Bardziej przyjazne przepisy o podatku akcyzowym

Bardziej przyjazne przepisy o podatku akcyzowym

Na takie zmiany przedsiębiorcy czekali od lat. Od 1 stycznia 2016r. w życie wchodzą przepisy ułatwiające funkcjonowanie przedsiębiorców działających w branżach objętych podatkiem akcyzowym.

Nowelizacja ma wdrożyć do polskiego prawodawstwa fakultatywne preferencje podatkowe wskazane w tzw. Dyrektywie Energetycznej (Dyrektywa Rady 2003/96/WE). Jak zapowiadają politycy nowe przepisy pozwolą na obniżenie kosztów w sektorach energochłonnych.

Wśród najistotniejszych zmian znajdują się ułatwienia dotyczące przemieszczeń i transakcji wyrobów akcyzowych. M.in poszerzono listę przypadków, w których dopuszczalne jest przemieszczenie na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych znakami akcyzy pomiędzy składami podatkowymi. Doprecyzowano też kwestię możliwości magazynowania w składzie podatkowym, w jednym pomieszczeniu wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy razem z innymi wyrobami.

Spore zmiany objęły również obszar sporządzania dokumentacji niektórych procedur związanych z akcyzą. Ustawodawca umożliwił zastąpienie większości ewidencji akcyzowych dokumentacją prowadzoną na podstawie przepisów prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości, jeżeli będą zawierały wszystkie dane wymagane dla danej ewidencji. Ponadto został uchylony obowiązek sporządzania informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (druk INF). Nabywca towarów objętych podatkiem akcyzowym będzie mógł żądać od sprzedawcy umieszczenia na fakturze lub oświadczeniu kwoty akcyzy zawartej w cenie kupowanych wyrobów.

Uruchomiony zostanie szereg preferencji dla przedsiębiorców działających w branżach związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi. Do najważniejszych należy wprowadzenie całkowitego zwolnienia z podatku akcyzowego zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej oraz w procesach: elektrolitycznych, metalurgicznych oraz mineralogicznych. Zakładom energochłonnym wielu branż umożliwiono zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej, przy czym wysokość przysługującego zwrotu będzie uzależniona od wysokości wskaźnika energochłonności.

Chociaż zmiany były długo oczekiwane przez zainteresowanych przedsiębiorców, trzeba przyznać, że nie wszystkie przepisy zostały wprowadzone w celu uproszczenia życia gospodarczego. Do tych bardziej restrykcyjnych należą zapisy dotyczące obrotu wyrobami petrochemicznymi przeznaczonymi do celów innych niż opałowe lub napędowe, takich jak np. benzen, toluen czy benzyna lakiernicza. Przedsiębiorstwa wykorzystując takie wyroby będą zobowiązane do rejestracji, a obrót tymi wyrobami będzie odbywał się na podstawie dokumentów dostawy.

Z innych zmian warto wspomnieć o rozszerzeniu możliwości stosowania procedury celnej uproszczonej w procedurze wywozu alkoholu etylowego zawartego w kosmetykach, perfumach, wodach toaletowych, olejkach eterycznych oraz mieszaninach substancji zapachowych oraz o zmianach w przepisach dotyczących opodatkowania strat olejów smarowych i wyrobów akcyzowych dla których zastosowanie ma zerowa stawka akcyzy z uwagi na przeznaczenie.

Previous Gminy centralizują rozliczenia VAT
Next Zwrot za materiały budowlane – kogo dotyczy i na jakich zasadach

Może to Ci się spodoba

Fiskus chce skuteczniej ścigać oszustwa karuzelowe w VAT

Trwają prace nad znowelizowaniem Ordynacji podatkowej w zakresie poszerzenia uprawnień organów podatkowych do przeprowadzania kontroli lub postępowania podatkowego. Zmiany mają polegać na wyznaczaniu jednego organu właściwego do przeprowadzania kontroli w

Rozliczenia VAT 6 komentarzy

Rejestracja VAT – jakie obowiązki i jakie przywileje niesie dla podatnika

Ustawodawca znacznej grupie podatników narzucił status czynnego podatnika VAT. Jednak przedsiębiorcy, którzy z mocy przepisów nie są zobligowaniu do rejestracji VAT, mogą to zrobić dobrowolnie. W tej grupie podatników ścierają

Akcyza 0 Comments

Stawki opłaty paliwowej za 2013 rok

W roku 2013 ceny stawki paliwowej wzrosły o 4%. Opłata paliwowa wpływa na ceny paliwa. Co roku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłasza stawkę opłaty paliwowej na dany rok.

Rozliczenia VAT 2 komentarze

Czy zmiany w metodzie kasowej są korzystne?

Na początku 2013 roku wdrożono poważne zmiany w metodzie kasowej. Po pierwsze zniesiono okres 3 miesięcy, po upływie których właściciel był zmuszony uregulować podatek VAT mimo, że kontrahent nie dostarczył

VAT-ZT. Zobacz, co zrobić żeby uzyskać zwrot podatku w przyspieszonym terminie

Przedsiębiorca, który jest podatnikiem VAT odprowadza do urzędu skarbowego podatek VAT należny od dokonanej sprzedaży. Nie jest to jednak kwota wynikająca wyłącznie z podsumowania kwot podatku wynikających z faktur wystawionych

Akcyza 0 Comments

Które wyroby tytoniowe podlegają akcyzie?

W 2015 roku ustawodawca poszerzył zakres opodatkowania akcyzą wyrobów tytoniowych, m.in. w zakresie opodatkowania papierosów skręcanych przez maszyny udostępniane w punktach obsługi detalicznej, czy też sprzedaży tzw. „cygar imprezowych”. Zarówno

1 Comment

  1. prad
    17 grudnia, 20:22 Reply
    Oby tylko te przepisy były korzystne dla wszystkich, a nie tylko dla podatników dostających nasze podatki.

Zostaw odpowiedź