednak spełnić odpowiednie warunki. Z wnioskiem o likwidację wystąpić może wspólnik lub członek organu, jeśli jej cele są niemożliwe do zrealizowania lub pojawiły się inne przesłanki spowodowane jej stosunkami.

Likwidacja spółki – jej przebieg

Jeśli chodzi o likwidację spółki składa się ona z 6 kroków, które niezbędne są do wykonania. Jeśli chodzi o pierwszy etap mowa tutaj o podjęciu uchwały przez jej wspólników. Powinna ona zawierać decyzję o rozwiązaniu spółki, bądź postawieniu jej w stan likwidacyjny. Na tym etapie konieczne jest ustalenie likwidatora. Kolejny krok to zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego faktu, iż spółka wchodzi w rzeczywisty stan likwidacji. Należy tego dokonać w ciągu 7 dni od momentu jej otwarcia. Sporządzenie bilansu likwidacji spółki jest trzecim krokiem. Tutaj należy wykazać wszelkie składniki aktywów, obejmujące realną cenę w danym czasie oraz miejscu. Następny krok obejmuje wszystkie czynności związane z samą likwidacją, może to być spieniężenie majątku oraz zakończenie wszelkich trwających interesów. Następną fazą procesu jest sporządzenie szczegółowego sprawozdania z przebiegu likwidacji. Na koniec należy złożyć wniosek o wykreślenie do KRS i załączyć informację na ten temat w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Likwidacja spółki – kim są likwidatorzy?

Miano likwidatora spółki przypada osobie, która zajmuje się przeprowadzeniem wszelkich, niezbędnych czynności likwidacyjnych. Może to być wspólnik, członek organu spółki, a równie dobrze osoba spoza niej. Do najważniejszych zadań likwidatora należy zgłoszenie do sądu rozpoczęcia procesu likwidacji oraz krok czwarty, czyli spieniężenie majątku oraz zakończenie bieżących interesów. Likwidator reprezentuje spółkę na zewnątrz w trakcie jej likwidacji. Biorą również udział w ostatnich etapach, to oni składają wniosek do KRS i zajmują się informacją w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Previous Czy warto dziś kupić mieszkanie na kredyt w Sopocie?
Next Legend of Rock Wrocław - Hala Stulecia 25 marca 2023

Może to Ci się spodoba

Finanse 0 Comments

Rośnie liczba oszustw w sektorze finansowym i ubezpieczeniach

Wzrasta skala nadużyć w bankowości i ubezpieczeniach. W ubiegłym roku aż 63 proc. instytucji finansowych zetknęło się z próbą wyłudzenia pieniędzy za pomocą skradzionego lub sfałszowanego dowodu tożsamości. Z drugiej strony rośnie też kreatywność

Wiadomości 0 Comments

5 unikalnych pomysłów na integrację i konferencję biznesową – tylko w Manor House SPA Chlewiska

Konferencje, kongresy, team building, eventy i szkolenia to dziś nieodłączne elementy prowadzenia biznesu i budowania partnerskich relacji na zewnątrz i wewnątrz firmy. Czy jednak nudne szkolenie i „dobra” zabawa są

Wiadomości 0 Comments

E-peers: kompetencje zamknięte w algorytmie

Jak skutecznie rozwijać swoją karierę, poszerzając posiadane kompetencje? Jak znaleźć lepszą pracę albo awansować dzięki rozwojowi umiejętności? To tylko część możliwości, które daje e-peers.com – portal i platforma komunikacyjna, pozwalająca

Wiadomości 0 Comments

Dla 80 proc. inwestorów indywidualnych giełda jest dobrą metodą oszczędzania na emeryturę

Ponad 82 proc. inwestorów indywidualnych to mężczyźni, którzy traktują giełdę jako dobrą metodę dywersyfikacji kapitału i oszczędzania na emeryturę. Prawie połowa odnotowała w ubiegłym roku zyski – wynika z badań zaprezentowanych podczas piątej edycji

Wiadomości 4 komentarze

Sposób na spokojną działalność gospodarczą

Prowadzenie działalności gospodarczej jest dużym przedsięwzięciem. Dopilnowanie wszystkich spraw bywa męczące, a przed nami często zbierają się stosy papierów, z których trzeba się rozliczyć. Większość osób w dzisiejszych czasach nie

Finanse 0 Comments

Rosnące dochody skłaniają Polaków do oszczędzania. 25 proc. odkłada z myślą o dzieciach

Coraz więcej Polaków regularnie oszczędza – odłożone pieniądze ma ok. 45 proc. społeczeństwa. Jak wynika z badań, zdecydowana większość gospodarstw domowych dysponuje środkami na zaspokojenie bieżących potrzeb. Ten odsetek znacząco wzrósł

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź