Jaki wpływ mają wahania kursowe na stawki amortyzacji?

Jaki wpływ mają wahania kursowe na stawki amortyzacji?

Polscy biznesmeni często sprowadzają urządzenia do swoich zakładów pracy z zagranicy. Chcąc ująć je w kosztach zużycia koniecznie muszą określić ich wartość w przeliczeniu na polskie złotówki.

Nieodłącznym procesem podczas przeliczania walut jest ustalenie kursu waluty obcej w stosunku do państwowej. Jest to trudne, ponieważ każdego dnia wartość ta się zmienia, a termin wystawienia faktur nie jest równy z dniem wpływu zapłaty bądź nabytego dobra. W takim przypadku możemy mieć do czynienia z różnicami kursowymi: które obejmują kwoty dodatnie i ujemne.

Wpisując element do dóbr trwałych spółki i naliczając bazę zużycia należy ująć wartość owego dobra w terminie wpisu do ewidencji. Jednakże wahania walutowe należy dodać w tej sumie. Gdy kwota przelana w dniu zapłaty za nabyte dobro jest mniejsza od sumy wyliczonej na okres wprowadzenia do amortyzacji, wtedy mówimy o dodatnich różnicach pieniężnych. W przypadku odwrotnym, czyli gdy wartość dobra jest niższa w dniu ujęcia niż w okresie zapłaty to mamy różnice ujemną.

Na próg przeliczeniowy danej waluty ma wpływ dużo aspektów, w tym: produkt krajowy brutto, poziom bezrobocia, wartość popytu i podaży na określone produkty oraz inne sytuacje polityczne. Biznesmeni nie są w stanie określić jak zmieni się wartość dobra zagranicznego, ale obowiązek prowadzenia eksploatacji w walucie polskiej gwarantuje na uniknięcie konieczności przeliczania kursów każdorazowo po rozliczeniowym okresie.

Natomiast legalne zdefiniowanie początkowej wartości dobra trwałego przedsiębiorstwa pozwala na obliczenie faktycznych składek amortyzacyjnych, które są kosztami ponoszonymi przez podmioty gospodarcze.

Ewelina Uroda
www.gazetapodatkowa.net

Previous Jakie wydatki nie są objęte ulgą CIT?
Next Jakie nazwy towarów powinny się znaleźć na rachunku?

Może to Ci się spodoba

Amortyzacja 1Comments

Czy można dokonać odpisu prywatnego samochodu wniesionego do spółki?

Właściciele spółki partnerskiej mają możliwość wniesienia do majątku spółki prywatnych aut. Muszą jednak wyliczyć ich wartość początkową oraz zamieścić w ewidencji środków trwałych. Czy na podstawie dowodu nabycia samochodu można

Amortyzacja 1Comments

Jakie metody amortyzacji są najbardziej popularne?

Amortyzowanie to sposób naliczania kosztów, z której korzystają głównie przedsiębiorcy. Aczkolwiek aktualnie na rynku dostępnych jest przynajmniej kilka metod amortyzowania. Która z nich jest najlepsza i dlaczego? Na początek trzeba

Amortyzacja 1Comments

Jak określić wartość mieszkania do celów amortyzacji?

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się wykorzystywać cześć swojego mieszkania na cele biurowe, mogą odliczyć koszty amortyzacji w ramach prowadzonej działalności. Decydując się na takie działanie, należy w pierwszej fazie: – ustalić

2 komentarze

  1. Pawlus
    02 września, 17:30 Reply
    Czy wahania kursów mają wpływ na stawki amortyzacji tylko w przypadku, gdy nasza firma zarabia na przykład w euro? O co w tym wszystkim w ogóle chodzi?
  2. agon
    20 grudnia, 12:09 Reply
    Tak, a jak to rozumieć inaczej? Jeżeli mamy kurs w euro to wiadome, że wahania wpłyną na wzrost lub obniżenie tych stawek.

Zostaw odpowiedź