Rośnie rynek wierzytelności

Rośnie rynek wierzytelności

Średnia wartość obsługiwanej wierzytelności przez firmy zarządzające wierzytelnościami, zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w I kwartale 2014 roku wyniosła 6,13 tys. PLN, co oznacza wzrost czwarty kwartał z rzędu. Zdecydowanie najwyższą przeciętną wartość – 14,8 tys. PLN – osiągnęły wierzytelności bankowe.

Realizowane od 2010 roku przez KPF badanie „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” jest jedynym tak kompleksowym raportem, opartym na danych, dostarczonych przez Członków KPF i jednocześnie grono zarządzających wierzytelnościami, będącymi liderami tego sektora usług finansowych w Polsce.

DOMINUJĄ FUNDUSZE SEKURYTYZACYJNE

Wartość nominalna obsługiwanych wierzytelności w całym badanym okresie od końca 2010 do I kwartału 2014 rosła – w ujęciu „rok do roku” wzrost wyniósł 29,5%. Na początku bieżącego roku w liczbach bezwzględnych wartość ta przekroczyła 50 mld PLN, osiągając poziom 51,35 mld, co oznacza przyrost o blisko 30 mld PLN w stosunku do 2010 roku. – To kapitalna dynamika wzrostu, którego nie osiągnął w Polsce żaden inny sektor usług finansowych w tym samym czasie. Takie wskaźniki wzrostu stały się możliwe dzięki dbałości o wysokie standardy świadczenia usług w relacji zarówno ze sprzedającymi portfele należności, jak i zamawiającymi wykonanie usług windykacji na zlecenie. Ogromne znaczenie odgrywa tu poważne potraktowanie zasad dobrych praktyk, jakie przyjmują na siebie Członkowie KPF i stałe dbanie o jakość praktyk biznesowych poprzez stosowanie audytu etycznego, potwierdzane Certyfikatem zgodności praktyk biznesowych z zasadami dobrych praktyk. Tak osiągane zaufanie buduje solidne podstawy do utrzymania dotychczasowej dynamiki wzrostu sektor również w przyszłości -uważa Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

W strukturze wartościowej zdecydowanie dominują wierzytelności zarządzane na rzecz własnych funduszy sekurytyzacyjnych (udział na poziomie 72,6%), których portfel ogółem to już 32,66 mld PLN. Warto jednocześnie zauważyć, że w całym analizowanym okresie ich udział procentowy zwiększał się – z 61,5%, podczas gdy udział wierzytelności obsługiwanych w imieniu własnym firm zmalał z 25,6% w 2011 do 15,2% w I kwartale tego roku. Z kolei udział portfeli, zarządzanych na rzecz banków utrzymywał się na poziomie 6-8%.

ROŚNIE PRZECIĘTNA WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI

Przeciętna wartość jednej wierzytelności w I kwartale 2014 wyniosła 6,13 tys. PLN, czyli o 0,2 tysiąca mniej niż w szczytowym pod tym względem okresie na początku 2013 roku, ale jednocześnie o 0,2 tysiąca PLN więcej niż 9 miesięcy wcześniej. Znamienne, że biorąc pod uwagę trzy ostatnie badane kwartały, to zarówno w przypadku wierzytelności obsługiwanych w imieniu własnych funduszy, banków, jak i pozostałych podmiotów (taka kategoria znalazła się w raporcie), ich przeciętna wartość rosła. Największy w ujęciu procentowym przyrost zanotowały te, zarządzane na rzecz banków – z 12,16 tys. PLN we wrześniu 2013 do 14,78 tys. PLN w marcu 2014 roku.

11

Średnia liczba wierzytelności, obsługiwanych przez jeden podmiot w niemal całym (z wyjątkiem jednego kwartału) analizowanym okresie rosła, choć w ostatnich trzech kwartałach utrzymywała się na zbliżonym poziomie 690 – 698 tysięcy sztuk.

Zważywszy na strukturę podmiotową, wszystkie spółki, które wzięły udział w badaniu obsługują wierzytelności przez siebie kupione. Dokładnie połowa z ankietowanych firm posiada w portfelu wierzytelności bankowe, 64% z nich zarządza wierzytelnościami w imieniu funduszy sekurytyzacyjnych. Tyle samo obsługuje w 2014 roku wierzytelności zlecone przez pozostałe podmioty, z tym zastrzeżeniem, że w poprzednich trzech latach było ich 57%.

KONIUNKTURA NA RYNKU WIERZYTELNOŚCI

Przedstawiciele sektora zarządzających wierzytelnościami dokonali oceny obecnego stanu rynku wierzytelności w Polsce oraz oszacowali przyszłą koniunkturę na tym rynku w perspektywie roku i do trzech lat w dwóch jego segmentach: obrocie wierzytelnościami i wierzytelnościach zleconych. – Ze względu na zakres podmiotowy respondentów tego badania, którymi są Członkowie KPF i jednocześnie największe firmy i liderów opinii w tym rynku w Polsce, tak stworzone prognozy eksperckie mają charakter bardzo miarodajnych i ważnych dla oceny całego polskiego rynku, dokonywanego również przez dostawców wierzytelności -mówi Andrzej Roter.

Porównując aktualną koniunkturę na rynku obrotu wierzytelnościami z rokiem ubiegłym, 75% respondentów oceniło ją jako „raczej dobrą” lub „dobrą”, podczas gdy pozytywne opinie dotyczące stanu obecnego w odniesieniu do windykacji na zlecenie wyraziło 38% ankietowanych spółek.

Firmy, które tak jak Kredyt Inkaso, postawiły na negocjacyjny model windykacji z powodzeniem eksportują go za granicę. Nasz sposób działania doskonale sprawdził się w Rumunii, Bułgarii i Rosji.Dobra współpraca z dłużnikiem to skuteczniejsza windykacja. A w efekcie poprawa rentowności portfela. Uważamy, że to jeden z kluczy do zwiększenia zysków. Zeszły rok zamknęliśmy zyskiem na poziomie 33 mln złotych netto. Mam nadzieję, że kolejne lata będą równie dobre, a nawet lepsze – komentuje Jan Paweł Lisicki, Wiceprezes Zarządu Kredyt Inkaso.

Na podobnym – 75-procentowym – poziomie odsetek optymistów postrzega rynek obrotu wierzytelnościami zarówno w perspektywie najbliższego roku, jak i w dłuższym horyzoncie – od jednego roku do trzech lat. Zdecydowanie mniej pozytywnych ocen zebrał rynek windykacji na zlecenie – odpowiednio 31% i 46%. Co warte podkreślenia, o ile w przypadku rynku obrotu wierzytelnościami prognoz skrajnie negatywnych dotyczących koniunktury w ciągu trzech nadchodzących lat brak, o tyle w opinii prawie 8% następne 12 miesięcy dla windykacji zleconych będzie „złe”.

Jednej z przyczyn wzrostu upatrujemy w rosnącej liczbie obsługiwanych przez branżę kredytów hipotecznych, jak również wierzytelności z sektora pozabankowego. Z perspektywy Grupy Casus Finanse, rozwój obszaru kredytów hipotecznych obserwujemy od dwóch lat. Wg opracowania KNF pt. „Raport o sytuacji banków 2013” kredyty hipoteczne stanowiły 47% wartości wszystkich kredytów udzielanych przez banki w 2013 roku. Ich wartość bilansowa brutto wynosi 336 mld zł i stale rośnie – w ostatnich trzech latach zwiększyła się o 25%. Warto jednak zaznaczyć, że wartość kredytów zagrożonych wzrosła aż o 114%. Przewidujemy, że obszary te będą systematycznie rosły także w najbliższych latach. Według naszych analiz istotną przyczyną wzrostu branży zarządzania wierzytelnościami jest też liczba zleceń od firm pożyczkowych. Porównaliśmy trzy pierwsze kwartały 2013 roku oraz trzy pierwsze kwartały b.r. i z naszych analiz wynika, że wartość bilansowa brutto spraw przyjętych w obsługę Casus Finanse z obszaru sektora pożyczkowego wzrosła o 111%. Jest to najlepsze potwierdzenie skuteczności podejmowanych przez nas działań i zwiększającego się zaufania klientów. Tendencje na rynku banków i firm pożyczkowych pozwalają nam też prognozować, że koniunktura w branży zarządzania należnościami jest coraz lepsza – twierdzi Sławomir Szarek, Prezes Casus Finanse.

ZATRUDNIENIE W FIRMACH WINDYKACYJNYCH

W I kwartale 2014 w firmach, objętych badaniem, zatrudnionych było 3.941 osób. Z każdym kolejnym kwartałem, począwszy od końca 2010 roku zatrudnienie rosło, choć w sześciu ostatnich wzrost był nieznaczny – w grudniu 2012 liczba pracowników wyniosła 3.501. W strukturze zatrudnienia maleje za to odsetek pracowników działów call center. O ile pod koniec 2010 roku sięgał on 39% ogółu zatrudnionych, o tyle w 2014 roku stanowi już niespełna 1/3 (31,6%).

Badanie „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych przeprowadziła po raz dwunasty. Wzięło w nim udział 14 firm członkowskich KPF z branży zarządzania wierzytelnościami. – W grupie respondentów znajdują się liderzy tego sektora usług finansowych, stąd uzyskane wyniki są tak istotne dla opisania aktualnej sytuacji na polskim rynku wierzytelności. Jestem przekonany, że debata uczestników V Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, który w trzeciej dekadzie listopada odbędzie się w Warszawie, potwierdzi nie tylko opisane w raporcie tendencje rozwoju rynku, lecz będzie również silną, merytoryczną inspiracją do wzmocnienia dynamiki rozwoju polskiego rynku, do efektywnej implementacji najlepszych praktyk w tym obszarze, także tych międzynarodowych- podsumowuje Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Lista firm członkowskich KPF, które wzięły udział w badaniu ankietowym:

BEST S.A., Casus Finanse S.A., Centrum Finansowe Banku BPS S.A., Creditexpress Inkasso Poland sp. z o.o., Cross Finance sp. z o.o., DTP S.A., E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A., Indos S.A., Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A., Kredyt Inkaso S.A., Kruk S.A., Navigroup S.A., Ultimo S.A. i WEH Inwestycje S.A.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.-
* Wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem działalności! Nasz konsultant skontaktuje się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe!

Previous Kierowco, wymień opony!
Next Czy to parabank? Uważaj zanim cokolwiek podpiszesz

Może to Ci się spodoba

Finanse 0 Comments

Kiedy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie?

Fundamentem każdej umowy o pracę jest cały zbiór przepisów. Wśród nich znajduje się sposób wypłacania wynagrodzenia oraz jego wysokość. Zazwyczaj właściciele chcą zatrudniać podwładnych za małe pieniądze i egzekwować długie

Finanse 0 Comments

Chodzisz po bankach przed Bożym Narodzeniem, możesz do Wielkanocy nie dostać kredytu

Jeśli przed Bożym Narodzeniem chodzisz lub dzwonisz po bankach w poszukiwaniu najlepszego kredytu, możesz stracić możliwość jego zaciągnięcia do Wielkanocy albo nawet dłużej. Wszystko dlatego, że zwykle każda rozmowa z

Finanse 0 Comments

Od lutego nie zapłacimy kartą w internecie

Komisja Nadzoru Finansowego dała bankom czas do końca stycznia na wprowadzenie systemów mających chronić klientów przed kradzieżą pieniędzy. Już teraz wiemy, że nie wszystkie z nich zdążą z wdrożeniami. Czy

Finanse 0 Comments

Chwilówki nigdy nie dostaniesz za darmo?

Kwestia oprocentowania chwilówek i darmowych pożyczek pozabankowych czasem budzi kontrowersje. Jak wygląda rzeczywiście sytuacja – czy „oprocentowanie” określa koszt pożyczki i czy są chwilówki za prawdziwe 0 zł? Jak to

Finanse 0 Comments

Różnorodność jest zaletą obligacji

W przeciwieństwie do akcji, których konstrukcja powoduje ich niewielką odmienność, w przypadku obligacji mamy do czynienia ze znacznie większym zróżnicowaniem. To istotna zaleta, zarówno z punktu widzenia emitenta, jak i

Wiadomości 0 Comments

Bezpłatne leki dla seniorów dostępne od 1 września

Resort zdrowia opublikował listę leków, które od przyszłego czwartku będą bezpłatnie dostępne dla seniorów. Znalazło się na nim ponad 1100 preparatów. Eksperci Instytutu Jagiellońskiego chwalą fakt, że konstrukcja listy zapewnia seniorom

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź