Podatek od inwestycji w fundusze inwestycyjne

Podatek od inwestycji w fundusze inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny to osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w niektórych przypadkach również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. Od inwestycji w fundusze inwestycyjne, według polskiego prawa podatkowego, potrąca się podatek.

141898492408739100

Fundusze inwestycyjne można podzielić na: otwarte (emitują jednostki uczestnictwa), specjalistyczne otwarte (uczestnikami mogą zostać podmioty określone w statucie lub takie, które spełniają warunki w nim określone) oraz zamknięte (emitują certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela.

Profity uzyskane w wyniku inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu w wysokości 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Podatek pobiera fundusz inwestycyjny, a podatnik nie rozlicza zysków w corocznym zeznaniu podatkowym PIT. Zasady te są stosowane głównie w przypadku najpopularniejszej formy inwestowania w fundusze inwestycyjne, którą jest nabycie, a następnie umorzenie (sprzedaż) jednostek funduszy inwestycyjnych (poza działalnością gospodarczą), a także w przypadku inwestycji w certyfikaty inwestycyjne.

Podatek od inwestycji w fundusze inwestycyjne o charakterze ryczałtowym pobierany jest od każdej konkretnej wypłaty (zmniejszony o koszty uzyskania), niezależnie od potencjalnych strat uzyskanych z tego źródła przychodów. W przypadku, gdy inwestujący ma zamiar dokonywać transferu swoich środków pomiędzy funduszami (np. z funduszu akcyjnego do funduszu pieniężnego), za każdym razem musi zapłacić podatek od zysku.

Wyjątek stanowi przenoszenie środków między różnymi funduszami jednak w obrębie tego samego towarzystwa funduszy inwestycyjnych pod warunkiem, że fundusze te należą do tzw. funduszu parasolowego (art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wtedy to opodatkowanie następuje, gdy środki zostaną ostatecznie wypłacone.

Wypłacając środki w wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, to fundusz odprowadza podatek od zysków kapitałowych w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany.

Artykuł powstał we współpracy z: BPH TFI
Źródło: www.ksiegowosc.infor.pl

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.-
* Wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem działalności! Nasz konsultant skontaktuje się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe!

Previous Roczna deklaracja PIT-37. Jak złożyć korektę?
Next Inwestujący w fundusze w 2014 r. zarobili przeciętnie 1,82%

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Firmy średniej wielkości coraz chętniej sięgają po kredyt inwestycyjny

– Widać rosnące zainteresowanie – zwłaszcza średnich firm – pożyczaniem pieniędzy na cele inwestycyjne – mówi prezes ING Banku Śląskiego. To powinno jeszcze mocniej pobudzić wzrost gospodarczy. Udział banku w rynku

Wiadomości 0 Comments

Będzie łatwiej wnioskować o unijne dofinansowanie

Nowelizacja ustawy wdrożeniowej ma ułatwić korzystanie z unijnych dotacji. Nowe przepisy upraszczają proces ubiegania się o dofinansowanie i ograniczają biurokrację. Tworzą też instytucję Rzecznika Funduszy Europejskich, który będzie dbał o interesy beneficjentów środków unijnych.

Wiadomości 0 Comments

Profile Zaufane można zakładać za pośrednictwem banków

Kolejny polski bank umożliwił założenie Profilu Zaufanego za pośrednictwem swojego systemu transakcyjnego. Taką możliwość uzyskali właśnie klienci Banku Pekao SA. Profil Zaufany pozwala w e-urzędach składać wnioski i załatwiać sprawy przez internet. Kierowcy

Finanse 0 Comments

Od maja firmy zyskały dostęp do pierwszych 670 mln zł w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy

Na kilka dni przed obchodzonym 9 maja Dniem Europy uruchomiono w Polsce dostęp do pierwszych tanich pożyczek dla przedsiębiorców na pobudzenie innowacyjnych inwestycji w ramach planu Junckera. Plan ten zakłada, że w całej Unii

Wiadomości 0 Comments

Zmiany regulaminu usługi świadczonej drogą elektroniczną

Przedsiębiorca świadczący usługi drogą elektroniczną, który na mocy art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zobowiązany jest do ustalenia

Wiadomości 0 Comments

Zmiany polityczne z dużym wpływem na światową gospodarkę

Zmiana gospodarza w Białym Domu pociąga za sobą wiele pytań o rozwój światowej gospodarki i coraz silniej wpływającą na nią polityki. Zdaniem ekonomistów najważniejszą kwestią będzie utrzymanie stabilizacji w największych krajach takich jak Rosja

1 Comment

  1. anek
    06 sierpnia, 17:44 Reply
    Podatek od inwestycji w fundusze inwestycyjne to na prawdę świetny pomysł. W końcu naszemu państwu ciągle mało...

Zostaw odpowiedź