Czy na fakturze możemy umieszczać skróty?

Czy na fakturze możemy umieszczać skróty?

Przedsiębiorcy niejednokrotnie stosują ulgi z tytułu uzyskiwanych przychodów. Podstawą do takiego naliczenia jest faktura, jak więc dobrze scharakteryzować producenta i kupującego?

Tegoroczne rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku poszczególnym podatnikom zdefiniowało, iż konieczne jest opisanie na dowodzie kupna -sprzedaży danych identyfikacyjnych lub nazw podmiotów oraz dokładne określenie przedmiotu transakcji.

Najwięcej problemów budzi stosowanie skrótów na przykład dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółki akcyjnej. Ponieważ norma mówi, iż nazwa firmy jest wybierana przez biznesmenów, możemy używać na fakturze skróty rodzaju spółka z o.o. , ponieważ jest to jedynie dodatkowe oznaczenie klasyfikujące.

Symbole na dowodzie transakcji muszą odpowiadać nazwom zawieranym przez usługobiorcę i sprzedającego na innych dokumentach firmowych. Gdy podmiot posługuje się nazwą firmy, nie musi podawać odrębnie imienia i nazwiska, jeśli nie znajduje się ono na pieczątce firmy.

W praktyce często biznesmeni, oprócz samej nazwy spółki, podają swoje dane personalne w celu wskazania miejsca prowadzenia działalności i uniknięcia problemu z ze zdefiniowaniem nazwy firmy na pismach biznesowych.

Ewelina Uroda
www.gazetapodatkowa.net

Previous Kiedy przedsiębiorca nie musi płacić VAT?
Next Awaria urządzeń fiskalnych

Może to Ci się spodoba

Faktura 0 Comments

Anulowanie faktury VAT

Metody przygotowywania faktury VAT już dawno zostały uregulowane prawnie. Szczegółowo wypisano również sytuacje, w których można sporządzać fakturę korygującą. Ani słowem natomiast nie wspomniano o trybie anulacji. Jednakże każdy prowadzący

Faktura 4 komentarze

Faktury uproszczone. Kiedy można je stosować?

Ustawodawca przewidział, że w pewnych okolicznościach sprzedawca jest zwolniony z obowiązku wykazywania wszystkich danych w treści faktury. Przepisy precyzują wymagania co do zamieszczanych na fakturze informacji, jednak w sytuacji, gdy

Faktura 0 Comments

Faktury korygujące in plus – kiedy odliczyć naliczony podatek?

Zgodnie z przepisami podatkowymi prawo do obniżenia kwoty należnego podatku tworzy się w rozliczeniu, w którym podatnik dostał fakturę lub w ciągu dwóch następnych okresów rozliczeniowych. W przypadku, gdy nabywca

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź