Kiedy prezenty dla pracowników są zwolnione z podatku?

Kiedy prezenty dla pracowników są zwolnione z podatku?

Każda firma może utworzyć fundusz związków zawodowych (lub fundusz pracy). Dzięki niemu zatrudnieni mogą otrzymywać wsparcie w postaci pomocy rzeczowej lub pieniędzy. Budzi to wiele pytań: na jakie formy wspomagania może liczyć pracujący i czy wszystkie dodatki są opodatkowane.

Z funduszu zapomogowego pracobiorcy mogą uzyskać bardzo różną pomoc w zależności od jednostkowej sytuacji. Na przykład dodatek pieniężny może zostać wydany w ramach dotacji na wakacje, jako częściowy zwrot kosztów transportu do pracy, dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu lub w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji losowej. wielkość przyznawanych dopłat w dużej mierze uzależniona jest od sytuacji (życiowej, materialnej czy rodzinnej) konkretnego pracownika. Dodatki pieniężne opłacane z funduszu przedsiębiorstwa nie są opodatkowane.

Z podatku nie są zwolnione wszelkie świadczenia, które są traktowane jako część wynagrodzenia. Za takie uważa się m.in. bony, talony, znaki wymienne na towary lub usługi, świadczenia rzeczowe (np. wycieczki, paczki żywnościowe, bilety na wydarzenia kulturalne, karnety na siłownię/basen, imprezy okolicznościowe). Czasami świadczenia rzeczowe bywają zwolnione z podatku, jednak nie ma konkretnych wytycznych, jakie to świadczenia. Wszystko zależy od sposobu interpretacji zagadnienia przez instytucje podatkowe.

Przedsiębiorca nie musi natomiast odprowadzać podatku za dofinansowania, które pochodzi z funduszu firmy. Istnieje jednak bariera, która wynosi maksymalnie 380 zł. Większe sumy są obwarowane podatkiem. Tego typu dotacje nie są obarczone koniecznością odprowadzenia składek społecznych i zdrowotnych.

 

 

Justyna Błahut
www.gazetapodatkowa.net

Previous Kiedy warto płacić podatek VAT?
Next Jak rozliczyć wydatki poniesione na założenie firmy?

Może to Ci się spodoba

Czy do faktury zawsze trzeba dołączyć paragon?

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą w branży kupieckiej powinien dokumentować wszystkie transakcje. Jeśli łączna suma przekroczy 20 tys., wówczas trzeba zakupić kasę fiskalną i uwieczniać wszystkie operacje. Nie należy zapominać,

Zwolnienia 0 Comments

Kiedy działalność edukacyjna jest zwolniona z VAT-u?

Osoby, których firma funkcjonuje w ogólnie pojętej branży nauczania, mogą oczekiwać na różnego rodzaju zniżki podatku. Które przedsiębiorstwa nie muszą się obawiać o swoje ulgi podatkowe? Zazwyczaj firmę w branży

Odliczanie i zwroty podatku 4 komentarze

Odwrotne obciążenie – obowiązki stron transakcji

Zasadą jest, że obowiązek rozliczenia się z podatku VAT przypisany jest sprzedawcy. Nabywca  reguluje należność wraz z podatkiem, a pieniądze z tytułu VAT na konto urzędu skarbowego przekazuje wystawca paragonu

Odprowadzenie podatku od otrzymanej zaliczki

Aktualnie powszechne staje się płacenie zaliczek za wykupione świadczenia między przedsiębiorstwami. Polega to na wpłaceniu przedpłaty przed realizacją świadczenia, w następnej kolejności kwotę trzeba uregulować po wykonanym świadczeniu. Z tego

VAT – rządowy plan walki z oszustami podatkowymi

Według różnych szacunków luka podatkowa w VAT wynosi od 30mld do 40mld zł rocznie. Jak wskazują eksperci z z Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyclingu  (branży, w której wyłudzenia VAT

Co ująć w ostatniej inwentaryzacji firmy?

Przedsiębiorca, który wszczął procedury likwidacji prowadzonej jednostki gospodarczej, jest zobligowany stworzyć spis z natury dóbr wchodzących w skład kapitału firmy. Owy rejestr obejmuje produkty i usługi objęte obowiązkiem odliczenia podatku

1 Comment

  1. masia
    26 stycznia, 11:50 Reply
    To teraz się nie dziwię, że pracodawcy nie dają żadnych prezentów, skoro muszą się nie kiedy od nich rozliczać.

Zostaw odpowiedź